Renuntare la calitatea de membru CA

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 16.07.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 56.054.312,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat: Renuntare la calitatea de membru CA

 

Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. aduce la cunostinta investitorilor ca dl. Lucica Vizitiu renunta de buna voie la calitatea de membru provizoriu cooptat al Consiliului de Administratie, solicitand societatii sa nu mai faca niciun demers privind avizarea la Autoritatea de Supraveghere Financiara.

 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General

 

 Ofiter de conformitate

ec. Viorica Balan