Raport trimestrul 3 2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL la 30.09.2019

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si Legii nr.24/2017

 

Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in cursul celor 9 luni ale anului 2019 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24.04.2019.

 

La data de 30.09.2019, activele societatii - calculate in conformitate cu Regulamentele ASF nr. 15/2004 si nr. 9/2014 - inregistreaza o valoare de piata de 2.206.622.131 lei.

 

Numarul de societati comerciale din portofoliu la 30.09.2019 este de 47, comparativ cu 50 la data de 30.09.2018. Valoarea nominala a portofoliului administrat este de 631.560.591 lei iar cea de piata este de 2.095.324.398 lei, superioara cu 231,76% valorii nominale. Valoarea activului net unitar la 30.09.2019 de 3,6847 lei inregistreaza o crestere de 16,29% fata de valoarea inregistrata la inceputul perioadei de raportare (3,1686 lei la 31.12.2018).

 

S.I.F. OLTENIA S.A. a realizat in perioada analizata venituri totale in suma de 138.500.574 lei.

 

Cheltuielile totale - la 30.09.2019 - sunt la nivelul de 14.168.013 lei.

 

Profitul inregistrat inainte de impozitare este de 124.332.561 lei, impozitul pe profit fiind de 6.856.294 lei.

 

Mentionam ca in perioada supusa raportarii, valoarea bruta a dividendelor inregistrata in contul de profit si pierdere este de 125.161.240 lei.

 

Profitul net de 117.476.267 lei reprezinta 106,24% din cel propus prin B.V.C. pentru intreg anul 2019.

 

Top 10 companii din portofoliul S.I.F. OLTENIA S.A. la data de 30.09.2019:

 

Nume emitent

Pondere in capitalul social al emitentului

(%)

Pondere in activul total

al SIF

(%)

Pondere in activul net

al SIF

(%)

BANCA TRANSILVANIA S.A.

4,3354

24,5947

25,3871

B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A.

4,0855

18,4771

19,0724

OMV PETROM S.A.

1,2838

13,9232

14,3718

MERCUR S.A.

97,8593

4,8297

4,9853

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

2,0665

4,0246

4,1543

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

0,5841

3,7697

3,8911

ANTIBIOTICE S.A.

18,8999

2,9325

3,0270

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

3,6994

2,5316

2,6132

ARGUS S.A.

86,4160

2,4522

2,5312

S.I.F. Banat-Crisana S.A.

3,7754

2,1691

2,2390

 

Total activ

2.206.622.131 lei

Activ net

2.137.751.819 lei

Valoarea unitara a activului net

3,6847 lei

 

INDICATORI   ECONOMICO - FINANCIARI

 

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

30.09.2019

Indicatorul lichiditatii curente

Active curente/Datorii curente

1,3890

Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/Capital propriu x 100

-

Capital imprumutat/Capital angajat x 100

-

Viteza de rotatie a debitelor - clienti

Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270

0,0023

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate

0,0657

 

S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza investitorii ca Raportul Trimestrial la data de 30.09.2019 – intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare – va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 14.11.2019, orele 0830, la adresa de internet

 

         http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2019/tr3/tr3.html

 

precum si accesand link-ul de mai jos.

 

Raportul va fi pus la dispozitia celor interesati - incepand cu aceeasi data - la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. din Craiova, strada Tufanele nr. 1.

 

Mentionam ca situatiile financiare individuale interimare simplificate la data de 30.09.2019 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.

        

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Presedinte/Director General

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de Conformitate