Raport trimestrul I 2017

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

Rezultate financiare pentru trimestrul I 2017

Principalii indicatori financiari si operationali ai SIF Banat-Crisana la 31.03.2017:

§ Valoarea activului net: 2.114,13 milioane lei

§ Valoarea contabila a activelor totale: 2.113,72 milioane lei

§ Volumul capitalurilor proprii: 1.959,48 milioane lei

§ Profit net: 5,4 milioane lei

§ Capitalizare bursiera: 1.057,08 milioane lei

Activul net, principalul indicator de performanta al societatii, a avut o evolutie pozitiva pe parcursul T1 2017, inregistrand o crestere cu 10% fata de valoarea de la finalul anului 2016. Astfel, valoarea activului net (VAN) a atins 2.114,13 milioane lei, iar valoarea activului net unitar a crescut la 4,0813 lei pe actiune la finalul T1 2017. Evolutia pozitiva reflecta o imbunatatire a alocarii resurselor, adaugand o valoare sporita pentru actionari.

Valoarea contabila a activelor totale la 31 martie 2017, de 2.113,7 milioane lei, este in crestere fata de valoarea activelor existente la sfarsitul anului 2016. Activele financiare disponibile pentru vanzare, in valoare de 2.056 milioane lei, avand o pondere de 97,3% in totalul activelor administrate, prezinta crestere cu 2,4% fata de 31 decembrie 2016.

Veniturile la 31 martie 2017 s-au ridicat la 8,7 milioane lei, cu 22% fata de nivelul perioadei similare a anului precedent, in contextul obtinerii unor venituri din dividende mai mari colectate de la societatile din portofoliu.

Cheltuielile realizate la data de 31 martie 2017, in suma de 3,3 milioane lei, sunt usor peste nivelul celor realizate in perioada corespunzatoare a anului 2016, mai ales datorita cheltuielilor cu comisioanele platite (in principal a celor achitate ASF, dependente de valoarea activului net).

Profitul net realizat la data de 31 martie 2017, in suma de 5,4 milioane lei, este superior rezultatului T1 2016 (4,3 milioane lei).

Societatea si-a consolidat in primul trimestru al anului 2017 pozitia de constituent al indicilor BVB, cu o capitalizare bursiera care a crescut la 1.057,08 milioane lei la 31 martie 2017 (calculata la pretul de inchidere).

Pretul actiunilor SIF1 a avut de asemenea o crestere semnificativa in primele trei luni ale anului 2017, de la un curs de 1,8600 lei in prima zi de tranzactionare a anului, la 1,9260 lei la finalul primului trimestru 2017, ceea ce reprezinta o apreciere de peste 3,5%.

Raportul trimestrial in forma integrala intocmit la data de 31 martie 2017 in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 1/2006, Regulamentului nr. 15/2004, Normei nr. 39/2015 si Legii 24/2017, este pus la dispozitia publicului incepand cu 21 aprilie 2017, ora 8:30, la sediul societatii si pe Internet, la adresa www.sif1.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Relatia cu Investitorii al SIF Banat-Crisana, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: comunicare@sif1.ro.

Presedinte Director General, Bogdan Dragoi

Vicepresedinte Director General Adjunct, Octavian Avramoiu