Raport trim. 1 2020

M MedLife S.A.

RAPORT 

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 15.05.2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Publicarea Raportului Trim 1 

(perioada 1 ianuarie – 31 martie 2020)

GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 15.05.2020, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori/ Rapoarte Periodice, este disponibil Raportul Trimestrial pentru perioada incheiata la 31 martie 2020.

De asemenea, Raportul Trimestrial pentru perioada incheiata la 31 martie 2020 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

Website link: https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice

Informatii sumplimentare pot fi obtinute la: [email protected], Alina Irinoiu - Manager Relatia cu Investitorii.

 

__________________

Mihail Marcu

Director General

 

Analiza Contului de Profit si Pierdere Consolidat

Cifra de afaceri a perioadei de 3 luni incheiate la 31 martie 2020 s-a ridicat la 264.164.778 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primele 3 luni ale lui 2019 cu 14,3%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii din toate liniile de afaceri ale Grupului, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2019.

 

Linie de afaceri 3 luni 2020 % din Total Vanzari 3 luni 2019 % din Total Vanzari Variatie
  Vanzari Vanzari 2020/2019
Clinici           83,931,695 31.8%             67,709,964 29.3% 24.0%
Stomatologie           15,431,961 5.8%             14,375,414 6.2% 7.3%
Spitale           57,044,996 21.6%             52,713,276 22.8% 8.2%
Laboratoare           43,404,778 16.4%             38,105,024 16.5% 13.9%
Vanzari Corporative           48,017,114 18.2%             45,581,978 19.7% 5.3%
Farmacii           12,632,608 4.8%               9,750,143 4.2% 29.6%
Altele             3,701,625 1.4%               2,786,521 1.2% 32.8%
 TOTAL       264,164,778 100.0%        231,022,320 100.0% 14.3%

 

Alte venituri operationale au inregistrat o scadere de 56,5% in perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020 comparativ cu perioada corespondenta a lui 2019, ajungand la 881.106 RON la 31 martie 2020.

Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de 246.722.831 RON in perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020, reprezentand o crestere de 13,2%, sau 28.717.084 RON, comparativ cu perioada corespunzatoare a lui 2019. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 94,4% in 2019 si 93,4% in 2020.

Profitul operational a inregistrat o crestere de 21,8% in perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020, comparativ cu perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2019, de la 15.042.622 RON in 2019 la 18.323.053 RON in perioada incheiata la 31 martie 2020.

Pierderea financiara a scazut in perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020 cu 2.235.571 RON, de la 11.104.390 RON in perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2019, la o pierdere de 8.868.819 RON in perioada incheiata la 31 martie 2020.

Rezultatul net inregistrat in 2020 a crescut cu 4.055.908 RON, comparativ cu 2019, de la un profit de 2.369.349 RON in 2019 la un profit de 6.425.257 RON in 2020. Cresterea reprezinta translatarea cresterii profitului operational in rezultatul net.

Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020 insumeaza 256.399.898 RON si o EBITDA ajustata de 45.211.967 RON. Pentru mai multe informatii despre informatiile financiare proforma regasiti la capitolul VI – INFORMATII FINANCIARE PRO-FORMA CONSOLIDATE NEAUDITATE.

 

Analiza Bilantului Consolidat

Active imobilizate insumeaza 808.021.287 RON la 31 martie 2020, inregistrand o scadere de 3.575.685 RON sau 0,4% comparativ cu 31 decembrie 2019.

Activele curente cresc cu 45.911.627 RON sau 21,8% de la 210.976.471 RON la 31 decembrie 2019 la 256.888.098 RON la 31 martie 2020.

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 8.491.312 RON, sau 3,5%, de la 240.385.368 RON la 31 decembrie 2019, la 248.876.680 RON la 31 martie 2020.

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 27.319.411 RON, sau 4,9%, de la 552.166.160 RON la 31 decembrie 2019 la 579.485.571 RON la 31 martie 2020.

 
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI la 31 MARTIE 2020
 
    Perioada incheiata la
1 Indicatorul lichiditatii curente 31 Martie 2020
         
  Active curente       256,888,098 =       0.72
  Datorii curente       358,671,936
     
2 Indicatorul gradului de indatorare  
         
  Capital imprumutat       469,690,315 = 218%
  Capital propriu       215,697,369
         
  Capital imprumutat       469,690,315 = 69%
  Capital angajat       685,387,684
     
3 Viteza de rotatie a debitelor clientii  
         
  Sold mediu clienti         99,911,473 =   136.16
  Cifra de afaceri x 90/180/360       264,164,778
     
4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate  
         
  Cifra de afaceri       264,164,778 =       0.33
  Active imobilizate       808,021,287

 

 
Linie de afaceri Informatii  3 luni perioada incheiata
31 martie 31 martie
2020 2019
Clinici Venit        83,931,695             67,709,964
Clinici Vizite                513,144                    435,603
Clinici Venit mediu                    163.6                        155.4
Stomatologie Venit        15,431,961             14,375,414
Stomatologie Vizite                  27,657                      29,632
Stomatologie Venit mediu                    558.0                        485.1
Spitale Venit        57,044,996             52,713,276
Spitale Pacienti                  20,772                      20,816
Spitale Venit mediu                 2,746.3                     2,532.3
Laboratoare Venit        43,404,778             38,105,024
Laboratoare Analize             1,519,966                 1,496,320
Laboratoare Venit mediu                      28.6                          25.5
Vanzari Corporative Venit        48,017,114             45,581,978
Vanzari Corporative PPM                683,031                    650,193
Vanzari Corporative Venit mediu                      70.3                          70.1
Farmacii Venit        12,632,608               9,750,143
Farmacii Clienti                  77,107                      69,700
Farmacii Venit mediu                    163.8                        139.9
Altele Venit          3,701,626               2,786,521