Raport trim 3 2017

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 9487 / 15.11.2017

COMUNICAT

privind rezultatele inregistrate de S.I.F. Transilvania in trimestrul III 2017

S.I.F. Transilvania a inregistrat la data de 30.09.2017 un profit net de 57,65 milioane lei, respectiv un profit inainte de impozitare de 62,27 milioane lei, mai mare cu 39,62% fata decat profitul bugetat pentru primele noua luni ale anului 2017.

Veniturile nete din exploatare la 30.09.2017 inregistreaza valoarea de 75,33 milioane lei, fiind cu 27,68% mai mari decat veniturile nete bugetate pentru trimestrul III 2017 .

Cheltuielile operationale inregistrate la data de 30.09.2017 insumeaza 13,06 milioane lei, fiind cu 9,33% mai mici comparativ cu cheltuielile operationale bugetate pentru trimestrul III 2017.

Datoriile totale ale Societatii la finele trimestrului III 2017 insumeaza 109,10 milioane lei, fiind cu 11,69 milioane lei mai mari fata de cele inregistrate in aceasi perioada a anului precedent.

Capitalurile proprii la finele trimestrului III 2017 au valoarea de 950,55 milioane lei, in crestere cu 46,27 milioane lei fata perioada similara a anului precedent.

Activele totale detinute de Societate la data de 30.09.2017, evaluate in conformitate cu procedura interna pusa de acord cu Norma A.S.F. nr. 39 / 2015, insumau 1.059,65 milioane lei, in crestere cu 57,96 milioane lei, respectiv cu 5,79 % fata de valoarea inregistrata in aceasi perioada a anului precedent.

Activul net la data de 30.09.2017, calculat conform procedurii interne puse de acord cu Regulamentul A.S.F. nr. 9 / 2014 a inregistrat valoarea de 950,55 milioane lei (0,4352 lei / actiune), comparativ cu activul net la data de 30.09.2016, care a inregistrat valoarea de 904,44 milioane lei (0,4141 lei / actiune).

Raportul trimestrial la data de 30.09.2017, continand situatiile financiare interimare simplificate, situatia activelor si datoriilor si situatia detaliata a investitiilor, poate fi consultat incepand cu data de 15 noiembrie 2017, ora 18:30, astfel:

· pe website-ul societatii, www.siftransilvania.ro, la Sectiunea „Informatii pentru investitori/Rapoarte/Rapoarte periodice”

· pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro si

· la sediul societatii, Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Departamentul Actionariat.

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv /Director General Adjunct

Stefan Szitas

Director/ Membru al Directoratului

Diana Veres

Director Economic