Raport trimestrul 1 2019

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Grupul Electrica – Rezultate Trimestrul I 2019

 

Evolutia principalilor indicatori in trimestrul I al anului 2019:

  •       EBITDA – 74 mil. RON, reducere de 117 mil. RON comparativ cu T1 2018
  •       Rezultat net – pierdere de 41 mil. RON, in scadere cu 100 mil. RON fata de profitul T1 2018
  •       Cantitatea furnizata pe piata cu amanuntul a crescut cu 6%, iar cantitatea totala distribuita cu 0,5%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

Principalele rezultate sunt prezentate in continuare si sunt extrase din situatiile financiare interimare consolidate simplificate nerevizuite si neauditate la data si pentru perioada incheiata la 31 martie 2019:

Rezultate Financiare

T1 2019

T1 2018

Δ mil. RON

(mil. RON)

(mil. RON)

Venituri operationale

1.626

1.389

237

Cheltuieli operationale

-1.673

-1.309

-365

EBITDA

74

191

-117

Rezultat operational

-47

81

-128

Rezultat net

-41

59

-100

 

Declaratie CEO Electrica, Corina Popescu: “Avand in vedere noul context legislativ si faptul ca, in acest an, comparativ cu 2018, cadrul de reglementare a suferit modificari semnificative, 2019 fiind primul an al unei noi perioade de reglementare in segmentul de distributie, rezultatele inregistrate in primul trimestru al acestui an au fost anticipate in bugetul de venituri si cheltuieli.

In ceea ce priveste segmentul de distributie modificarea ratei reglementate de rentabilitate stabilite de ANRE pentru cea de-a patra perioada de reglementare, in scadere de la 7,7% la 5,66% avut o influenta negativa majora asupra tarifelor de distributie, comparativ cu anul 2018. Totusi, majorarea ratei reglementate de rentabilitate la 6,9%, prevazuta in OUG 19/2019, va conduce la o ajustare pozitiva a tarifelor de distributie in viitor.

Pe aria de furnizare, Electrica a suferit un impact negativ semnificativ pentru ca pretul de referinta stabilit de ANRE la 1 iulie 2018 pentru lunile ianuarie si  februarie 2019 pe segmentul reglementat, nu a anticipat cresterea substantiala a pretului de piata a energiei electrice. Noul cadru legislativ prevede ca pierderile din achizitia de energie electrica inregistrate de catre furnizorii de ultima instanta in T4 2018 si 2019 se pot recupera incepand cu 1 martie 2019 si pana la 28 februarie 2022.

Electrica va continua programele de optimizare a activitatilor si reducere a costurilor, precum si adaptarea strategiei la conditiile pietei si cadrului de reglementare, astfel incat rezultatele la final de an sa fie in linie cu asteptarile investitorilor”.

Situatiile financiare consolidate interimare simplificate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2019 intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 – “Raportarea Financiara Interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana, pot fi accesate, in romana si in engleza, in format electronic, pe pagina de internet a societatii, la http://www.electrica.ro/investitori/rezultate-si-raportari/raportari-interimare/, respectiv http://www.electrica.ro/en/investors/results-and-reports/interim-results/ si in format fizic la sediul social al Societatii din Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, care functioneaza de luni pana joi, intre orele 08:00-17:00 (ora Romaniei) si vineri intre orele 08:00-14:30 (ora Romaniei), cu exceptia sarbatorilor legale, precum si in linkul de mai jos: