Raport trim 3 2017

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 Data raport: 13.11.2017

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona, Nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Ref:                 Raport curent conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

 

Eveniment important de raportat:

Raportul trimestrial privind activitatea economico - financiara pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2017

 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la publicarea Raportului trimestrial privind activitatea economico – financiara pentru  perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2017, intocmit in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

 

Raportul trimestrial include:

 

-          Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

-          Situatiile financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2017;

-          Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017.

 

  

 

I.       Rezultatul financiar

 

In perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2017, SNN a obtinut un profit net de 225.285 mii lei. Principalele rezultate sunt prezentate in continuare si sunt extrase din situatiile financiare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2017:

 

Mii Lei

Perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2017

(neauditata)

Perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2016

(neauditata, retratata)

Variatie

Productie (GWh)*

7.760

7.589

2,3%

Venituri din exploatare, din care:

1.401.689

1.194.443

17,4%

Venituri din vanzarea energiei electrice**

1.366.427

1.157.741

18,0%

Cheltuieli din exploatare, mai putin depreciere si amortizare

(754.588)

(727.306)

3,8%

EBITDA

647.101

467.137

38,5%

Depreciere si amortizare

(370.183)

(359.948)

2,8%

EBIT

276.918

107.189

158,3%

(Cheltuieli)/Venituri financiare nete

(3.861)

15.534

n/a

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta

(47.772)

(20.326)

135,0%

Profit net

225.285

102.397

120,0%

*Energie electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda in Sistemul Energetic National.

**Inclusiv venituri din vanzarea energiei termice, nesemnificative in total venituri.

Principalii factori care au contribuit la rezultatele obtinute in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017 comparativ cu perioada similara a anului trecut sunt:

 

Ø  Cresterea cu 38,5% a EBITDA fata de aceeasi perioada a anului precedent, in principal ca urmare a cresterii veniturilor din exploatare cu 17,4%, influentate de cresterea cu 18% a veniturilor din vanzarea energiei electrice;

Ø  Cresterea cantitatii de energie electrica produsa, respectiv vanduta, pe fondul perioadei mai scurte a opririi planificate a Unitatii 2 CNE Cernavoda din trimestrul II 2017 (26,5 zile) comparativ cu durata opririi planificate a Unitatii 1 din perioada similara a anului trecut (51 de zile), de 2,3% ceea ce a reprezentant o cerestere cu 3,7% a cantitatii de energie electrica vanduta;

Ø  Modificarea mixului de vanzari pe piata reglementata si piata concurentiala in urma reducerii cantitatii de energie vanduta pe piata reglementata in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017 (56% mai putin fata de perioada similara a anului trecut) pe fondul liberalizarii graduale a pietei de energie electrica. SNN a vandut cu 15% mai multa energie pe piata concurentiala, la un pret mediu ponderat mai mare cu 9,5% fata de pretul de vanzare al energiei electrice pe piata reglementata. Pe fondul stabilizarii pietei si a cresterii apetentie trader-ilor pentru siguranta, SNN a vandut cu 43% mai multa energie pe piata concurentiala a contractelor bilaterale si cu 26% mai putin pe piata spot (unde pretul a continuat sa fie semnificativ mai mare – cu 57%), factori importanti in orientarea strategiei de vanzari fiind productia in banda a SNN si importanta asigurarii unor contracte predictibile si pe perioade mai lungi de timp.

Ø  Cresterea cu 3,8% a cheltuielilor din exploatare in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017 pe fondul cresterii cheltuielilor cu energia achizitionata in vederea asigurarii indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale de livrare energie pe perioada opririi planificate a Unitatii 2 CNE.

Ø  Cresterea cu 2,8% a cheltuielilor cu deprecierea si amortizarea fata de perioada similara a anului trecut, determinata de cresterea cheltuielilor cu amortizarea aferenta punerii in functiune a unor investitii in perioada ulterioara trimestrului III 2016.

Ø  Inregistrarea de cheltuieli financiare nete determinate de diferentele de curs valutar in principal ale monedelor EUR, CAD si USD, care in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017 au influentat negativ rezultatul net, spre deosebire de inregistrarea de venituri financiare nete in perioada comparativa a anului 2016.

 

II.    Pozitia financiara la 30 septembrie 2017

 

Mii Lei

30 septembrie 2017

(neauditat)

31 decembrie 2016

(auditat, retratat)

Variatie

Active imobilizate

7.033.594

7.330.813

-4,1%

Active circulante

2.235.379

2.014.607

11,0%

Total active

9.268.973

9.345.420

-0,8%

 

 

 

 

Datorii pe termen lung

1.284.419

1.420.338

-9,6%

Datorii curente

495.990

450.313

10,1%

Total datorii

1.780.409

1.870.651

-4,8%

 

 

 

 

Capitaluri proprii

7.488.564

7.474.769

0,2%

Total capitaluri proprii si datorii

9.268.973

9.345.420

-0,8%

 

Activele imobilizate au inregistrat o usoara scadere fata de nivelul inregistrat la 31 decembrie 2016, in special datorita reducerii valorii nete a imobilizarilor corporale prin recunoasterea amortizarii aferente perioadei 1 ianuarie – 30 septembrie 2017. Impactul amortizarii perioadei a fost partial compensat de investitiile efectuate aferente Unitatilor 1 si 2 CNE Cernavoda.

 

Activele circulante au inregistrat o crestere de 11% fata de 31 decembrie 2016, in principal pe seama cresterii cu 17,4% a disponibilitatilor banesti (numerar, echivalente de numerar si depozite bancare cu maturitate mai mare de trei luni), compensata partial de reducerea cu 29% a creantelor comerciale si a altor creante, influentate indeosebi de prevederile contractuale (plata in avans versus plata dupa livrarea energiei electrice).

 

Datoriile pe termen lung au scazut cu 9,6% fata de valorile inregistrate la 31 decembrie 2016. Scaderea este determinata de diminuarea portiunii pe termen lung a creditelor externe contractate de la Societe Generale si EURATOM pentru realizarea si punerea in functiune a Unitatii 2 CNE Cernavoda, ca urmare a reclasificarii ratelor scadente din portiunea pe termen lung in portiunea pe termen scurt, pe masura scurgerii maturitatii creditelor; aceasta reducere a fost compensata partial de cresterea obligatiilor pe termen lung privind beneficiile angajatilor.

 

Datoriile curente au crescut cu 10,1% fata de valorile inregistrate la 31 decembrie 2016. Cresterea este determinata in principal de cresterea datoriilor comerciale si a altor datorii cu 15,7%, ca urmare a cresterii datoriilor privind dividendele de platit, pe seama distribuirii sumei de 110 mil. lei sub forma de dividende suplimentare in baza prevederilor art. II si art. III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 29/2017, din « Alte rezerve reprezentand fonduri pentru surse proprii de finantare », conform Hotararii AGA nr. 8/28.09.2017, compensata de scaderea cu 34,9% a celorlalte datorii curente. Concomitent, veniturile in avans pe termen scurt au crescut ca urmare a incheierii unor contracte de livrare de energie electrica cu plata in avans a energiei livrate, pentru livrari de energie electrica in perioade ulterioare, precum si de inregistrarea impozitului pe profit datorat aferent trimestrului III 2017. Scaderea portiunii curente a imprumuturilor pe termen lung cu 6,9% a contrabalansat partial cresterile antementionate.

 

III. Productia de energie electrica 

Productia bruta de energie electrica a celor doua unitati operationale ale CNE Cernavoda a fost de 8.464.905 MWh in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017 (din care 2.945.266 MWh in trimestrul III 2017); din aceasta productie bruta, consumul propriu tehnologic al Unitatilor in timpul functionarii, precum si in timpul opririlor asigurat din productie proprie a fost de 705 mii MWh in perioada 1 ianurie – 30 septembrie 2017 (din care 251 mii MWh in trimestrul III 2017).

 

Astfel, energia electrica produsa si livrata in Sistemul Energetic National (“SEN”) a fost de 7.760.368 MWh in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017, fata de perioada similara a anului 2016 (7.588.901 MWh), reprezentand o crestere de 2,26%; in trimestrul III 2017 cantitatea de energie electrica produsa si livrata in SEN a fost de 2.694.681 MWh, in scadere cu 3,25% fata de nivelul inregistrat in trimestrul III 2016 de 2.785.084 MWh.

 

Factorul de utilizare a puterii instalate, inregistrat de fiecare unitate operationala din cadrul CNE Cernavoda in trimestrul III al anului 2017, precum si cumulat de la inceperea exploatarii comerciale (Unitatea 1 la 2 decembrie 1996, Unitatea 2 la 1 noiembrie 2007) pana la 30 septembrie 2017, a fost dupa cum urmeaza:

 

Unitatea CNE Cernavoda

Cumulat semestrul I 2017

Iulie 2017

August 2017

Septembrie 2017

Cumulat

2017

Cumulat de la punerea in exploatare comerciala

Unitatea 1

96,16%

97,03%

96,40%

97,51%

96,43%

90,59%

Unitatea 2

84,73%

88,70%

90,20%

98,53%

87,32%

94,22%

 

Valoarea mai mica a factorului de utilizare a puterii instalate la Unitatea 2 CNE Cernavoda reflecta influenta opririi planificate cu o durata efectiva de 26,5 zile (635,6 ore), inregistrata incepand cu 6 mai 2017 si care s-a finalizat in data de 2 iunie 2017.

 

IV.  Venituri din vanzari de energie si evolutia preturilor

 

Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017

Vanzari pe tipuri

Cantitati in MWh

%
din total vanzari

Pret mediu
[lei/MWh cu Tg inclus]

Venituri din vanzari

[lei]

Contracte pe piata reglementata

529.174

6,69%

160,32

84.837.025

Vanzari pe piata concurentiala (contracte bilaterale si vanzari pe PZU si PI), din care:

7.355.497

93,03%

174,77

1.285.548.444

- Vanzari pe contracte PCCB - LE, PCCB - NC, PCSU si contract furnizare

5.474.603

69,24%

163,54

895.292.647

- Vanzari pe PZU si PI

1.880.894

23,79%

207,48

390.255.797

Dezechilibre pozitive pe PE*)

22.397

0,28%

184,57

4.133.855

Total vanzari perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017

7.907.068

100%

173,83

1.374.519.324

*) Nota: 43.313 lei din valoarea prezentata reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr. 51/2016.

 

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017 sunt de 1.374.519.324 lei (din care 43.313 lei reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr. 51/2016), mai mari cu 10,56% fata de veniturile bugetate pentru aceasta perioada si respectiv mai mari cu 16,52% fata de perioada similara a anului trecut.

 

Pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie electrica vandute (fara PE), rezultat in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017, este de 173,80 lei/MWh (inclusiv Tg). In aceeasi perioada a anului 2016, pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie vandute (fara PE), a fost de 155,05 lei/MWh (inclusiv Tg).

 

Cantitatile de energie electrica vandute de SNN in baza contractelor incheiate pe piata reglementata sunt in conformitate cu Decizia ANRE nr. 1960/14.12.2016. In procesul de eliminare a tarifelor reglementate, fata de anul 2016, ANRE a redus cantitatile reglementate de la 14,42% (in conformitate cu Decizia ANRE nr. 2562/16.12.2015) la 5,85% din productia programata a CNE Cernavoda; cantitatile reglementate atribuite SNN pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017 fiind de 6,90% din productia programata a CNE Cernavoda pentru aceasta perioada, fata de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2016, cand procentul a fost de 16,43%.

 

ANRE a stabilit pentru SNN prin Decizia nr. 1960/14.12.2016 un pret reglementat de 159,57 lei/MWh (fara Tg), pentru anul 2017, mai mic cu 1,93% fata de pretul reglementat stabilit de ANRE prin Decizia nr. 2562/16.12.2015 pentru anul 2016, respectiv 162,71 lei/MWh (fara Tg). Ulterior, prin Decizia ANRE nr. 861/13.06.2017, cu aplicabilitate de la 1 iulie 2017, pretul mediu reglementat a fost redus cu 1,65% de la 159,57 lei/MWh la 156,93 lei/MWh, pe fondul reducerii costului mediu al combustibilului nuclear in cursul anului 2017, fata de costul mediu al combustibilului nuclear luat in calcul la fundamentarea pretului mediu reglementat pentru anul 2017.

 

Cantitatile de energie electrica vandute pe piata concurentiala a contractelor bilaterale au reprezentat in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017 o cota procentuala de 69,24% din volumul total al energiei electrice vandute. Pretul mediu de vanzare pe contractele bilaterale in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017 a fost de 163,54 lei/MWh (cu Tg inclus), inregistrand o scadere de 1% fata de pretul mediu inregistrat in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2016, de 165,42 lei/MWh (cu Tg inclus), in conditiile in care Tg in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2016 era mai mare cu 2,70 lei/MWh.

 

Pe piata spot, in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017 s-a vandut o cantitate de energie electrica reprezentand 23,79% din volumul total de vanzari, fata de o cota procentuala de 33,54% inregistrata in aceeasi perioada a anului 2016. Pretul mediu de vanzare a energiei pe piata spot realizat de SNN in aceasta perioada a fost de 207,48 lei/MWh (cu Tg inclus), fata de 134,32 lei/MWh (cu Tg inclus) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2016.

V.     Programul de investitii la data de 30 septembrie 2017

Valoarea totala a programului de investitii al SNN pentru anul 2017 este de 231.593 mii lei (fara componenta alocata platii serviciului datoriei, aferenta imprumuturilor pe termen lung), program aprobat prin Hotararea nr. 1/29.03.2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN.

 

Situatia realizarilor investitionale (valorice si procentuale) pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017 este prezentata in tabelul de mai jos:

 

An

Valoare
program investitii
[mii lei]

Realizat

(01.01 - 30.09)
[mii lei]

Grad de realizare

(01.01 - 30.09)
(%)

Grad de realizare

(01.01  - 30.06)

( %)

2017

231.593

61.836

26,7%

21,0%

 

Ca si in anii anteriori, ponderea cea mai mare in programul de investitii o au investitiile pe termen lung (in curs de executie). Acest fapt se datoreaza necesitatii de modernizare/inlocuire a unor sisteme, din considerente de natura economica – reduceri de consumuri specifice, imbunatatirea unor parametri caracteristici proceselor deservite cu impact pozitiv asupra eficientei, sau din considerente de natura legala – necesitatea implementarii unor imbunatatiri asociate securitatii nucleare, protectiei mediului si securitatii muncii reprezentand cerinte imperative venite din partea autoritatilor de reglementare din domeniul in cauza (ex: CNCAN si Ministerul Mediului).

 

Programul de investitii al SNN pentru anul 2017 a fost dimensionat valoric luand in considerare angajamentele contractuale in derulare, estimarile cu privire la obiectivele de investitii ce urmeaza a se realiza in anul urmator, inclusiv sume alocate unor proiecte de investitii pentru care se anticipeaza indeplinirea anumitor cerinte aflate in afara controlului SNN (de exemplu: avize prealabile ale unor autoritati de reglementare, termene legale privind finalizarea procedurilor de achizitie publica inclusiv contestatii, obtinerea aprobarilor necesare de la organele corporatiste SNN etc.), pentru a permite implementarea acestor proiecte cu incadrarea in valorile bugetare aprobate.

 

In analiza gradului valoric trebuie luat in considerare faptul ca acesta poate diferi de gradul de realizare fizic; astfel, daca un proiect de investitii a fost finalizat cu succes, gradul de realizare fizic este de 100% insa gradul de „realizare” valoric poate fi subunitar, respectiv mai mic de 100%, daca proiectul a fost implementat la un cost mai mic decat sumele bugetate; aceste economii reprezinta beneficii pentru societate, deoarece aceleasi rezultate se obtin cu resurse mai mici.

Investitiile principale efectuate de SNN sunt in legatura cu operarea Unitatilor 1 si 2 si sunt recunoscute in categoria de investitii numai acele cheltuieli care indeplinesc criteriile de recunoastere ca activ; in afara cheltuielilor capitalizate, programele de mentenanta preventiva si corectiva anuale si multi - anuale implica alocare fondurile necesare care se regasesc in cheltuielile de exploatare ale perioadei in care apar (exemplu: reparatii si mentenanta, piese de schimb etc).

 

Pentru orice detalii va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: [email protected].  

 

 

 

Cosmin Ghita

Director General