Raport trim.3 2019

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A GRUPULUI ROMGAZ

LA 30 SEPTEMBRIE 2019 (perioada 01.01.2019 - 30.09.2019)

 

 

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Baza raportului

Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (art.65) si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Anexa nr.13), pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019

Data raportului

14 noiembrie 2019

Denumirea emitentului

Societatea Nationala de Gaze Naturale “ROMGAZ” SA

Sediul social

Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, cod 551130, judetul Sibiu

Telefon/fax

0040 374 401020 / 0040 269 846901

Web/E-mail

www.romgaz.ro / [email protected]

Cod de inregistrare fiscala

RO14056826

Cod LEI (Legal Entity Identifier)

2549009R7KJ38D9RW354

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii

Bursa de Valori Bucuresti (actiuni) si Bursa de Valori din Londra (GDR-uri)

Capital social subscris si varsat

385.422.400 lei

Principalele caracteristici ale actiunilor

385.422.400 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu

actiunile sunt nominative, ordinare, indivizibile, emise in forma dematerializata si liber tranzactionabile de la data de 12 noiembrie 2013 sub simbolul SNG – pentru actiuni si SNGR – pentru GDR-uri

 

PERFORMANTELE GRUPULUI ROMGAZ[1]

Performantele operationale si financiare ale Romgaz in perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2019 se mentin la niveluri ridicate, confirmand traseul pe care acesta s-a inscris.

Consumul de gaze naturale la nivel national in primele 9 luni ale anului 2019 se estimeaza ca a inregistrat o scadere de aproximativ 5,7%, in timp ce livrarile Romgaz, reprezentand livrari catre clienti, consum CET Iernut si consum tehnologic, au inregistrat o scadere de 5,4% comparative cu perioada similara a anului anterior. Cota de piata a Romgaz reprezentand participarera livrarilor de gaze naturale din productia interna a societatii in consumul national de gaze naturale interne a inregistrat o crestere de aproximativ 6% comparativ cu perioada similar a anului anterior, ajungand astfel la cca.59%.

Productia de gaze naturale a fost de 3.950 mil.mc, cu 28 mil.mc mai mare decat productia realizata in perioada similara a anului anterior (+0,7%) si cu 0,3% mai mica decat cea programata.

Productia de energie electrica a Romgaz a fost de 292,11 GWH, fiind mai mica decat cea realizata in perioada similara a anului 2018 (750,65 GWh). Cu aceasta productie Romgaz detinand o cota de piata de 0,66%[2].

Marjele principalilor indicatori de rentabilitate: profitul net (31,3%), EBIT (36,0%) si EBITDA (51,7%), confirma profitabilitatea ridicata a activitatii Grupului Romgaz.

 

Rezultate financiare relevante

                                                                                                                      *milioane lei*

T3 2018

T2 2019

T3 2019

Δ T3         (%)

Indicatori principali

9 luni  2018

9 luni  2019

Δ 9 luni (%)

970,1

1.161,7

916,1

-5,6

Cifra de afaceri (CA)

3.444,6

3.790,9

10,1

1.070,7

1.229,4

1.014,6

-5,2

Venituri

3.517,6

3.927,1

11,6

806,3

 719,6

770,1

-4,5

Cheltuieli

2.324,0

2.532,4

9,0

(0,9)

 (0,2)

0,2

n/a

Cota parte din rezultatul asociatilor

0,05

1,4

2.662,9

263,4

 509,6

244,7

-7,1

Profit brut

1.193,6

1.396,0

17,0

49,7

 75,5

35,5

-28,7

Impozit pe profit

197,1

210,9

7,0

213,7

 434,1

209,2

-2,1

Profit net

996,6

1.185,1

18,9

249,6

 496,7

238,5

-4,5

EBIT

1.153,6

1.365,9

18,4

397,8

 598,9

467,5

17,5

EBITDA

1.563,8

1.960,4

25,4

0,6

 1,1

0,5

-2,1

Profit pe actiune (EPS) (lei)

2,6

3,1

18,9

22,0

 37,4

22,8

3,7

Rata profitului net (% din CA)

28,9

31,3

8,1

25,7

 42,8

26,0

1,2

Rata EBIT (% din CA)

33,5

36,0

7,6

41,0

 51,6

51,0

24,5

Rata EBITDA (% din CA)

45,4

51,7

13,9

6.137

6.171

6.214

1,3

Numar de angajati la sfarsitul perioadei

6.137

6.214

1,3

 

Cifrele din tabelul de mai sus sunt rotunjite, prin urmare pot rezulta mici diferente la reconciliere.

Nota 1: in venituri si cheltuieli nu sunt cuprinse cele aferente productiei de imobilizari efectuate in regie proprie.

Nota 2: perioadele aferente anului 2018 au fost retratate. Pentru informatii suplimentare, a se vedea Nota 14 din situatiile financiare consolidate interimare simplificate anexate acestui raport.

 

Confirmand parcursul anterior, si in perioada ianuarie-septembrie 2019 Grupul a inregistrat cresteri ale principalilor indicatori, comparativ cu perioada similara a anului 2018, astfel: cifra de afaceri +10,1%, EBIT +18,4%, EBITDA +25,4%. Ratele aferente de profitabilitate se situeaza, de asemenea, la valori semnificative.

Sintetic, principalii indicatori realizati de Grup in perioada de raportare se prezinta astfel:

Ø  Veniturile totale sunt mai mari cu 409,5 milioane lei, inregistrand o crestere de 11,6% in timp ce cheltuielile totale au inregistrat o crestere de 9,0%.

Ø  Rezultatul brut este mai mare cu 17,0% fata de anul precedent ca urmare a urmatorilor factori de influenta:

·         cifra de afaceri s-a majorat cu 10,1% fata de cifra de afaceri obtinuta in perioada similara a anului 2018, ca urmare a cresterii veniturilor din vanzarea gazelor naturale, atat din productia interna cat si cumparate pentru revanzare (+12,92%);

·         efectul pozitiv al majorarii cifrei de afaceri asupra profitului a fost diminuat de cresterea cheltuielilor cu impozitul pe veniturile suplimentare (+50,4%, respectiv o crestere de 186,4 milioane lei) si de contributia baneasca perceputa de la titularii de licente in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale de 2% din cifra de afaceri realizata din activitatile ce fac obiectul licentelor acordate de ANRE (62,8 mil.lei).

Ø  Profitul net obtinut este cu 188,5 milioane lei mai mare decat cel inregistrat in perioada anterioara pe seama cresterii veniturilor si sub influenta cresterii cheltuielilor din cauzele mentionate mai sus (+18,9%);

Ø  Productivitatea muncii a crescut cu 8,69% comparativ cu perioada anterioara, de la 561,29 mii lei CA/angajat la 610,05 mii lei CA/angajat;

Ø  Ratele profitului net, EBIT si EBITDA sunt mai mari comparativ cu cele obtinute in perioada similara din 2018, aceasta pe fondul cresterii cifrei de afaceri;

Ø  EPS este de 3,1 lei, cu 18,9% mai mare.

 

 

Rezultate operationale

T3 2018

T2 2019

T3 2019

Δ T3 (%)

Indicatori principali

9 luni 2018

9 luni 2019

Δ 9 luni (%)

1.282

1.269,8

1.249,8

-2,51

Gaz metan extras (mil.mc)

3.922

3.950

0,71

92

81

90

-1,10

Redeventa petroliera (mil.mc)

284

283

-0,35

1.792

4.321

3.679

105,30

Productie condensat (tone)

5.277

12.952

145,44

284,4

0,8

120,4

-57,65

Productie energie electrica (GWh)

750,65

292,11

-61,09

12,3

39,8

0,0

-

Servicii de extractie gaze din depozite facturate (mil.mc)

1.130,9

924,7

-18,23

860,0

1.009,8

1.226,8

42,7

Servicii de injectie gaze in depozite facturate (mil.mc)

1.611,6

2.274,4

41,13

 

 

Productia de gaze naturale a evoluat in parametrii anticipati la intocmirea programului pentru anul 2019, nivelul realizat fiind de 99,70% comparativ cu cel planificat.

In primele 9 luni ale anului 2019 Romgaz a produs un volum de 3.950 milioane mc gaze naturale, cu 28 mil.mc (0,71%) mai mult decat in aceeasi perioada din anul trecut.

Nivelul ridicat de productie inregistrat a fost sustinut de:

u  continuarea proiectelor de reabilitare a principalelor zacaminte mature de gaze care a dus la anularea declinului de productie pe aceste zacaminte;

u  efectuarea de operatii de reparatie si interventie in sonde in urma carora s-au reactivat o serie de sonde cu debite importante;

u  relocarea de capacitati de comprimare pentru optimizarea procesului de exploatare a  unor zacaminte de gaze naturale;

u  trecerea la faza de productie si valorificare a rezultatelor activitatii de explorare geologica, prin aducerea in circuitul economic a unor noi descoperiri comerciale de gaze naturale.

Scaderea cantitatii de energie electrica produsa, asa cum se poate observa din datele prezentate in tabelul de mai jos, este in stransa legatura cu lucrarile de investitii derulate in cadrul CTE Iernut, lucrari care implica restrictionarea functionarii grupurilor energetice ale partii vechi a centralei termoelectrice. Astfel, in Trimestrele 2 si 3 din anul 2019 nu s-a produs energie electrica deoarece:

·         s-au executat lucrari in statia electrica exterioara;

·         s-au executat lucrari la circuitele primare de apa de racire, lucrari care sunt comune cu centrala existenta;

·         s-au executat lucrari pe circuitul de racire existent al centralei (baraj hidrotehnic, pompe de apa de racire, turnuri de racire, camere de amestec etc.), care va fi utilizat si in cadrul investitiei noi, care se puteau executa doar in perioade de nefunctionare a centralei.

                                                                 *MWh*

 

2018

2019

Indici

1

2

3

4=(3-2)/2x100

Trimestrul 1

287.287

170.894

-40,51%

Trimestrul 2

178.933

773

-99,57%

Trimestrul 3

284.429

120.443

-57,65%

9 luni

750.649

292.110

-61,09%

 

 

Versiunea completa a Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiara a Grupului Romgaz la 30 septembrie 2019 (perioada ianuarie – septembrie 2019) si Situatiile financiare consolidate interimare simplificate (neauditate) pentru perioadele de 9 luni si trei luni incheiate la 30 septembrie 2019 sunt disponibile pe website-ul societatii www.romgaz.ro , sectiunea Relatia cu InvestitoriiRapoarte interimare si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos.

 [1] Grupul Romgaz este format din S.N.G.N. Romgaz S.A. („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mama, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL (“Depogaz”), filiala detinuta in proportie de 100% de Romgaz si asociatii SC Depomures SA (40% pondere in capitalul social) si SC Agri LNG Project Company SRL (25% pondere in capitalul social).

[2] Sursa: CNTEE Transelectrica SA.