Renuntare mandat administrator

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 21841/ 04.06.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 18/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

04.06.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Societatea Conpet S.A. aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca in data de 04 iunie 2019, in temeiul art. 37.7 din contractul de mandat incheiat in data de 22.08.2018 cu Conpet S.A.,  doamna Paval Karina a notificat societatea cu privire la decizia de a renunta la mandatul de membru al Consiliului de Administratie din cauze neimputabile partilor. Dupa implinirea termenului de 30 zile de la data comunicarii acestei decizii, doamna Paval Karina nu va mai detine calitatea de administrator al societatii Conpet S.A.

 

Conpet S.A. multumeste doamnei Paval Karina pentru profesionalismul si eforturile depuse in perioada exercitarii mandatului de administrator al societatii.

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS