Recomandari privind AGOA din 29/30.04.2020 in contextul COVID-19

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 13750/ 22.04.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 11/ 2020

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

22.04.2020

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat: Recomandari cu privire la modul de desfasurare a sedintei A.G.O.A. convocata pentru data de 29.04.2020 / 30.04.2020 pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19

Avand in vedere recomandarile autoritatilor publice romane in legatura cu prevenirea/ limitarea raspandirii COVID-19, cat si Decretul Prezidential nr. 195 privind starea de urgenta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 212 la data de 16.03.2020, prelungit prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 240 / 14.04.2020, in contextul restrictiilor impuse pentru gestionarea situatiei generate de COVID-19, precum suspendarea de activitati desfasurate in spatii inchise, si tinand cont de Ordonantele militare si de Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2020, societatea CONPET S.A. reitereaza recomandarea adresata actionarilor, dupa cum urmeaza:

  • sa acceseze materialele aferente ordinii de zi pentru sedinta A.G.O.A. din data de 29/ 30.04. 2020 in format electronic, disponibile pe website-ul societatii la adresa www.conpet.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii/ Documente AGA/ AGOA 29.04.2020, atat in limba romana, cat si in limba engleza, cu scopul evitarii, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau a ridicarii in mod personal, de la sediul societatii;
  • sa isi exprime votul prin corespondenta, respectiv prin e-mail, transmitand Formularele de vot prin corespondenta cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica la adresa [email protected], pana la data de 28.04.2020, ora 10:00, insotite de documentele legale . In cazul in care transmiterea votului prin corespondenta nu poate fi efectuata prin mijloace electronice, Formularele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, insotite de documentele legale, vor trebui transmise in original, in limba romana sau in limba engleza, prin orice forma de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul “CONPET” S.A., in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, in plic inchis, cu mentiunea “Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.04.2020”.
  • sa transmita imputernicirile generale sau imputernicirile speciale, insotite de documentele legale, prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected], pana la data de 28.04.2020, ora 10:00, cu evitarea transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura societatii.

Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile sunt puse la dispozitie pe pagina de internet a societatii la adresa www.conpet.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii/ Documente AGA/ AGOA 29.04.2020, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Facem precizarea ca la nivelul societatii vor fi aplicate restrictiile legale in vigoare la data desfasurarii adunarilor generale ale actionarilor, cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise, numai in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati.

Participarea la evenimente/ intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu COVID-19, iar CONPET S.A. si/ sau conducerea societatii nu ar putea fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

CONPET S.A. va asigura prin salariatii proprii desfasurarea sedintei A.G.O.A. in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

Director General

Dr. Ing. Timur – Vasile CHIS