Raport trim 1 2020

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raport: 13.05.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona, Nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

Eveniment important de raportat: Disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent perioadei 1 ianuarie – 31 martie 2020

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2020, intocmit in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, incepand cu data de 13 mai 2020, ora 08:00, dupa cum urmeaza:

 

-          in format scris, la cerere, la sediul societatii din Bucuresti, strada Polona nr. 65, sector 1, Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii;

-          in format electronic pe pagina de internet a societatii, la sectiunea Relatii cu investitorii – Rezultate Financiare 2020 (www.nuclearelectrica.ro).

 

Raportul Trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2020 include:

 

-          Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

-          Situatiile financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2020;

-          Raportul Trimestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2020.

 

  

 

Principalele rezultate

 

  1. Rezultatele financiare ale perioadei

 

In perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020, SNN a obtinut un profit net de 215.052 mii lei in scadere cu 1,9% fata de perioada similara a anului trecut.

 

Indicator

[Mii RON]

Perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020

(neauditat)

Perioada de 3 luni incheiata la 31

martie 2019

(neauditat)

Variatie

Productie (GWh)*

2.847

2.742

3,9%

Venituri din exploatare, din care:

636.793

678.007

(6,1%)

Venituri din vanzarea energiei electrice**

625.536

665.436

(6,0%)

Cheltuieli din exploatare, mai putin depreciere si amortizare

(256.613)

(255.394)

0,5%

EBITDA

380.180

422.613

(10,0%)

Depreciere si amortizare

(137.613)

(136.392)

0,9%

EBIT

242.567

286.221

(15,3%)

Rezultat financiar net

16.868

(17.479)

n/a

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta

(44.383)

(49.457)

(10,3%)

Profit net

215.052

219.285

(1,9%)

*Energie electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda in Sistemul Energetic National.

**Inclusiv venituri din vanzarea energiei termice, nesemnificative in total venituri.

 

  1. Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in trimestrul I al anului 2020

 

Productia bruta de energie electrica a celor doua unitati operationale ale CNE Cernavoda a fost de 3.087.524 MWh in trimestrul I 2020.

 

Factorul de utilizare a puterii instalate, inregistrat de fiecare unitate operationala din cadrul CNE Cernavoda in trimestrul I al anului 2020, precum si cumulat de la inceperea exploatarii comerciale (Unitatea 1 la 2 decembrie 1996, Unitatea 2 la 1 noiembrie 2007) pana la 31 martie 2020, a fost dupa cum urmeaza:

 

Unitatea CNE Cernavoda

Ianuarie

2020

Februarie

2020

Martie

2020

Cumulat

2020

Cumulat de la punerea in exploatare comerciala

Unitatea 1

101,53%

101,64%

101,37%

101,51%

90,80%

Unitatea 2

99,87%

99,93%

100,01%

99,94%

94,24%

 

In trimestrului I 2020 cele doua unitati au functionat continuu.

 

  

Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in trimestrul I 2020

Vanzari pe tipuri

Cantitati in MWh

%
din total vanzari

Pret mediu
[lei/MWh cu Tg inclus]

Venituri din vanzari

[lei]

Vanzari pe piata reglementata

701.601

24,6%

189,77

133.142.702

Vanzari pe piata concurentiala (contracte bilaterale si vanzari pe PZU), din care:

2.142.925

75,1%

229,62

492.064.660

- Vanzari pe contracte PCCB - LE, PCCB - NC, PC - OTC si contracte de furnizare

1.133.427

39,7%

270,13

306.175.951

- Vanzari pe PZU

1.009.498

35,4%

184,14

185.888.709

Dezechilibre pozitive pe PE*)

7.400

0,3%

167,34

1.238.307

Total vanzari in trimestrul I 2020

2.851.925

100%

219,66

626.445.669

*) Nota: 50.476 lei din valoarea prezentata reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.76/2017 si Ordinului ANRE nr.31/2018.

 

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din trimestrul I 2020 sunt de 626.445.669 lei (din care 50.476 lei reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.76/2017 si Ordinului ANRE nr.31/2018), mai mici cu 3,24% fata de veniturile bugetate pentru trimestrul I 2020 si respectiv mai mici cu 5,9% fata de realizarile din aceeasi perioada a anului anterior.

 

Pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie electrica vandute (fara piata reglementata si PE), rezultat in trimestrul I 2020, este de 229,62 lei/MWh (inclusiv Tg). Spre comparatie, pretul mediu ponderat al tuturor tranzactiilor incheiate pe pietele in care SNN a activat cu predilectie in trimestrul I 2020 (PCCB – LE, PCCB – NC, si PZU), calculat in baza valorilor publicate de OPCOM in rapoartele de piata lunare, este de 233,91 lei/MWh. In trimestrul I 2019, pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie vandute (fara piata reglementata si PE), a fost de 242,29 lei/MWh (inclusiv Tg).

 

Ca urmare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/28.12.2018, ce modifica si completeaza Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, ANRE a emis Ordinul nr. 216/11.12.2019 de aprobare a Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia electrica vanduta de producatori pe baza de contracte reglementate si a cantitatilor de energie electrica din contractele reglementate incheiate de producatori cu furnizorii de ultima instanta. Conform Deciziei ANRE nr. 2213/23.12.2019, cantitatea atribuita SNN pentru semestrul I 2020 pe contracte reglementate este de 1.087 GWh, din care 701,4 GWh pentru trimestrul I 2020. Pentru trimestrul I 2020, ANRE a stabilit pentru SNN un pret reglementat de 188,47 lei/MWh (fara Tg), iar pentru trimestrul I 2019 un pret reglementat de 188,33 lei/MWh (fara Tg).

 

Cantitatile de energie electrica vandute pe piata concurentiala a contractelor bilaterale au reprezentat in trimestrul I 2020 o cota procentuala de 39,7% din volumul total al energiei electrice vandute. Pretul mediu de vanzare pe contractele bilaterale in aceasta perioada a fost de 270,13 lei/MWh (cu Tg inclus), inregistrand o crestere de 12% fata de pretul mediu inregistrat in aceeasi perioada a anului 2019, de 241,11 lei/MWh (cu Tg inclus); in conditiile in care valorile tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea Tg au fost urmatoarele: 1,18 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2019 conform Ordin ANRE nr.108/20.06.2018 si 1,30 lei/MWh pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2020 conform Ordin ANRE nr.218/11.12.2019.

Pe piata spot (PZU), in trimestrul I 2020 s-a vandut o cantitate de energie electrica reprezentand 35,4% din volumul total de vanzari, fata de o cota procentuala de 9,7% inregistrata in aceeasi perioada a anului 2019. Pretul mediu de vanzare a energiei pe piata spot (PZU) realizat de SNN in trimestrul I 2020 a fost de 184,14 lei/MWh (cu Tg inclus), fata de 253,26 lei/MWh (cu Tg inclus) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2019.

 

  1. Gradul de realizare al investitiilor la sfarsitul trimestrului I al anului 2020

 

Valoarea totala a programului de investitii al SNN pentru anul 2020 este de 309.544 mii lei, program aprobat prin Hotararea nr. 3/05.03.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN, ca parte a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (“BVC”) al SNN pentru anul 2020.

 

Situatia comparativa a realizarilor investitionale (valorice si procentuale) pentru anul 2020 fata de perioada comparativa a anului 2019 este prezentata in tabelul de mai jos:

 

An

Valoare
program investitii
[mii RON]

Realizat

(01.01 - 31.03)
[mii RON]

Grad de realizare

(01.01 - 31.03)
(%)

2020

309.544

14.466

4,7%

2019

256.548

16.978

6,6%

 

Ca si in anii anteriori, Nuclearelectrica S.A. si-a structurat programul de dezvoltare investitii pe obiective definite in raport cu nevoile sucursalelor de productie (CNE Cernavoda si FCN Pitesti), astfel incat sa obtina un nivel cat mai ridicat de utilizare al capacitatii de productie (EAF Energy Availability Factor) in conditiile respectarii normelor de securitate nucleara si a mentinerii pe termen lung a nivelului de excelenta in exploatarea centralei. Totodata programul de dezvoltare urmareste sa raspunda necesitatii de modernizare/retehnologizare a unor sisteme, din considerente atat de natura economica (reduceri de consumuri specifice, imbunatatirea unor parametri caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficientei) cat si de natura juridica, fiind necesare implementarea unor imbunatatiri asociate securitatii nucleare, protectiei mediului si securitatii muncii, acestea reprezentand cerinte imperative, venite din partea autoritatilor de reglementare din domeniu.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii, email: [email protected]

 

 

Cosmin Ghita             

                                                                                               

Director General