Raport trim. I 2017

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

Data raportului: 28.04.2017

Raport conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006, Legii 24/2017

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei

Numarul actiunilor emise:1.038.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999

Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters:  SIF2.BX

 

Catre:  

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Eveniment important: Disponbilitate Raport CA si Situatii financiare T1 2017

In conformitate cu calendarul de comunicare financiara 2017, informam investitorii ca incepand cu data de 28.04.2017, ora 18:30, vor fi puse la dispozitie “Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al SIF Moldova aferent trim. I 2017”, intocmit in conformitate cu Legea nr. 297/2004, Regulamentul nr. 1/2006, Regulamentul nr. 15/2004, Norma 39/2015 si Legea nr. 24/2017, impreuna cu “Informatiile financiare cu scop special pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2017„. (www.sifm.ro/Raportari periodice/2017).

Raportul trim. I 2017 pote fi consultat si in link-ul de mai jos.

Presedinte Director General

Costel Ceocea