Raport trim 3 2018

M MedLife S.A.

 

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT 

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 08.11.2018

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Publicarea Raportului Trimestrial aferent trimestrului al treilea 2018

(perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018) GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 8.11.2018, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori/ Rapoarte Periodice, este disponibil Raportul Trimestrial aferent primului trimestru al exercitiului financiar 2018.

 

De asemenea, Raportul Trimestrial aferent trimestrului al treilea 2018 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

 

Website link: https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice

 

Informatii sumplimentare pot fi obtinute la: [email protected]

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General

 
1) GRUPUL MEDLIFE
 
SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATa A POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2018 („BILANT CONSOLIDAT”)
   

   30 septembrie

 

1 ianuarie

 

Variatie

   

2018

 

2018

 

2018/2017

ACTIVE

           

ACTIVE IMOBILIZATE

           

Fond comercial

 

82.369.921

 

66.035.963

 

24,7%

Imobilizari necorporale

 

36.836.494

 

34.299.738

 

7,4%

Imobilizari corporale

 

458.266.914

 

325.845.288

 

40,6%

Alte active financiare

 

8.132.927

 

6.161.678

 

32,0%

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

 

585.606.256

 

432.342.667

 

35,4%

ACTVE CIRCULANTE

           

Stocuri

 

24.709.980

 

20.325.330

 

21,6%

Creante

 

79.268.442

 

58.450.406

 

35,6%

Alte active

 

10.661.110

 

5.549.527

 

92,1%

Numerar si echivalente de numerar

 

31.621.704

 

79.227.766

 

-60,1%

   

146.261.236

 

163.553.029

 

-10,6%

Active clasificate ca destinate vanzarii

 

381.665

 

381.665

 

0,0%

CHELTUIELI IN AVANS

 

7.660.432

 

7.068.126

 

8,4%

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

 

154.303.333

 

171.002.820

 

-9,8%

TOTAL ACTIVE

 

739.909.589

 

603.345.487

 

22,6%

CAPITALURI SI DATORII

           

DATORII CURENTE

           

Datorii comerciale

 

135.527.241

 

103.839.523

 

30,5%

Descoperire de cont

 

30.816.644

 

2.013.469

 

1.430,5%

Portiunea curenta a datoriei din leasing financiar

 

8.930.908

 

3.177.961

 

181,0%

Portiunea curenta a datoriilor pe termen lung

 

47.118.476

 

36.642.740

 

28,6%

Datorii cu impozitul pe profit curent

 

1.339.207

 

1.112.707

 

20,4%

Provizioane

 

2.470.463

 

-

 

100,0%

Alte datorii

 

34.501.098

 

20.232.973

 

70,5%

Datorii asociate cu active destinate vanzarii

 

490.911

 

558.370

 

-12,1%

TOTAL DATORII CURENTE

 

261.194.948

 

167.577.743

 

55,9%

DATORII PE TERMEN LUNG

           

Datorii din leasing financiar

 

28.161.863

 

10.111.452

 

178,5%

Datorii pe termen lung

 

253.230.196

 

242.797.699

 

4,3%

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

 

281.392.059

 

252.909.151

 

11,3%

Datorii cu impozitul amanat

 

16.396.067

 

15.196.634

 

7,9%

TOTAL DATORII

 

558.983.074

 

435.683.528

 

28,3%

CAPITALURI

           

Capital emis

 

81.495.470

 

81.495.470

 

0,0%

Rezerve

 

93.181.880

 

93.181.880

 

0,0%

Rezultat reportat

 

(12.885.897)

 

(22.640.779)

 

-43,1%

Capitaluri atribuibile proprietarilor Grupului

 

161.791.453

 

152.036.571

 

6,4%

Interese care nu controleaza

 

19.135.062

 

15.625.388

 

22,5%

TOTAL CAPITALURI

 

180.926.515

 

167.661.959

 

7,9%

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

739.909.589

 

603.345.487

 

22,6%

 

SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2018 („CPP CONSOLIDAT”)
   

Perioada de 9 luni incheiata la

 

Variatie

   

                  2018

 

 2017

 

2018/2017

             

CIFRA DE AFACERI

 

       579.340.082

 

     459.182.988

 

26,2%

Alte venituri operationale

 

           4.444.375

 

       4.454.435

 

-0,2%

VENITURI OPERATIONALE

 

     583.784.457

 

   463.637.423

 

25,9%

             

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

   (555.979.055)

 

(434.536.793)

 

27,9%

             

PROFIT OPERATIONAL

 

        27.805.402

 

     29.100.630

 

-4,5%

             

Costul finantarii

 

 (11.987.250)

 

    (10.645.670)

 

12,6%

Alte venituri (cheltuieli) financiare

 

           2.908.186

 

      (3.892.282)

 

-174,7%

             

REZULTAT FINANCIAR

 

       (9.079.064)

 

  (14.537.952)

 

-37,5%

   

                       

 

                          

   

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

18.726.338

 

  14.562.678

 

28,6%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

         (5.952.514)

 

      (5.002.865)

 

19,0%

REZULTAT NET

 

        12.773.824

 

       9.559.813

 

33,6%

Proprietarilor Grupului

 

           9.754.882

 

       5.711.029

 

70,8%

Intereselor care nu controleaza

 

           3.018.944

 

       3.848.784

 

-21,6%

Analiza Contului de Profit si Pierdere Consolidat

Cifra de afaceri a perioadei de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 (“T3 2018”) s-a ridicat la 579.340.082 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primele 9 luni 2017 (“T3 2017”) cu 26,2%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii semnificative aproape din toate liniile de afaceri ale Grupului, cu preponderenta in Clinici, Spitale, Farmacii si Laboratoare, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2017 si 2018.

Linie de afaceri

T3 2018

% din Total Vanzari

T3 2017

% din Total Vanzari

Variatie

 

Vanzari

Vanzari

2018/2017

Clinici

169.246.952

29%

123.033.421

27%

38%

Stomatologie

33.092.445

6%

28.062.823

2%

18%

Spitale

118.168.968

20%

88.249.720

19%

34%

Laboratoare

101.190.985

17%

85.912.393

19%

18%

Vanzari corporative

125.158.490

22%

105.590.728

23%

19%

Farmacii

26.177.756

5%

21.176.009

5%

24%

Altele

6.304.486

1%

7.157.894

2%

-12%

TOTAL

579.340.082

100%

459.182.988

100%

26.2%

 

Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de 555.979.055 RON in T3 2018, reprezentand o crestere de 27,9%, sau   121.442.262 RON, comparativ cu T3 2017. Cresterea este in principal determinata de cresterea activitatii grupului. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 95,2% in T3 2018 si 93,7% in T3 2017.

Evolutie cheltuieli operationale

 

Perioada incheiata la 30 septembrie

Variatie

 2018

 2017

2018/2017

Consumabile si materiale de reparatii

90.236.590

73.407.079

22,9%

Cheltuieli cu marfurile

21.569.010

17.199.602

25,4%

Utilitati

6.493.754

4.607.136

40,9%

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

6.364.687

4.671.966

36,2%

Chirii

31.396.835

28.697.973

9,4%

Prime din asigurari

1.860.170

1.527.901

21,7%

Reclama si publicitate

10.870.020

7.347.015

48,0%

Comunicatii

2.778.084

2.432.293

14,2%

Cheltuieli cu tertii (inclusiv contractele cu medicii)

149.855.235

120.705.606

24,1%

Cheltuieli salariale si de alta natura

176.714.273

111.789.716

58,1%

Contributii sociale

5.877.623

25.144.892

-76,6%

Amortizare

42.513.586

29.196.756

45,6%

Alte cheltuieli administrative si de exploatare

9.449.188

7.808.858

21,0%

TOTAL

555.979.055

434.536.793

27,9%

Profitul operational a inregistrat o scadere de 4,5% in T3 2018 comparativ cu T3 2017, de la 29.100.630 RON in T3 2017 la 27.805.402 RON in T3 2018.

Pierderea financiara a scazut in T3 2018 cu 5.458.888 RON, de la 14.537.952 RON in T3 2017, la 9.079.064 RON in T3 2018.

Rezultatul net inregistrat in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 a crescut cu 3.214.011 RON sau 33,6% comparativ cu aceeasi perioada din 2017, de la 9.559.813 RON in T3 2017 la 12.773.824 RON in T3 2018.

Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru T3 2018 insumeaza 606.169.650 RON, iar EBITDA ajustata insumeaza 75.281.867 RON. Pentru mai multe informatii despre informatiile financiare pro-forma consultati capitolul VII – INFORMATII FINANCIARE PRO-FORMA CONSOLIDATE NEAUDITATE.

Analiza Bilantului Consolidat

Activele imobilizate insumeaza 585.606.256 RON la 30 septembrie 2018, inregistrand o crestere de 35,4% comparativ cu 31 decembrie 2017. Cresterea este in principal influentata de cresterea in imobilizarile corporale cu 40,6% la 30 septembrie 2018 in comparatie cu 31 decembrie 2017.

Activele circulante scad cu 16.699.487 RON sau cu 9,8%, de la 171.002.820 RON la 31 decembrie 2017 la 154.303.333 RON la 30 septembrie 2018.

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 48.585.347 RON, sau 38,6%, de la 125.743.573 RON la 31 decembrie 2017 la 174.328.920 RON la 30 septembrie 2018.

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 73.514.766 RON de la 294.743.321 RON la 31 decembrie 2017 la 368.258.087 RON la 30 septembrie 2018. Cresterea este datorata finantarii activitatilor curente ale grupului si a achizitiilor finalizate in perioada curenta.

 
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 30 SEPTEMBRIE 2018

 

 

Perioada  incheiata la

Indicatorul lichiditatii curente

30 septembrie 2018

       

Active curente

         154.303.333

=

       0,59

Datorii curente

         261.194.948

       
       
       
 

Perioada  incheiata la

Indicatorul gradului de indatorare

30 septembrie 2018

       

Capital imprumutat

         281.392.059

=

       156%

Capital propriu

         180.926.515

       

Capital imprumutat

         281.392.059

=

       61%

Capital angajat

         462.318.574

       
       
       
 

Perioada  incheiata la

Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)

30 septembrie 2018

       

Sold mediu clienti

          68.859.424

=

     32,09

Cifra de afaceri

         579.340.082

       
 

 

 

       
 

Perioada  incheiata la

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

30 septembrie 2018

       

Cifra de afaceri

         579.340.082

=

       0,99

Active imobilizate

        585.606.256
         
 

 

PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI

 

Linie de afaceri

Informatii

 9 luni perioada

incheiata
30 septembrie,
2018

 9 luni perioada incheiata

30 septembrie,

2017

Clinici

Venit

169.246.952

123.033.421

Clinici

Vizite

1.089.141

853.854

Clinici

Venit mediu

155,4

144

Stomatologie

Venit

33.092.445

28.062.823

Stomatologie

Vizite

77.677

76.259

Stomatologie

Venit mediu

426

368

Spitale

Venit

118.168.968

88.249.720

Spitale

Pacienti

53.594

45.273

Spitale

Venit mediu

2.204,9

1.949

Laboratoare

Venit

101.190.985

85.912.393

Laboratoare

Analize

4.299.054

3.976.394

Laboratoare

Venit mediu

23.5

22

Vanzari Corporative

Venit

125.158.490

105.590.728

Vanzari Corporative

PPM

635.420

570.226

Vanzari Corporative

Venit mediu

197

185

Farmacii

Venit

26.177.756

21.176.009

Farmacii

Clienti

200.324

200.080

Farmacii

Venit mediu

130,7

106

Altele

Venit

6.304.486

7.157.894

 

 

2) MED LIFE SA

SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2018 (“BILANT INDIVIDUAL”)

   

30 septembrie,

 

1 ianuarie,

 

Variatie

   

2018

 

2018

 

2018/2017

ACTIVE

           
             

ACTIVE IMOBILIZATE

           

Imobilizari necorporale

 

5.433.631

 

7.660.785

 

-29,1%

Imobilizari corporale

 

185.356.848

 

168.861.934

 

9,8%

Alte active financiare

 

146.359.899

 

132.815.223

 

10,2%

   

337.150.378

 

309.337.942

 

9,0%

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

     
             

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVE CIRCULANTE

           

Stocuri

 

5.339.398

 

6.668.022

 

-19,9%

Creante comerciale si alte creante

 

48.766.273

 

36.182.268

 

34,8%

Creante de la societatile din grup

 

71.037.250

 

31.440.718

 

125,9%

Alte active

 

3.642.128

 

1.351.116

 

169,6%

Numerar si echivalente de numerar

 

14.055.529

 

70.007.531

 

-79,9%

   

142.840.578

 

145.649.655

 

-1,9%

             

CHELTUIELI IN AVANS

 

2.725.149

 

2.559.451

 

6,5%

             

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

 

145.565.727

 

148.209.106

 

-1,8%

             

TOTAL ACTIVE

 

482.716.105

 

457.547.048

 

5,5%

             

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALURI SI DATORII

           

DATORII CURENTE

           

Datorii comerciale

 

70.618.212

 

62.556.608

 

12,9%

Descoperire de cont

9.327.400

 

-

 

100,0%

Portiunea curenta a datoriei din leasing financiar

2.234.447

 

515.738

 

333,3%

Portiunea curenta a datoriilor pe termen lung

34.800.419

 

25.782.427

 

35,0%

Datorii catre societatile din grup

 

1.740.663

 

2.855.697

 

-39,0%

Datorii cu impozitul pe profit curent

 

769.007

 

337.304

 

128,0%

Alte datorii

 

5.719.381

 

10.395.267

 

-45,0%

   

125.209.529

 

102.443.041

 

22,2%

TOTAL DATORII CURENTE

     
             

DATORII PE TERMEN LUNG

           

Datorii din leasing financiar

 

15.730.197

 

6.045.842

 

160,2%

Datorii pe termen lung

 

174.610.179

 

184.328.369

 

-5,3%

   

190.340.376

 

190.374.211

 

0,0%

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

     
             

Datorii cu impozitul amanat

 

10.785.523

 

10.785.523

 

0,0%

             

TOTAL DATORII

 

326.335.428

 

303.602.775

 

7,5%

             

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALURI

           

Capital emis

 

81.495.470

 

81.495.470

 

0,0%

Rezerve

 

72.708.768

 

72.708.768

 

0,0%

Rezultat reportat

 

2.176.439

 

(259.965)

 

-937,2%

Capitaluri atribuibile proprietarilor Societatii

 

 

156.380.677

 

153.944.273

 

 

1,6%

             

TOTAL CAPITALURI

 

156.380.677

 

153.944.273

 

1,6%

             

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

482.716.105

 

457.547.048

 

5,5%

 

SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2018 (“cpp INDIVIDUAL”)

   

Perioada de 9 luni incheiata la

 

Variatie
2018/2017

   

2018

 

2017

 

CIFRA DE AFACERI

 

312.352.139

 

283.229.916

 

10,3%

Alte venituri operationale

 

224.515

 

3.475.967

 

-93,5%

VENITURI OPERATIONALE

 

312.576.654

 

286.705.883

 

9,0%

             

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

(301.885.581)

 

(272.343.197)

 

10,8%

             

PROFIT OPERATIONAL

 

10.691.073

 

14.362.686

 

-25,6%

             

Costul finantarii

 

(7.437.929)

 

(7.537.629)

 

-1,3%

Alte venituri (cheltuieli) financiare

 

824.599

 

(3.041.031)

 

-127,1%

             

REZULTAT FINANCIAR

 

(6.613.330)

 

(10.578.660)

 

-37,5%

             

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

4.077.743

 

3.784.026

 

7,8%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

(1.641.339)

 

(1.400.392)

 

17,2%

REZULTAT NET

 

2.436.404

 

2.383.634

 

2,2%

             

Analiza contului de profit si pierdere

Vanzarile pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 (“9 luni 2018”) au fost in valoare de 312.352.139 RON, mai mare cu 10,3% comparativ cu vanzarile inregistrate in primele 9 luni ale anului 2017 (“9 luni 2017”). Aceasta crestere este rezultanta cresterii pe toate liniile de business determinata de mixul dintre cresterea pretului si a volumului.

Alte venituri operationale au inregistrat o scadere semnificativa in 9 luni 2018 comparativ cu 9 luni 2017, variatia ajungand la 3.251.452 RON la 30 septembrie 2018.

Cheltuielile operationale includ costuri fixe si variabile, precum si costul bunurilor vandute si al materialelor folosite in prestarea de servicii. Med Life S.A. a inregistrat cheltuieli operationale in valoare de 301.885.581 RON in 9 luni 2018, reprezentand o crestere de 10,8% sau 29.542.384 RON, comparativ cu 9 luni 2017. Cresterea este in principal determinata de cresterea activitatii grupului.

Profitul operational a inregistrat o scadere de 25,6% in 9 luni 2018 comparativ cu 9 luni 2017, de la 14.362.686 RON in 9 luni 2017 la 10.691.073 RON in 9 luni 2018.

Pierderea financiara a scazut in 9 luni 2018 cu 3.965.330 RON, de la 10.578.660 RON in 9 luni 2017 la 6.613.330 RON in 9 luni 2018.

Rezultatul net a crescut in 9 luni 2018 cu 52.770 RON, de la un profit de 2.383.634 RON in 9 luni 2017 la un profit de 2.436.404 RON in 9 luni 2018.

 

Analiza conturilor de bilant

Active imobilizate ajung la 337.150.378 RON la 30 septembrie 2018, inregistrand o crestere de 9,0% comparativ cu 31 decembrie 2017. Cresterea este ocazionata de activele financiare inregistrate, datorata achizitiilor societatilor: Polisano, Solomed, Ghencea Medical Center si Sfatul medicului. De asemenea, cresterea este datorata si de variatia de 16.494.914 RON pe imobilizari corporale, ocazionata in principal de achizitia a 4 RMN-uri noi.

Cheltuielile inregistrate in avans insumeaza la 30 septembrie 2018 2.725.149 RON. Comparativ cu 31 decembrie 2017, s-a inregistrat o crestere de 165.698 RON. Cresterea este corelata cu plata in avans a cheltuielilor si a taxelor locale.

Activele circulante au scazut cu 2.643.379 RON sau 1,8% de la 148.209.106 RON in 31 decembrie 2017 la 145.565.727 RON in 30 septembrie 2018.

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 2.702.387 RON, sau 3,5%, de la 76.144.876 RON in 31 decembrie 2017, la 78.847.263 RON la 30 septembrie 2018.

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 20.030.266 RON, de la 216.672.376 RON in 31 decembrie 2017 la 236.702.642 RON in 30 septembrie 2018. Cresterea este datorata finantarii activitatii curente a societatii.

 

 

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI LA 30 SEPTEMBRIE 2018

 

 

 

 

 

Indicatorul lichiditatii curente

 

 

 

 

 

 

Active curente

=

145.565.727

=

1,16

Datorii curente

125.209.529

 

 

     
 

 

 

Indicatorul gradului de indatorare

 

 

 

     

Capital imprumutat

=

190.340.376

=

122%

Capital propriu

156.380.677

 

 

     

Capital imprumutat

=

190.340.376

=

55%

Capital angajat

 346.721.053

 

 

 

   
 

 

 

Viteza de rotatie a debitelor clientii

 

 

     

Sold mediu clienti

=

42.474.271

=

36,72

Cifra de afaceri

312.352.139

 

 

     
 

 

 

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

 

 

     

Cifra de afaceri

=

312.352.139

=

0,93

Active imobilizate

337.150.378

 

 

 

EVOLUTIE EBITDA

 

   

Perioada de 9 luni incheiata la

 

Variatie
2018/2017

   

30 septembrie 2018

 

30 septembrie 2017

             

CIFRA DE AFACERI

 

312.352.139

 

283.229.916

 

10,3%

Alte venituri operationale*

 

224.515

 

3.475.967

 

-93,5%

   

312.576.654

 

286.705.883

 

9,0%

VENITURI OPERATIONALE

 
             

CHELTUIELI OPERATIONALE*

 

     (301.885.581)

 

 (272.343.197)

 

10,8%

             

PROFIT OPERATIONAL

 

           10.691.073

 

      14.362.686

 

-25,6%

             

EBITDA

 

          33.107.489

 

      31.288.971

 

5,8%

             

Costul finantarii

 

            (7.437.929)

 

       (7.537.629)

 

-1,3%

Alte venituri (cheltuieli) financiare

 

                   824.599

 

      (3.041.031)

 

-127,1%

             

REZULTAT FINANCIAR

 

          (6.613.330)

 

   (10.578.660)

 

-37,5%

             

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

            4.077.743

 

         3.784.026

 

7,8%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

            (1.641.339)

 

        (1.400.392)

 

17,2%

   

            2.436.404

 

             2.383.634

 

2,2%

REZULTAT NET