Reinnoire mandate conducatori

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 18.06.2019

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:                                                        Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8

Numar tel./fax:                                                   0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:              J12/4155/1993

CUI:                                                                          5022670

Capital soc.subscris si varsat:                     4.815.093.171 lei

Piata regl. de tranzactionare:                      Bursa de Valori Bucuresti

 

1.      Evenimente importante de raportat

a)  Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d)  Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente:

 

Potrivit prevederilor contractuale existente, mandatele urmatorilor conducatori ai Bancii Transilvania urmeaza sa ajunga la termen:

 

  • Omer Tetik – Director General;
  • Luminita-Delia Runcan – Director General Adjunct;
  • Gabriela-Cristina Nistor – Director General Adjunct;
  • Leontin Toderici – Director General Adjunct;
  • George-Razvan Calinescu – Director General Adjunct;
  • Tiberiu Moisa – Director General Adjunct.

 

Avand in vedere cele de mai sus, BANCA TRANSILVANIA S.A. informeaza actionarii ca, prin Rezolutia din data de 14.06.2019 adoptata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 din 1990 si ale legislatiei bancare, Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a decis reinnoirea mandatelor conducatorilor amintiti mai sus.

 

Mandatele aferente celorlalti membri ai organului de conducere raman in vigoare si neschimbate.

 

Rezolutia produce efecte de la data adoptarii ei, in limitele stabilite de legislatia bancara.

 

 

DIRECTOR GENERAL                                      DIRECTOR EXECUTIV DGCC

OMER TETIK                                                        IOANA OLANESCU