Raport trim 1 2020

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate financiare pentru perioada ianuarie – martie 2020

 

 

 

 

CONPET SA a realizat in primele 3 luni 2020 o cifra de afaceri de 105,71 mil. lei, in crestere cu 7,0% fata de aceeasi perioada a anului precedent si cu 2,3% fata de prevederile bugetare.

Profitul net realizat in perioada ianuarie - martie 2020 de 16,30 mil. lei este in crestere cu 4,00 mil. lei (32,5%) fata de prevederile bugetare si cu 1,85 mil. lei (12,8%) fata de aceeasi perioada 2019.

La 31.03.2020, veniturile din exploatare au inregistrat o crestere cu 7,3% fata de 3 luni 2019 (113,70 mil. lei: 3 luni 2020 de la 105,93 mil.lei: 3 luni 2019), urmare a cresterii veniturilor din transport cu 9,4% (105,00 mil.lei 3 luni 2020 de la 95,99 mil. lei 3 luni 2019). Comparativ cu prevederile bugetare, veniturile din exploatare au crescut cu 1,7%.

Cheltuielile de exploatare realizate in 3 luni 2020 au inregistrat o crestere cu 6,7% fata de nivelul din perioada similara a anului 2019 (3 luni 2020: 96,60 mil. lei, 3 luni 2019: 90,51 mil. lei) determinate in principal de cresterea preturilor la energie electrica, gaze naturale, servicii de transport pe calea ferata, precum si a cresterii cheltuielilor de personal.

 

Profitul din exploatare realizat in 3 luni 2020, de 17,10 mil. lei a inregistrat o crestere de 29,9% (3,94 mil. lei) fata de buget, influentand favorabil si indicatorul EBITDA care a atins nivelul de 29,26 mil.lei. Comparativ cu 3 luni 2019, profitul din exploatare a inregistrat o crestere cu 1,68 mil.lei.

 

 

 

 

 

Rezultate financiare

 

Indicatori

(mii lei)

Trim. I

2020

BVC

 Trim. I

2020

Trim. I 2019

Variatie (%)

Variatie (%)

Trim. I 2020/BVC

Trim. I 2020/2019

Cifra de afaceri neta

105.715

103.361

98.830

▲2,3%

▲7,0%

Venituri exploatare

113.696

111.834

105.928

▲1,7%

▲7,3%

Cheltuieli exploatare

96.601

98.671

90.510

▼2,1%

▲6,7%

EBITDA

29.258

24.862

26.751

▲17,7%

▲9,4%

Profit exploatare (EBIT)

17.095

13.163

15.418

▲29,9%

▲10,9%

Venituri totale

115.652

113.280

107.906

▲2,1%

▲7,2%

Cheltuieli totale

96.719

98.726

90.550

▼2,0%

▲6,8%

Profit brut (EBT)

18.933

14.554

17.356

▲30,1%

▲9,1%

Profit net

16.303

12.305

14.449

▲32,5%

▲12,8%

 

Situatiile financiare intocmite la data de 31.03.2020 nu sunt auditate.  

 

Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiara a CONPET S.A. pentru perioada incheiata la data de 31 martie 2020 precum si Situatiile Financiare la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2020 pot fi consultate accesand linkul de mai jos:

 

Director General

dr.ing. Chis Timur - Vasile

 

Director Economic

ec. Toader  Sanda