Rating Fitch 2019

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 28.01.2019

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:                                                        Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8

Numar tel./fax:                                                   0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:             J12/4155/1993

CUI:                                                                          5022670

Capital soc.subscris si varsat:                     4.815.083.342 lei

Piata regl. de tranzactionare:                      Bursa de Valori Bucuresti

 

1. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente:

 

Fitch Ratings a afirmat ratingul IDR (Long-term Issuer Default Rating) pentru finantari pe termen lung al Bancii Transilvania (BT) la 'BB+', cu perspectiva stabila precum si nivelul ratingurilor de viabilitate (VR) ale BT, la 'bb+'.

Actiunile de rating sunt:

IDR pe termen lung in valuta: afirmat la 'BB+'; perspectiva stabila

IDR pe termen scurt in valuta: afirmat la ‘B’

Ratingul de viabilitate: afirmat la 'bb+'

Ratingul de sprijin: afirmat la ‘5’

Plafonul ratingului de sprijin: afirmat la ‘fara plafon’

 

DIRECTOR GENERAL                                      DIRECTOR EXECUTIV DGCC

OMER TETIK                                                        IOANA OLANESCU