Renuntarea la mandat a Directorului Financiar SNN

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

  Raport curent conform prevederilor din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art.234, alin (1), litera g) din Regulamentul nr. 5/2018 

  Data raport: 16.01.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:                Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

Eveniment important de raportat: Directorul Financiar al SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) a informat Consiliul de Administratie asupra deciziei de renuntare la mandatul de Director Financiar

 

 

SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 16.01.2020, Consiliul de Administratie al SNN a luat act, prin Decizia nr. 2/16.01.2020, de renuntarea domnului Adrian Dumitriu  la mandatul sau de Director Financiar SNN incepand cu data de 31.03.2020, in baza prevederilor din Contractul de mandat incheiat cu societatea in data de 11.02.2019.

 

Domnul Adrian Dumitriu a fost numit Director Financiar al SNN cu contract de mandat, in baza prevederilor OUG 109/2011, in data de 11.02.2019, mandatul urmand sa se termine de drept la data de 11.02.2023.

 

De asemenea, Consiliul de Administratie al SNN a decis mandatarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare sa construiasca profilul candidatului pentru functia de director financiar al SNN in vederea initierii si derularii procedurii de selectie.

 

 

SNN ii multumeste domnului Adrian Dumitriu pentru profesionalism si eforturile depuse in vederea indeplinirii indicatorilor de performanta asociati contractului de mandat si pentru rezultatele financiare obtinute de SNN in perioada mandatului sau.

 

 Cosmin Ghita

 Director General