Raportare detineri peste pragul de 10% din totalul drepturilor de vot

M MedLife S.A.

Nr. 77/12.03.2020

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

 

conform art. 72 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 105 din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II Emitenti si Instrumente Financiare

Data raportului: 12.03.2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Raportare detineri peste pragul de 10% din totalul drepturilor de vot ale

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV, Fondul de Pensii Facultative NN

OPTIM si Fondul de Pensii Administrat Privat NN la MedLife SA

 

 

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV (administrat de catre administratorul de fonduri de pensii facultative NN Asigurari de Viata S.A) , Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM (administrat de catre administratorul de fonduri de pensii facultative NN Asigurari de Viata S.A )si Fondul de Pensii Administrat Privat NN (administrat de catre NN Pensii S.A.F.PA.P.S.A) au transmis o raportare cu privire la detinerile peste pragul de 10% din totalul drepturilor de vot pe care le au in comun in MedLife, astfel cum se regaseste in Anexa.

 

Potrivit raportarii, in considerarea unei actiuni concertate, Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV, Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM si Fondul de Pensii Administrat Privat NN detineau in comun, la data de 06 martie 2020, un numar de 22.145.082 drepturi de vot, reprezentand 10,19% din totalul drepturilor de vot in MedLife.

 

 

Raportarea poate fi consultata in Anexa la prezentul Raport Curent.

 

__________________

Mihail Marcu

Director General