Renuntare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - DirectiaEmitenti

 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului BVB

Data raportului: 03 februarie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Eveniment de raportat: renuntare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza publicul investitor ca, in conformitate cu cele inscrise in comunicarea inregistrata la nivelul Companiei in data de 03 februarie 2020, domnul Jean BADEA renunta la mandatul de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, incepand cu data de 04 februarie 2020.

In prezent Consiliul de Supraveghere isi desfasoara activitatea cu membrii aflati in functie la data prezentului Comunicat.

 

 

 

Catalin NITU

 

 

Ionut-Bogdan GRECIA

 

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat