Raport trimestrul 1 2020

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A GRUPULUI ROMGAZ

LA 31 MARTIE 2020 (perioada 01.01.2020 - 31.03.2020)

 

 

  DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Baza raportului

Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (art.67) si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Anexa nr.13), pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020

Data raportului

15 mai 2020

Denumirea emitentului

Societatea Nationala de Gaze Naturale “ROMGAZ” SA

Sediul social

Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, cod 551130, judetul Sibiu

Telefon/fax

004 0374401020/004 0374474325

Web/E-mail

www.romgaz.ro / [email protected]

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

14056826

Numar de inregistrare la ORC

J32/392/2001

Cod LEI

2549009R7KJ38D9RW354

Capital social subscris si varsat

385.422.400 lei

Principalele caracteristici ale actiunilor

385.422.400, cu o valoare nominala de 1 leu; actiunile sunt nominative, ordinare, indivizibile, emise in forma dematerializata si liber tranzactionabile de la data de 12 noiembrie 2013 sub simbolul SNG – pentru actiuni si SNGR – pentru GDR-uri

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii

Bursa de Valori Bucuresti (actiuni) si Bursa de Valori din Londra (GDR-uri).

 

PERFORMANTELE GRUPULUI ROMGAZ[1]

Grupul Romgaz a inregistrat in primul trimestru al anului 2020 o cifra de afaceri de 1.430,3 mil.lei, in scadere cu 16,51%, respectiv 282,8 mil.lei, comparativ cu cea realizata in primul trimestru al anului 2019.

Profitul net de 571,9 mil.lei a fost mai mare cu 5,54%, respectiv 30,1 mil.lei, comparativ cu perioada similara a anului anterior.

Profitul net consolidat pe actiune (EPS) a fost de 1,5 lei.

Marjele realizate ale profitului net consolidat (40,0%), EBIT consolidat (46,8%) si EBITDA consolidat (56,1%) sunt in crestere fata de T1 2019 (31,6%; 36,8% si respectiv 52,2%) si arata o imbunatatire a activitatii Grupului, chiar daca cifra de afaceri a inregistrat o scadere.

Consumul de gaze naturale estimat[2] la nivel national pentru T1 2020 a fost de 45,85 TWh, cu aproximativ 3,7% mai mic decat cel inregistrat in T1 2019.

Productia de gaze naturale a fost de 1.362,3 mil.mc, fiind cu 4,7%, respectiv 67,7 mil.mc sub cea inregistrata in T1 2019.

Cantitatea de energie electrica emisa a fost de 240,2 GWh, cu 54,17% mai mare fata de perioada similara a anului trecut (155,8 GWh).

Cantitatea de energie electrica produsa a fost de 258,9 GWh in T1 2020, cu 51,5% mai mare fata de perioada similara a anului trecut (170,8 GWh), diferenta fata de energia emisa in SEN  reprezentand consumul propriu tehnologic al termocentralei.

 

Rezultate financiare consolidate relevante

*milioane lei*

T1 2019

T4 2019

T1 2020

ΔT1/T4         (%)

Indicatori principali

T1    2019

T1    2020

Δ T1 (%)

1.713,1

1.289,6

1.430,3

10,91

Cifra de afaceri (CA)

1.713,1

1.430,3

-16,51

1.683,1

1.308,4

1.413,6

8,04

Venituri

1.683,1

1.413,6

-16,01

1.043,0

1.429,3

733,6

-48,67

Cheltuieli

1.043,0

733,6

-29,66

1,4

0,1

0,3

200,00

Cota parte din rezultatul asociatilor

1,4

0,3

-78,57

641,8

(120,8)

680,3

n/a

Profit brut

641,8

680,3

6,00

99,9

(25,3)

108,3

n/a

Impozit pe profit

99,9

108,3

8,41

541,9

(95,5)

571,9

n/a

Profit net

541,9

571,9

5,54

630,8

(128,8)

669,3

n/a

EBIT

630,8

669,3

6,10

894,0

634,9

802,0

26,32

EBITDA

894,0

802,0

-10,29

1,4

(0,25)

1,5

n/a

Profit pe actiune (EPS) (lei)

1,4

1,5

7,14

31,6

-7,4

39,98

n/a

Rata profitului net (% din CA)

31,6

39,98

26,52

36,8

-9,99

46,79

n/a

Rata EBIT (% din CA)

36,8

46,79

27,15

52,2

49,23

56,07

13,89

Rata EBITDA (% din CA)

52,2

56,07

7,41

6.162

6.251

6.240

-0,02

Numar de angajati la sfarsitul perioadei

6.162

6.240

1,27

 

 

Rezultate operationale

T1   2019

T4  2019

T1  2020

ΔT1/T4 (%)

Indicatori principali

T1 2019

T1 2020

Δ T1  (%)

1.430,0

1.327,4

1.362,3

2,63

Gaze naturale extrase (mil.mc)

1.430,0

1.362,3

-4,73

103

96

98

2,08

Redeventa petroliera (mil.mc)

103

98

-4,85

4.934

4.388

6.497

48,06

Productie condensat (tone)

4.934

6.497

31,68

170,8

298,0

258,9

-13,12

Productie energie electrica (GWh)

170,8

258,9

51,58

884,9

347,1

895,4

157,97

Servicii de extractie gaze din depozite facturate de catre Filiala (mil.mc)

884,9

895,4

1,19

37,8

346,1

40,7

-88,24

Servicii de injectie gaze in depozite facturate de catre Filiala (mil.mc)

37,8

40,7

7,67

 

Productia de gaze naturale inregistrata in primul trimestru al anului 2020 a fost de 1.362,3 mil.mc, cu 4,7% mai mica decat cea inregistrata in perioada similara a anului precedent.

Nivelul  de productie, relativ ridicat  realizat in trimestrul 1 2020 tinand cont de faptul ca orice companie extractiva de hidrocarburi  inregistreaza un declin de productie, a fost sustinut de:

·         finalizarea unor lucrari de investitii pentru conectarea de noi sonde la infrastructura productiva;

·         continuarea proiectelor de reabilitare a principalelor zacaminte mature de gaze care a dus la diminuarea declinului de productie pe aceste zacaminte;

·         efectuarea de operatii de reparatie si interventie in sonde in urma carora s-au reactivat o serie de sonde cu debite importante.

Aceste rezultate au fost obtinute in conditiile in care:

·         importul de gaze naturale intrat in consum a fost de aproximativ 9 TWh, in scadere cu 7,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut;

·         din stocurile de gaze ale Romgaz aflate in depozitele subterane s-a extras cu 24,99% mai putin decat in aceeasi perioada a anului 2019.

Consumul de gaze naturale estimat la nivel national pentru T1 2020 a fost de 45,85 TWh, cu aproximativ 3,7% mai mic decat cel inregistrat in T1 2019, din care aprox.9 TWh a fost acoperit cu gaze din import iar diferenta de 36,85 TWh cu gaze din intern, la care Romgaz a participat cu 15,97 TWh, ceea ce reprezinta 34,83% din consumul national si 43,19% din consumul acoperit cu gaze din intern. Cota de piata a Romgaz a scazut cu 2,2% fata de cota de piata inregistrata in T1 2019.

 

 

Versiunea completa a Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiara a Grupului Romgaz la 31 martie 2020 (perioada ianuarie – martie 2020) si Situatiile financiare consolidate interimare simplificate (neauditate) pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2020 sunt disponibile pe website-ul societatii www.romgaz.ro, sectiunea Relatia cu InvestitoriiRapoarte interimare si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos.

 [1] Grupul Romgaz este format din SNGN Romgaz SA („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mama, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL (“Depogaz”), filiala detinuta in proportie de 100% de Romgaz si asociatii SC Depomures SA (40% pondere in capitalul social) si SC Agri LNG Project Company SRL (25% pondere in capitalul social).

[2] Consumul este estimat din cauza faptului ca la data raportului ANRE nu a publicat raportul legat de piata gazelor naturale aferent lunii martie 2020.