Renuntarea domnului Iulian Robert Tudorache la mandatul de Administrator

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform art. 122 alin (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 234, alin (1), litera g din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raport: 10.07.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat: Renuntarea domnului Iulian Robert Tudorache la mandatul de Administrator

 

SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca membrii Consiliului de Administratie al SNN au luat act, prin Decizia nr. 130/10.07.2020, de demisia domnului Iulian Robert Tudorache din functia de membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de 24.08.2020, demisie inregistrata la SNN in data de 09.07.2020.

 Decizia domnului Iulian Robert Tudorache de a renunta la mandatul de Administrator este adoptata in acord cu prevederile art. 5.1 lit. g din Contractul de mandat nr. 55/28.09.2015, incheiat intre dl. Iulian Robert Tudorache si SNN.

Domnul Iulian Robert Tudorache a fost numit in functia de membru in Consiliul de Administratie al SNN prin Hotararea AGOA nr. 12/28.09.2018 ca urmare a derularii unei proceduri de selectie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, pentru un mandat de 4 ani.   

SN Nuclearelectrica SA ii multumeste domnului Iulian Robert Tudorache pentru implicare, profesionalism si contributia activa la implementarea strategiei de dezvoltare a companiei pe perioada mandatului dumnealui.

Cosmin Ghita

Director General