Raport trimestrul 1 2020

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

                              

 Catre:    Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

 

Comunicat conform prevederilor Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Codului BVB

Data raportului: 15 mai 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat:  Rezumat al rezultatelor financiare aferente trimestrului I 2020

Raportarea include:

 

-               Raportul trimestrial cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA in perioada ianuarie-martie 2020

-               Situatiile financiare interimare separate neauditate la data de 31 martie 2020

In T1 2020, Transelectrica a inregistrat o imbunatatire din punct de vedere al profitabilitatii activitatii comparativ cu T1 2019. Astfel, profitul total din activitatea de exploatare a inregistrat o crestere cu 116% fata de T1 an precedent, pe fondul reducerii costurilor operationale (inclusiv amortizarea).

Segmentul activitatilor cu profit permis: Pe zona principala a activitatilor de baza (transport si dispecerizare SEN) in T1 2020 Compania a obtinut rezultate financiare comparative cu T1 2019, inregistrand o scadere nesemnificativa determinata in principal de scaderea cu 3% a veniturilor din transport si a altor venituri pe piata de energie provenita din diminuarea cantitatii de energie electrica livrata consumatorilor cu 1,8% si din reducerea tarifului mediu pentru serviciul de transport aprobat de ANRE.

Contextul T1 2020 a fost unul dificil, dar in calitate de Operator de Transport si de Sistem (OTS), Transelectrica a implementat masuri de urgenta pentru atenuarea impactului COVID 19. Prin masurile dispuse in T1 an 2020, Compania nu a inregistrat efecte negative si a asigurat continuitatea activitatii in conditii de siguranta si continuitatea obiectivelor companiei.

Comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior cantitatea totala de energie electrica transportata in trimestrul I s-a diminuat cu aproximativ 0,27 TWh (14,41 TWh in T1 2020 fata de 14,68 TWh in T1 2019) concomitent cu scaderea cheltuielilor privind consumul propriu tehnologic care au fost mai mici cu suma de 16 mil lei comparativ cu trimestrul I 2019, datorita in principal pretului mediu al contractelor incheiate pe PCCB cu livrare in trimestrul I 2020 care a fost de 273,62 lei, cu 5% mai mic decat pretul din trimestrul I al anului 2019 si al pretului mediu pe PZU care a avut o tendinta accentuata de scadere incepand cu luna ianuarie 2020, atingand un minim de 142,98 lei in luna martie. In contextul epidemiologic generat de raspandirea Covid-19, pretul mediu a fost cu circa 23% mai mic decat in aceaasi perioada a anului precedent.

La  nivel  fizic, pierderile tehnice au fost mai mici fata de anul precedent (procent pierderi tehnice 2,13% T1 2020 fata de 2,35% in T1 2019), costurile totale cu achizitia energiei fiind de asemenea mai mici (pretul mediu platit de Transelectrica a fost cu 18% mai mic respectiv de la 299 lei/MWh in T1 2019 la 253 lei/MWh in T1 2020).

Segmentul activitatilor cu profit zero: T1 2020 inregistreaza o crestere financiara de 50,6 mil lei fata de pierderea de -28 mil lei inregistrata in T1 2019. In trimestrul I 2020, veniturile din serviciile de sistem tehnologice au inregistrat o crestere de 20% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019 (188 mil lei la 31 martie 2020 fata de 157 mil lei la 31 marie 2019), determinata de majorarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii, concomitent cu scaderea cu 10% a cheltuielilor privind serviciile de sistem tehnologice in T1 2020, comparativ cu cele din perioada aferenta anului 2019  (166 mil lei in T1 2020 comparativ cu 185 mil lei T1 2019)

  

 

 

U.M.

T1 2020

T1 2019

Financiar

 

 

 

 

Cantitate tarifata

[TWh]

14,41

14,68

▼ 1,8%

ACTIVITATI CU PROFIT PERMIS

       

Venituri totale

[mil lei]

317,1

317,3

Tarif mediu transport (realizat)

[lei/MWh]

17,96

18,03

▼ 0,4%

Venituri din transport si alte activitati pe piata de energie

[mil lei]

281

290

▼ 3%

EBITDA

[mil lei]

140

144

▼ 3%

Amortizare

[mil lei]

68

72

▼ 5%

EBIT

[mil lei]

72

72

ACTIVITATI PROFIT ZERO

       

EBIT

[mil lei]

22

(28)

▲ n/a

TOATE ACTIVITATILE (CU PROFIT PERMIS SI PROFIT ZERO)

       

EBIT

[mil lei]

94

44

▲ 116%

Profit net

[mil lei]

77

38

▲ 103%

         

Operational

 

 

 

 

Consum intern net

[TWh]

14,8

15,3

▼ 2,9%

Productie neta interna

[TWh]

14,4

15,0

▼ 4,5%

Export

[TWh]

1,4

1,1

▲ 32,5%

Raportul cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA in perioada ianuarie-martie 2020 si Situatiile financiare interimare separate neauditate la data de 31 martie 2020, sunt disponibile incepand cu data de 15 mai 2020.

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2020;

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti si la linkul de mai jos:

 

 

Catalin Nitu

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

Andreea-Mihaela MIU

Membru Directorat