Raport trim 3 2018

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2018

(pentru perioada 01.01-30.09.2018)

SNTGN “Transgaz” SA este o societate pe actiuni care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si Actul Constitutiv.

Conform H.G. nr.334/2000 si Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop indeplinirea strategiei nationale stabilita pentru transportul intern si international, dispecerizarea gazelor naturale si cercetarea-proiectarea in domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislatiei nationale, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate.

Veniturile Transgaz se realizeaza din desfasurarea urmatoarelor activitati:

·         activitatea de transport intern gaze naturale care, datorita caracterului de monopol, este reglementata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei.

·         activitatea de transport international gaze naturale este o activitate de  transport gaze ce se desfasoara prin conducte de transport dedicate (conducte care nu sunt interconectate cu sistemul national de transport).

·         activitatea de echilibrare desfasurata incepand cu 1 decembrie 2015 in baza Ordinului ANRE nr.160/2015 prin care se stabilesc obligatiile societatii privind echilibrarea sistemului national de transport, activitate neutra din punct de vedere financiar, orice profit sau pierdere din aceasta activitate urmand a fi distribuite clientilor pentru care sunt prestate servicii de transport intern.

Veniturile totale ale societatii sunt completate si de venituri din alte activitati cu o pondere scazuta in cifra de afaceri, cum sunt vanzari de active, chirii, redevente; venituri financiare din dobanzi si din diferente de curs valutar, precum si de veniturile de exploatare si financiare aferente creantei pentru valoarea reglementata ramasa neamortizata a bazei de active reglementate la sfarsitul Acordului de Concesiune.

Principalii indicatori economico-financiari realizati la 30 septembrie 2018, respectiv in trimestrul III 2018, comparativ cu perioadele similare a anului 2017, sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Denumirea

Realizat

9 luni 2017

Realizat

9 luni 2018

Crestere

Realizat

Trim. III 2017

Realizat

Trim. III 2018

Crestere

Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

1.302.437

1.115.708

-14%

321.960

291.801

-9%

Venituri din activitatea de echilibrare

92.299

118.838

29%

15.608

28.354

82%

Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12

28.067

109.545

290%

10.535

74.626

608%

Venituri financiare

176.284

36.560

-79%

154.517

14.582

-91%

Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

811.971

777.746

-4%

291.994

271.599

-7%

Cheltuieli din activitatea de echilibrare

87.337

118.838

36%

15.425

28.354

84%

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

28.067

109.545

290%

10.535

74.626

608%

Cheltuieli financiare

147.972

18.009

-88%

139.300

9.131

-93%

REZULTATUL BRUT,

din care :

523.742

356.513

-32%

45.366

25.653

-43%

· din exploatare

495.429

337.962

-32%

30.149

20.202

-33%

· din activitatea financiara

28.313

18.551

-34%

15.218

5.451

-64%

Impozitul pe profit

90.190

57.231

-37%

12.305

5.977

-51%

PROFITUL NET

433.552

299.282

-31%

33.061

19.676

-40%

 Valorile exprimate in *mii lei*

Raportul Trimestrial la 30 septembrie 2018 (01.01-30.09.2018) este intocmit in conformitate cu prevederile anexei 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 si cuprinde informatii financiare neaudiate.

Pentru vizualizarea integrala a raportului puteti accesa linkul de mai jos sau site-ul Transgaz la adresa  http://www.transgaz.ro/ro/informa%C8%9Bii-investitori/raportari_trimestriale/2018.