Referitor Decizie ASF nr.1037/13.08.2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 14.08.2019

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori - Referitor Decizia A.S.F. nr. 1037/13.08.2019

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, prin adresa inregistrata la A.S.F cu nr. RG/21424/22.07.2019, a formulat plangere prealabila impotriva Deciziei A.S.F. nr. 937/18.07.2019, solicitand revocarea acesteia.

Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Decizia nr. 1037/13.08.2019, prin care a respins plangerea prealabila formulata de S.I.F. Oltenia.

 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 

 

conf. univ. dr.ec. Tudor  CIUREZU

Presedinte / Director General