Raport trim. 1 2020

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr.   3602/29.05.2020

 

 

COMUNICAT

privind rezultatele inregistrate de S.I.F. Transilvania in trimestrul I 2020

 

S.I.F. Transilvania a inregistrat la data de 31.03.2020 o pierdere de 103,31 milioane lei, in scadere cu 124,01 milioane lei fata de perioada similara a anului 2019.

Veniturile nete din exploatare la 31.03.2020 inregistreaza o valoarea negativa ca urmare a inregistrarii pierderilor din reevaluarea activelor financiare recunoscute la valoarea justa prin contul de profit si pierdere de 98,46 milioane lei, fiind cu 123,84 milioane lei mai mici comparativ cu perioada similara a anului 2019.

Cheltuielile operationale inregistrate la data de 31.03.2020 insumeaza 4,85 milioane lei, fiind cu 0,18  milioane lei mai mari comparativ cu trimestrul I al anului 2019.

Datoriile totale ale Societatii la finele trimestrului I 2020 insumeaza 59,78 milioane lei, fiind cu 20,79 milioane lei mai mici fata de cele inregistrate in aceasi perioada a anului precedent.

Capitalurile proprii la finele trimestrului I 2020 au valoarea de 1.017,38 milioane lei, in scadere cu 12,45 milioane lei fata perioada similara a anului precedent.

Activele totale detinute de Societate la data de 31.03.2020, evaluate in conformitate cu procedura interna pusa de acord cu Norma A.S.F. nr. 39 / 2015, insumau 1.094,74 milioane lei, in scadere cu 15,66 milioane lei, respectiv cu 1,41 % mai mici fata de valoarea inregistrata in aceasi perioada a anului precedent.

Activul net la data de 31.03.2020, calculat conform procedurii interne puse de acord cu Regulamentul A.S.F. nr. 9 / 2014 a inregistrat valoarea de 959,44 milioane lei (0,4437 lei / actiune), comparativ cu activul net la data de 31.03.2019, care a inregistrat valoarea de 1.036,82 milioane lei (0,4795 lei / actiune).

Raportul trimestrial la data de 31 martie 2020 este disponibil incepand cu data de 29.05.2020, ora 18:00, pe website-ul societatii, la adresa www.siftransilvania.ro (Sectiunea Informatii pentru investitori/Rapoarte/Rapoarte periodice) si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la adresa www.bvb.ro. De asemenea, raportul trimestrial va fi pus la dispozitia celor interesati la sediul societatii din Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Departamentul Actionariat.

 

Marius Adrian Moldovan

Presedinte Executiv/Director General

 

 

 

Tony-Cristian Raduta-Gib

Membru al Directoratului/Director