Recomandari privind AGOA & AGEA din 27/28.04.2020 in contextul COVID-19

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT conform prevederilor regulamentului A.S.F. nr. 5/2020

Data raportului: 15.04.2020

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Comunicat cu privire la modul de desfasurare a sedintelor A.G.O.A. si A.G.E.A. convocate pentru data de 27/28 aprilie 2020  pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19

Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungit prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 240 din 14.04.2020, in contextul restrictiilor impuse de autoritatile competente ale statului pentru gestionarea situatiei generate de COVID-19, precum suspendarea de activitati desfasurate in spatii inchise si avand in vedere prevederile Ordonantelor militare precum si prevederile Regulamentului A.S.F. nr.5/2020, societatea SNTGN Transgaz SA., recomanda actionarilor urmatoarele:

·    sa acceseze materialele aferente ordinii de zi pentru sedintele A.G.O.A. si A.G.E.A. din data de 27/28 aprilie 2020 in format electronic, disponibile pe pagina de internat a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza;

·   sa transmita formularele de imputernicire speciala/formularele de imputernicire generala, dupa caz, care sunt disponibile in format electronic pe pagina de internet a societatii (www.transgaz.ro), linkul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: [email protected], sub sanctiunea prevazuta de art. 125  alin. 3 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

·   sa voteze prin corespondenta, inainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de internet a societatii la adresa www.transgaz.ro, link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/Adunarea Generala Extraordinara, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, vor putea fi transmise in original, prin servicii de curierat, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii situat in Medias, Piata C.I Motas nr.1, pana la data de 24 aprilie 2020, ora 1500 la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor  situat  la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, in atentia D-nei Florea Claudia Elena, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: [email protected], sub sanctiunea prevazuta de art. 125  alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Va informam ca la nivelul societatii vor fi aplicate restrictiile in vigoare la data desfasurarii adunarilor generale ale actionarilor, cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise, numai in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati.

Participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar emitentul si/sau conducerea emitentului nu ar putea fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

SNTGN Transgaz SA va asigura prin salariatii proprii desfasurarea sedintelor A.G.O.A. si A.G.E.A. in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

 

Director General

ION STERIAN