Raport trim 1 2020

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

 

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 31 MARTIE 2020

SNTGN “Transgaz” SA este o societate pe actiuni care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si Actul Constitutiv.

Conform H.G. nr.334/2000 si Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop indeplinirea strategiei nationale stabilita pentru transportul intern si international, dispecerizarea gazelor naturale si cercetarea-proiectarea in domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislatiei nationale, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate.

Principalii indicatori economici si financiari realizati in trimestrul I 2020 comparativ cu trimestrul I 2019 se prezinta astfel:

*mii lei*

Nr. crt.

Denumirea

Realizat Trim I 2019

Realizat Trim I 2020

Crestere

0

1

2

3

4=3/2x100-100

1.

Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

472.980

512.801

8%

2.

Venituri din activitatea de echilibrare

103.961

64.515

-38%

3.

Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12

150.176

339.363

126%

4.

Venituri financiare

22.687

7.271

-68%

5.

Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

255.737

272.333

6%

6.

Cheltuieli din activitatea de echilibrare

103.961

64.515

-38%

7.

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

150.176

339.363

126%

8.

Cheltuieli financiare

10.909

5.381

-51%

9.

REZULTATUL BRUT, din care :

229.021

242.358

6%

 

· din exploatare

217.243

240.469

11%

 

· din activitatea financiara

11.778

1.889

-84%

10.

Impozitul pe profit

37.634

40.491

8%

11.

PROFITUL NET

191.388

201.867

5%

In trimestrul I 2020 veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 cresc cu 8% fata de realizarile din trimestrul I 2019, inregistrandu-se o crestere de 39.821 mii lei.

Cheltuielile de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 cresc in trimestrul I 2020 cu 6% fata de trimestrul I 2019, nivelul acestora fiind cu 16.596 mii lei mai mare.

Comparativ cu realizarile la trimestrul I 2019 profitul brut realizat la trimestrul I 2020 este mai mare cu 6%, respectiv cu 13.337 mii lei.

Raportul Trimestrial la 31 martie 2020 este intocmit in conformitate cu prevederile anexei 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 si cuprinde informatii financiare neauditate.

Versiunea integrala raportului este pusa la dispozitia publicului astfel:

§  pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa :  http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare

§  la sediul social al SNTGN TRANSGAZ SA, din Medias, Piata C.I. Motas nr.1, judetul Sibiu.

§  In format electronic – pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos;

 

 

Director General

Sterian Ion