Raport trim 3 2019

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:     Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Comunicat conform prevederilor Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Codului BVB

Data raportului: 15 noiembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Raportarea include:

-               Raportul trimestrial cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA in perioada ianuarie-septembrie 2019

-               Situatii Financiare Interimare Separate Simplificate neauditate la data de 30 septembrie 2019

Eveniment important de raportat:  – Rezumat al rezultatelor financiare separate aferente trimestrului III 2019

Segmentul activitatilor cu profit permis: Pe zona principala a activitatilor de baza (transport si dispecerizare SEN) la 9L 2019 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018, cresterea veniturilor totale si a tarifului mediu pentru serviciul de transport nu au atenuat efectul scaderii cu 8% a EBITDA, scadere datorata in principal cresterii preturilor medii de achizitie a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic in reteaua de transport, EBITDA find astfel negativ influentata in primele 9 luni ale anului 2019.

Veniturile din transport si alte activitati pe piata de energie au inregistrat o crestere de +5% pe fondul cresterii tarifului de transport realizat  (+4%) practicat in 9L 2019 fata de 9L 2018 si a cresterii cu +10,7 mil. lei a veniturilor din interconexiune, aceste majorari fiind determinate in principal de cresterea  tarifelor reglementate aplicabile perioadei de raportare.

Contextul ianuarie-septembrie  2019 a fost unul dificil caracterizat de costuri mari cu operarea sistemului de transport, in special costurile cu procurarea energiei electrice pentru compensarea pierderilor tehnice din retea (CPT) semnificativ mai mari cu 22%,  in conditiile in care nivelul fizic al pierderilor tehnice a fost mai mic fata de anul precedent (procent pierderi tehnice 2,29% 9L 2019 fata de 2,55% 9L 2018).

Segmentul activitatilor cu profit zero: La 9L 2019 se  inregistreaza o pierdere financiara temporara -26 mil lei fata de -14 mil lei inregistrat in 9L 2018. In intervalul ianuarie - septembrie 2019, veniturile din serviciile de sistem tehnologice au fost mai mici comparativ cu cheltuielile privind achizitia serviciilor de sistem tehnologice realizate. Scaderea este determinata de diminuarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii, dar si de majorarea cheltuielilor privind serviciile de sistem tehnologice in conditiile cresterii preturilor de achizitie a acestor servicii pe piata concurentiala, pentru rezerva secundara si rezerva tertiara rapida, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

 

U.M.

9L 2019

9L 2018

Financiar

 

 

 

 

Cantitate tarifata

[TWh]

41,29

41,27

▲ 0,1%

ACTIVITATI CU PROFIT PERMIS

       

Venituri totale

[mil lei]

907

852

▲ 6%

Tarif mediu transport (realizat)

[lei/MWh]

17,89

17,23

▲ 4%

Venituri din transport si alte activitati pe piata de energie

[mil lei]

809

771

▲ 5%

EBITDA

[mil lei]

325

354

▼ 8%

Amortizare

[mil lei]

210

226

▼ 7%

EBIT

[mil lei]

116

128

▼ 10%

ACTIVITATI PROFIT ZERO

       

EBIT

[mil lei]

(26)

(14)

▼ 84%

TOATE ACTIVITATILE (CU PROFIT PERMIS SI PROFIT ZERO)

       

EBIT

[mil lei]

89

114

▼ 22%

Profit net

[mil lei]

74

98

▼ 25%

         

Operational

 

 

 

 

Consum intern net

[TWh]

43,0

43,0

▼ 0%

Productie neta interna

[TWh]

42,2

45,5

▼ 7%

Export

[TWh]

3,0

4,2

▼ 27%

 

Raportul cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA in perioada ianuarie-septembrie 2019 si Situatiile Financiare Interimare Separate

Simplificate la data de 30 septembrie 2019 sunt disponibile incepand cu data de 15 noiembrie 2019.

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2019;

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti

si in linkul de mai jos

 

Claudia-Gina ANASTASE

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

Adrian SAVU

Membru Directorat