Recurs in dosarul cu Consiliul Concurentei

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

                                    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

 

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 5/2018 al ASF si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 5 septembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

 

Formulare recurs in dosarul nr. 3889/2/2018 cu Consiliul Concurentei

 

Societatea Energetica Electrica S.A. a formulat recurs impotriva Sentintei nr. 707/2019, prin care Curtea de Apel Bucuresti a respins actiunea prin care s-a solicitat, in principal, anularea Deciziei Consiliului Concurentei nr. 77/20.12.2018 prin care compania a fost amendata cu suma de 10.800.984,04 lei (reprezentand 2,98% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar 2016) si, in subsidiar, reducerea cuantumului amenzii (dosarul nr. 3889/2/2018).

 

Director General                                                                   

Georgeta Corina POPESCU