Raport trimestrul 3 2019

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 30.10.2019

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018, Cod BVB Operator de Piata 

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC J/04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important: Disponibilitate Raport CA si Situatii financiare T3 2019

 

1. Sinteza Raport CA T3 2019

 

Rezultatele inregistrate de catre SIF MOLDOVA la finele trimestrului III 2019 si obiectivele perioadei urmatoare sunt in acord cu “Programul de activitate 2019” si “Strategia si politica de investitii a SIF MOLDOVA” aprobate in Adunarea Generala a Actionarilor.

 

Structura portofoliului

Raportat la valoarea totala a activelor administrate, portofoliul de actiuni cotate detine ponderea principala, de 68,6% (T3 2018: 74,3%), in timp ce ponderea actiunilor necotate este de 9,3% (T3 2018: 8,4%). Se mentin ca sectoare principale in structura portofoliului, sectorul financiar 43,7% (T3 2018: 41,7%) si sectorul energetic 13,5% (T3 2018: 18,4%), raportat la valoarea totala a activelor.

 

Valoarea totala a activelor administrate a atins 2.249 mil. lei, in crestere cu 22% fata de T3 2018 (2.074 mil lei), in timp ce valoarea unitara a activului net (VUAN) a fost de 2,13 lei, in crestere cu 12% fata de T3 2018 (1,91 lei). Pretul actiunii SIF2 la finele T3 2019 a fost de 1,43 lei, ceea ce a condus la un discount Pret SIF2/VUAN de 33%.

 

Performanta financiara

Rezultatul net inregistrat in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019 este de 160 mil. lei (9 luni 2018: 78 mil. lei) si marcheaza o depasire cu 104% a tintei aprobate de actionari in BVC 2019, fiind compus din profitul net, in suma de 113 mil. lei si castigul net din vanzarea activelor financiare reflectat in rezultatul reportat, in suma de 47 mil. lei. Investitiile in valori mobiliare realizate in primele noua luni ale anului 2019 au fost in valoare de 61,4 mil. lei, reprezentand 55% din tinta aprobata pentru anul 2019.

 

Subliniem insa ca aparitia unor evenimente exceptionale, independente de vointa emitentilor sau a investitorilor, cum ar fi o politica fiscala impredictibila, turbulente pe pietele internationale de capital etc, au avut si pot avea consecinte negative la nivel national, in mediul economic si pe piata de capital, ce pot afecta performanta emitentilor si titlurilor din portofoliu, performanta SIF MOLDOVA si implicit performanta actiunii SIF2.

 

Strategia investitionala

In contextul prezentat, strategia investitionala diferentiata pe portofoliile de active administrate, a reprezentat abordarea prudentiala optima. Astfel, s-a optat pentru:

·         Crestere pentru portofoliul Detineri Majoritare - abordare de tip “private equity” in cadrul unor detineri majoritare existente (real estate, agricol, alte sectoare);

·         Recalibrare pentru portofoliul CORE- portofoliul listat ce ofera lichiditate activelor SIF MOLDOVA, reprezentand principalul generator de venituri;

·         Restructurare pentru portofoliul SELL - a continuat procesul de restructurare, reducandu-se numarul de participatii incluse in acest portofoliu cu 18 fata de T3 2018, prin vanzarea integrala a participatiilor.

 

Accentul pe abordarea de tip “private equity” pentru implementarea unor proiecte investitionale, conduce la cresterea rentabilitatii activelor administrate si asigura compensarea riscului generat de volatilitatea ridcata a cotatiiilor titlurilor listate din portofoliu.

 

O succinta prezentare a stadiului si rezultatelor acestor proiecte releva urmatoarele:

·         Proiectul imobiliar "Baba Novac Residence" (detinere 100% prin Tesatoriile Reunite SA) – se deruleaza conform graficelor stabilite si vizeaza construirea in 3 faze a unui ansamblu rezidential compus din 6 blocuri cu 363 apartamente si 436 locuri parcare (subterane si supraterane). Ritmul vanzarilor este peste cel prognozat, astfel ca pana la finele T3 2019 au fost vandute 97% din numarul total de apartamente. Faza 1, ce include un numar de 121 apartamente, a fost finalizata, in prezent derulandu-se etapa de incheiere contracte finale de vanzare-cumparare. Fazele 2 si 3 vor fi finalizate in T4 2019.

·         Proiectul "Extindere Ferma Afine" (detinere 100% prin Agrointens SA) – are ca obiect achizitia si infiintarea de noi ferme de plantatii de afine. In T3 2019 suprafata cultivata insumeaza 66 ha, vizandu-se atingerea unei suprafete de pana la 120 ha in anul 2020.

·         Proiectul "Veranda Mall" (detinere indirecta 37% prin intermediul Professional Imo Partners SA si Nord SA) – parcurge o etapa de extindere cu cca 6.300 mp, suprafata inchiriabila ajungand la cca. 34.000 mp. A fost finalizata extinderea zonei dedicate galeriilor comerciale, urmand ca intreg procesul de extindere sa se incheie in T4 2019 odata cu deschiderea unui Cinema multiplex dotat cu 12 sali de proiectie.

·         Proiectul imobiliar “Atria Urban Resort” (detinere 50% prin Straulesti Lac Alfa SA) – vizeaza construirea, in 5 etape, a unui ansamblu rezidential ce include 1.381 apartamente, situat in zona de NV a Municipiului Bucuresti, in vecinatate cu Colosseum Retail Park si avand acces facil spre zona de nord a capitalei. La data de raportare, constructia Fazei 1 (160 apartamente) este finalizata, urmand ca in cursul T4 2019 sa se deruleze ultimele operatiuni privind utilitati, peisagistica si receptie. Sunt vandute peste 55% din apartamentele Fazei 1.

·         Proiect imobiliar Iasi (detinere 100% prin Agroland Capital SA) - Au fost achizitionate active apartinand societatii IASITEX SA, respectiv terenuri in suprafata de cca 30.000 mp si o cladire administrativa (P+8) cu o suprafata construita desfasurata de 4.600 mp, pozitionate in zona centrala a municipiului Iasi. Analizele si proiectiile noastre detaliate au vizat atat calitatea si locatia activelor achizitionate, cat si potentialul semnificativ de dezvoltare imobiliara a Municipiului Iasi. Este in derulare procesul de elaborare a documentatiei de urbanism.

 

2. Disponibilitate Raport CA T3 2019

 

In conformitate cu calendarul de comunicare financiara 2019, informam investitorii ca incepand cu data de 30 octombrie 2019, orele 18, vor fi puse la dispozitie:

·         “Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al SIF Moldova aferent trimestrului III 2019”, intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Norma 39/2015;

·         “Informatiile financiare cu scop special pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2019, neauditate”.

(www.sifm.ro/Raportari periodice/2019)

 

Raportul poate fi vizualizat in link-urile de mai jos.

 

Claudiu Doros

Director General

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate