Raport trimestrul 3 2018

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL la 30.09.2018

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si Legii nr.24/2017

 

Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in cursul celor 9 luni ale anului 2018 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25.04.2018.

 

La data de 30.09.2018, activele societatii - calculate in conformitate cu Regulamentele ASF nr. 15/2004 si nr. 9/2014 - inregistrau o valoare de piata de 2.147.263.962 lei.

 

Numarul de societati comerciale din portofoliu la 30.09.2018 este de 50, comparativ cu 51 la data de 30.09.2017. Valoarea nominala a portofoliului administrat este de 548.055.407 lei iar cea de piata este de 2.079.032.958 lei, superioara cu 279,35% valorii nominale.

 

S.I.F. OLTENIA S.A. a realizat in perioada analizata venituri totale in suma de 102.946.411 lei.

Cheltuielile totale - la 30.09.2018 - sunt la nivelul de 7.665.874 lei.

Profitul inregistrat inainte de impozitare este de 95.280.537 lei, impozitul pe profit fiind de 7.027.681 lei.

Profitul net de 88.252.856 lei reprezinta 117,46% din cel propus prin B.V.C. pentru intreg anul 2018.

Top 10 companii din portofoliul S.I.F. OLTENIA S.A. la data de 30.09.2018:

 

Valoare de piata conform Regulamentului ASF nr.9/2014

- lei -

Pondere in capitalul social al emitentului

(%)

Pondere in activul total

al SIF

(%)

Pondere in activul net

al SIF

(%)

BANCA COMERCIALA ROMANA

- s.c. nelistata

652.918.000

6,2973

30,4070

31,5392

OMV PETROM S.A. Bucuresti

- Premium

260.311.350

1,2677

12,1229

12,5743

B.R.D. – Groupe Societe Generale

- Premium

223.182.013

2,3652

10,3938

10,7808

BANCA TRANSILVANIA S.A.

- Premium

129.380.440

1,1588

6,0254

6,2497

MERCUR S.A.

- AeRo Standard

110.124.958

97,8593

5,1286

5,3196

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias

- Premium

68.127.675

1,6415

3,1728

3,2909

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti

- Premium

63.727.488

3,6994

2,9678

3,0784

ARGUS S.A. Constanta

- AeRo Premium

62.441.299

86,3922

2,9079

3,0162

FLAROS S.A. Bucuresti

- AeRo Standard

59.672.070

81,0386

2,7790

2,8825

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias

- Premium

53.450.854

0,4109

2,4893

2,5819

TOTAL

1.683.336.147

 

78,3945

81,3135

 

 

Total activ

2.147.263.962 lei

Activ net

2.070.182.037 lei

Valoarea unitara a activului net

3,5683 lei

 

Principalele rezultate economico-financiare la data de 30.09.2018:

 

Nr. crt.

Denumire indicator

Realizat

30.09.2018

- lei -

30.09.2017

- lei -

Prevederi anuale

BVC 2018

- lei -

30.09.2018 /

BVC 2018

(%)

1.       

VENITURI TOTALE

102.946.411

60.503.026

130.243.100

79,04

2.       

CHELTUIELI TOTALE

7.665.874

7.467.290

50.927.200

15,05

3.       

REZULTATUL BRUT - Profit

95.280.537

53.035.736

79.315.900

120,13

4.       

IMPOZIT PROFIT

7.027.681

2.710.748

4.180.580

168,10

5.       

REZULTATUL NET - Profit

88.252.856

50.324.988

75.135.320

117,46

 

INDICATORI   ECONOMICO - FINANCIARI

 

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

30.09.2018

Indicatorul lichiditatii curente

Active curente/Datorii curente

0,7006

Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/Capital propriu x 100

 

Capital imprumutat/Capital angajat x 100

-

 

 

-

Viteza de rotatie a debitelor - clienti

Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270

0,0067

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate

0,0493

 

S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza investitorii ca Raportul Trimestrial la data de 30.09.2018 – intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare – va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 14.11.2018, orele 0830, la adresa de internet

 

http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2018/tr3/tr3.html

 

precum si accesand link-ul de mai jos.

 

Raportul va fi pus la dispozitia celor interesati - incepand cu aceeasi data - la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. din Craiova, strada Tufanele nr. 1.

 

Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.09.2018 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.

        

Presedinte/Director General

conf.univ.dr.ec. Tudor Ciurezu

 

ec.Viorica BALAN

Ofiter de Conformitate