Retragere autorizatie ofiter conformitate

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 4675  / 14.07.2020

 

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 14.07.2020

 

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Retragere autorizatie ofiter de conformitate

In continuarea Raportului curent nr. 3508/26.05.2020, S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca a fost primita la sediul societatii Decizia A.S.F. nr. 852/13.07.2020, prin intermediul careia se retrage autorizatia dlui. Marcus – Valeriu Marin pentru detinerea functiei-cheie de ofiter de conformitate si se radiaza din Registrul A.S.F. inregistrarea care atesta inscrierea sa in calitate de Reprezentant al compartimentului de conformitate in cadrul S.I.F. Transilvania S.A.

 

Marius Adrian Moldovan

Presedinte Executiv/Director General

 

 

 

 

Raduta-Gib Tony Cristian 

Membru al Directoratului/Director