Raport trim 3 2019

M MedLife S.A.

RAPORT 

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 14.11.2019

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Publicarea Raportului Trim 3 

(perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019) GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 14.11.2019, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori/ Rapoarte Periodice, este disponibil Raportul Trimestrial pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2019.

De asemenea, Raportul Trimestrial pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2019 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

Website link: https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice

Informatii sumplimentare pot fi obtinute la: [email protected], Alina Irinoiu - Manager Relatia cu Investitorii.

 

__________________

Mihail Marcu

Director General

 

I.SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE NEAUDITATE PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2019 („SF CONSOLIDATE”)
 
SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATa A POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2019 („BILANT CONSOLIDAT”)
   

   30 septembrie

 

1 ianuarie

 

Variatie

   

2019

 

2019

   

ACTIVE

           

ACTIVE IMOBILIZATE

 

692.185.378

 

590.174.447

 

17,3%

ACTIVE CIRCULANTE

 

197.868.512

 

163.919.759

 

20,7%

TOTAL ACTIVE

 

890.053.890

 

754.094.206

 

18,0%

CAPITALURI SI DATORII

           

DATORII CURENTE

 

294.278.825

 

245.246.366

 

20,0%

DATORII PE TERMEN LUNG

 

383.769.133

 

313.538.596

 

22,4%

Datorii cu impozitul amanat

 

16.903.905

 

16.436.342

 

2,8%

TOTAL DATORII

 

694.951.863

 

575.221.304

 

20,8%

CAPITALURI

           

Capitaluri atribuibile propr. Grupului

 

173.853.662

 

159.350.814

 

9,1%

Interese care nu controleaza

 

21.248.365

 

19.522.088

 

8,8%

TOTAL CAPITALURI

 

195.102.027

 

178.872.902

 

9,1%

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

890.053.890

 

754.094.206

 

18,0%

 

SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2019 („CPP CONSOLIDAT”)
   

Perioada de 9 luni incheiata la

 

Variatie

   

                  2019

 

 2018

 

2019/2018

             

CIFRA DE AFACERI

 

711.042.507

 

579.340.082 

 

22,7%

Alte venituri operationale

 

4.813.817

 

       4.444.375

 

8,3%

VENITURI OPERATIONALE

 

715.856.324

 

   583.784.457

 

22,6%

   

 

       

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

(672.037.078)

 

(555.979.055)

 

20,9%

             

PROFIT OPERATIONAL

 

43.819.246         

 

     27.805.402

 

57,6%

             

Costul finantarii

 

 (14.325.352)

 

    (11.987.250)

 

19,5%

Alte venituri (cheltuieli) financiare

 

         (4.970.859)

 

       2.908.186

 

-270,9%

             

REZULTAT FINANCIAR

 

(19.296.211)

 

    (9.079.064)

 

112,5%

   

                       

 

                          

   

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

24.523.035

 

  18.726.338

 

31,0%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

         (5.126.883)

 

      (5.952.514)

 

-13,9%

REZULTAT NET atribuibil

 

19.396.152

 

12.773.824        

 

51,8%

Proprietarilor Grupului

 

16.252.280            

 

       9.754.882

 

66,6%

Intereselor care nu controleaza

 

3.143.872          

 

       3.018.944

 

4,1%

 
II.ANALIZA FINANCIARA

 

Analiza Contului de Profit si Pierdere Consolidat

Cifra de afaceri a perioadei de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019 (“T3 2019”) s-a ridicat la 711.042.507 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primele 9 luni 2018 (“T3 2018”) cu 22,7%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii semnificative aproape din toate liniile de afaceri ale Grupului, cu preponderenta in Clinici, Spitale si Laboratoare, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2018 si 2019.

Linie de afaceri

T3 2019

% din Total Vanzari

T3 2018

% din Total Vanzari

Variatie

 

Vanzari

Vanzari

2019/2018

Clinici

215.147.139

30%

169.246.952

29%

27,1%

Stomatologie

44.140.328

6%

33.092.445

6%

33,4%

Spitale

161.867.305

23%

118.168.968

20%

37,0%

Laboratoare

113.933.178

16%

101.190.985

17%

12,6%

Vanzari corporative

136.776.660

19%

125.158.490

22%

9,3%

Farmacii

28.725.215

4%

26.177.756

5%

9,7%

Altele

10.452.681

1%

6.304.486

1%

65,8%

TOTAL

711.042.507

100%

579.340.082

100%

22,7%

 

Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de 672.037.078 RON in T3 2019, reprezentand o crestere de 20,9%, sau   116.058.023 RON, comparativ cu T3 2018. Cresterea este in principal determinata de cresterea activitatii grupului. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 94,5% in T3 2019 si 96,0% in T3 2018.

Evolutie cheltuieli operationale

 

Perioada incheiata la 30 septembrie

Variatie

 2019

 2018

2019/2018

Consumabile si materiale de reparatii

115.070.551

90.236.590

27,5%

Cheltuieli cu marfurile

22.272.585

21.569.010

3,3%

Utilitati

8.705.259

6.493.754

34,1%

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

8.776.201

6.364.687

37,9%

Chirii

6.174.667

31.396.835

-80,3%

Prime din asigurari

2.319.884

1.860.170

24,7%

Reclama si publicitate

9.407.637

10.870.020

-13,5%

Comunicatii

2.975.159

2.778.084

7,1%

Cheltuieli cu tertii (inclusiv contractele cu medicii)

192.401.265

149.855.235

28,4%

Cheltuieli salariale si de alta natura

215.102.980

176.714.273

21,7%

Contributii sociale

7.705.917

5.877.623

31,1%

Amortizare

69.910.643

42.513.586

64,4%

Alte cheltuieli administrative si de exploatare

11.214.330

9.449.188

18,7%

TOTAL

672.037.078

555.979.055

20,9%

 

Profitul operational a inregistrat o crestere de 57,6% in T3 2019 comparativ cu T3 2018, de la 27.805.402 RON in T3 2018 la 43.819.246 RON in T3 2019.

Pierderea financiara a crescut in T3 2019 cu 10.217.147 RON, de la 9.079.064 RON in T3 2018, la 19.296.211 RON in T3 2019.

Rezultatul net inregistrat in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019 a crescut cu 6.622.328 RON sau 51,8% comparativ cu aceeasi perioada din 2018, de la 12.773.824 RON in T3 2018 la 19.396.152 RON in T3 2019.

 

Analiza Bilantului Consolidat

Activele imobilizate insumeaza 692.185.378 RON la 30 septembrie 2019, inregistrand o crestere de 17,3% comparativ cu 31 decembrie 2018. Cresterea este in principal rezultatul inregistrarii dreptului de folosinta odata cu adoptarea standardului IFRS 16.

Activele circulante cresc cu 33.948.753 RON sau cu 20,7%, de la 163.919.759 RON la 31 decembrie 2018 la 197.868.512 RON la 30 septembrie 2019.

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 13.762.119 RON, sau 7,6%, de la 182.223.386 RON la 31 decembrie 2018 la 195.985.505 RON la 30 septembrie 2019.

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 105.500.877 RON, sau 28.0%, de la 376.561.576 RON la 31 decembrie 2018 la 482.062.453 RON la 30 septembrie 2019. Cresterea este datorata finantarii activitatilor curente ale grupului si a achizitiilor finalizate in perioada curenta, cat si implementarii standardului IFRS 16.

 

III.INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 30 SEPTEMBRIE 2019

 

 

Perioada  incheiata la

Indicatorul lichiditatii curente

30 septembrie 2019

       

Active curente

197.868.512

=

       0,67

Datorii curente

294.278.825

       
       
       
 

Perioada  incheiata la

Indicatorul gradului de indatorare

30 septembrie 2019

       

Capital imprumutat

383.769.133

=

        197%

Capital propriu

195.102.027

       

Capital imprumutat

383.769.133

=

       66%

Capital angajat

578.871.159

       
       
       
 

Perioada  incheiata la

Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)

30 septembrie 2019

       

Sold mediu clienti

86.556.641

=

     32,87

Cifra de afaceri

711.042.507

       
 

 

 

 

       
 

Perioada  incheiata la

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

30 septembrie 2019

       

Cifra de afaceri

         711.042.507

=

       1,03

Active imobilizate

692.185.378

         

 

 

IV. PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI

 

Linie de afaceri

Informatii

 9 luni perioada

incheiata
30 septembrie,
2019

 9 luni perioada incheiata

30 septembrie,

2018

Clinici

Venit

215.147.139

169.246.952

Clinici

Vizite

1.374.303

1.089.141

Clinici

Venit mediu

156,6

155,4

Stomatologie

Venit

44.140.328

33.092.445

Stomatologie

Vizite

91.538

77.677

Stomatologie

Venit mediu

482,2

426,0

Spitale

Venit

161.867.305

118.168.968

Spitale

Pacienti

61.971

53.594

Spitale

Venit mediu

2.612,0

2.204,9

Laboratoare

Venit

113.933.178

101.190.985

Laboratoare

Analize

4.446.584

4.299.054

Laboratoare

Venit mediu

25,6

23,5

Vanzari Corporative

Venit

136.776.660

125.158.490

Vanzari Corporative

PPM

691.605

635.420

Vanzari Corporative

Venit mediu

197,8

197,0

Farmacii

Venit

28.725.215

26.177.756

Farmacii

Clienti

192.319

200.324

Farmacii

Venit mediu

149,4

130,7

Altele

Venit

10.452.681

6.304.486