RC privind incompatibilitatea unui membru al Consiliului de Supraveghere

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 833/03.02.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 03.02.2020

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: privind incompatibilitatea unui membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania

 

In continuarea Rapoartelor Curente nr. 513/21.01.2020 si nr. 555/23.01.2020, S.I.F. Transilvania informeaza ca, prin Ordonanta din 22.01.2020, emisa de catre Procurorul Sef D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanta in dosarul nr. 13/II/2/2019 a fost respinsa ca neintemeiata plangerea formulata de S.I.F. Transilvania impotriva Ordonantei nr. 582/D/P/2019 din data de 03.09.2019 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanta, plangerea formulata impotriva dispozitiei de clasare a dosarului privind infractiunea de manipulare de piata si spalare de bani pornita impotriva d-lui Constantin Fratila; prin aceeasi ordonanta din 03.09.2019 s-a declinat solutionarea cercetarii penale impotriva d-lui Constantin Fratila pentru infractiunea de....” trecere a actiunilor sale pe numele altor persoane, in scopul formarii unei majoritati in adunarea generala, in detrimentul altor actionari, prevazuta de art. 279 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal.....si infractiunea de constituire grup infractional organizat, fapta prevazuta si pedepsita de art.367 din Codul Penal...”.

Avand in vedere Incheierea nr. 7/17.01.2020 si Sentinta nr. 13/30.01.2020 ale Curtii de Apel Constanta, pronuntate in Dosarul nr. 8031/2/2018*, prin care s-a suspendat executarea si apoi s-a dispus anularea Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018,constatam ca urmarirea penala indreptata impotriva d-lui Constantin Fratila nu a incetat pentru  infractiunile de manipulare a pietei de capital  si spalare de bani,  Ordonanta de clasare nefiind definitiva  iar urmarirea penala pentru infractiuni la Legea nr. 31/1990 si infractiunea de constituire de grup infractional organizat, continua la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.Curtea de Apel Constanta nu a fost sesizata pentru infractiunile care s-au transferat pentru continuarea urmaririi penale la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.

Fata de cele de mai sus, S.I.F. Transilvania constata ca dl. Constantin Fratila este incompatibil pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere incompatibilitate atrasa atat de art. 13 al Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 cat si de art. 15 din Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania.

Astfel, art. 13 al Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 statueaza ca: (1) Fara a aduce atingere oricaror drepturi fundamentale, reputatia, onestitatea si integritatea persoanei evaluate, mentionate la art. 12, sunt puse la indoiala in situatia in care exista orice evidente relevante cu privire la existenta uneia dintre urmatoarele situatii, fara a se limita la acestea:

a) condamnarea sau urmarirea penala in personam in cazuri referitoare la:

(i) infractiuni prevazute de legislatia financiar-bancara, infractiuni prevazute de legislatia referitoare la spalarea banilor si finantarea terorismului sau infractiuni in legatura cu fapte de coruptie;

....

(iv) alte infractiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul, insolventa, precum si de cea privind protectia consumatorului;

In art. 15 al Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania sunt mentionate expres conditiile ce trebuie indeplinite de catre o persoana in vederea detinerii calitatii de membru al Consiliului de Supraveghere, respectiv: Societatea este administrata in sistem dualist de catre un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioada de 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 7 persoane fizice, care trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii: a) detine experienta relevanta, de minimum 5 ani, in domeniul pietei de capital, financiar-bancar sau al administrarii investitiilor; b) nu este condamnata sau nu se afla in curs de urmarire penala in cazuri referitoare la: (i) infractiuni prevazute de legislatia financiar-bancara, inclusiv infractiuni prevazute de legislatia referitoare la spalarea banilor si finantarea terorismului; (ii) infractiuni contra patrimoniului sau alte infractiuni specifice domeniului economic/financiar; (iii) infractiuni prevazute de legislatia fiscala; (iv) alte infractiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul, insolventa, precum si de cea privind protectia consumatorului;

 Avand in vedere aceasta situatie, S.I.F. Transilvania SA Brasov, in vederea respectarii legalitatii in ceea ce priveste functionarea structurilor superioare de conducere ,s-a adresat A.S.F. prin Adresa nr. 792/31.01.2020 prin care a informat si subliniat starea de incompatibilitate a d-lui Constantin Fratila, incompatibilitate similara acestei situatii existenta la emiterea Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018, solicitand in, acest sens ca A.S.F. sa se incadreze in dispozitiile legale secundare emise de catre A.S.F., respectiv Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 cat si in dispozitiile imperative cuprinse in Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania, prin emiterea unei noi decizii pentru revocarea Avizului A.S.F. nr. 422/2016 in ceea ce-l priveste pe dl. Constantin Fratila sau pentru a emiterea unei decizii de avizarea a d-lui Constantin Fratila prin raportare la dispozitiile art. 13 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu asumarea responsabilitatii aplicarii intocmai a dispozitiilor legale.

Mentionam ca prin Scrisoarea nr. VPI/550/22.01.2020, semnata de un vicepresedinte al A.S.F., emisa sub imperiul excesului de putere, s-a solicitat imperativ Directoratului S.I.F. Transilvania ca in 24 de ore sa fie inregistrat dl. Constantin Fratila in Registrul Comertului, conform Incheierii nr. 7/17.01.2020, pronuntata in dosarul nr. 8031/2/2018*.

Pentru a evita o noua sanctiune aplicata de A.S.F., Directoratul S.I.F. Translvania a solicitat O.R.C. efectuarea mentiunilor solicitate imperativ de catre A:S.F., dar totodata s-a adresat Autoritatii aratand ca starea de incompatibilitate a d-lui Constantin Fratila nu a incetat.

Astfel cum am subliniat mai sus, chiar daca Hotararile Curtii de Apel Constanta au suspendat si anulat Decizia A.S.F. nr. 1095/2018, pentru o parte din infractiunile savarsite de dl. Constantin Fratila, urmarirea penala in personam  nu a incetat pentru infratiunile de manipularea pietei de capital si spalare de bani  iar pentru alte infractiuni prevazute si sanctionate de Legea nr. 31/1990, urmarirea penala continua de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, respectiv pentru infractiunea de...” trecere a actiunilor sale pe numele altor persoane, in scopul formarii unei majoritati in adunarea generala, in detrimentul altor actionari, prevazuta de art. 279 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal si constituire de grup infractional organizat...”

Avand in vedere cele de mai sus si pentru intrarea in legalitate privind persoanele care ocupa functii de conducere superioara in cadrul A.F.I.A., S.I.F. Transilvania considera ca dl. Constantin Fratila nu poate avea calitatatea de membru al Consiliului de Supraveghere si solicita A.S.F. sa se conformeze prevederilor si atributiilor acestei institutii in vederea aplicarii corespunzatoare a dispozitiilor art. 34 raportat la art. 13 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 si dispozitiilor art. 15 din Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania.

 

Presedinte Executiv/Director General

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

dr. ec. Mihai FERCALA

dr. ec. Iulian STAN

 

 

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin