Retehnologizare statie electrica de transformare 220/110 kV Craiova Nord

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:    Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                    Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

 

Data comunicatului: 18 Februarie 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Comunicat

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca la inceputul lunii februarie 2019 CNTEE Transelectrica SA a demarat lucrarile de retehnologizare completa a Statiei Electrice de Transformare 220/110 kV Craiova Nord, o investitie cu o valoare de 9,887 milioane de euro. Contractul a fost semnat in anul 2018, iar termenul estimat de finalizare a lucrarilor este anul 2020.

Statia Electrica de Transformare 220/110 kV Craiova Nord asigura alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din Craiova, dar si a consumatorilor industriali din zona. Statia a fost pusa in functiune in anul 1974, aceasta fiind prima retehnologizare completa.

 

 

Marius – Danut CARASOL

 

 

Constantin SARAGEA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat