Reducere capital social - Certificat de Inregistrare a Instrumentelor Financiare

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 12.10.2018

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email sifbc@sif1.ro | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 52.000.000 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: 

Reducere capital social – Certificat de Inregistrare a Instrumentelor Financiare

SIF Banat-Crisana informeaza investitorii ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare cu numarul AC-168-4/10.10.2018 aferent reducerii capitalului social al societatii.

Capitalul social al societatii a fost diminuat de la 52.000.000 lei la 51.746.072,40 lei, divizat in 517.460.724 de actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei, ca urmare a anularii unui numar de 2.539.276 actiuni proprii, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Banat-Crisana nr. 1/26.04.2018.

Informam investitorii ca Societatea a inregistrat operatiunea de diminuare a capitalului social la Oficiul Registrului Comertului, iar in prezent sunt in derulare operatiunile de inregistrare a diminuarii capitalului social la institutiile pietei de capital.

 

 

Presedinte, Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi

RC Conformitate, Eugen Cristea