Referitor sesizare pentru sanctionarea practicilor neloiale

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 27.04.2020

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email [email protected] | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: 

Referitor sesizare pentru sanctionarea practicilor neloiale, abuzive si frauduloase ale administratorilor SIF Oltenia

 

SIF Banat-Crisana informeaza actionarii si investitorii ca in data de 27 aprilie 2020 a comunicat catre Autoritatea de Supraveghere Financiara adresa nr. 890/27.04.2020 prin care sesizeaza practicile neloiale, abuzive si frauduloase ale administratorilor SIF Oltenia SA in legatura cu organizarea adunarii generale ordinare a SIF Oltenia SA din data de 28/29 aprilie 2020.

Anexat prezentei – adresa SIF Banat-Crisana nr. 890/27.04.2020.

 

Vicepresedinte, Director General Adjunct, Radu-Razvan Straut

RC Conformitate, Eugen Cristea