Revizuire componenta Comitete CA

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

 

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

                                    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 14 mai 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

 

Revizuirea componentei comitetelor Consiliului de Administratie

In data de 13 mai 2020 Consiliul de Administratie a hotarat urmatoarele modificari in componenta comitetelor consultative ale Consiliului de Administratie, incepand cu data de 13 mai 2020 si pana la data de 31 decembrie 2020

 

In Comitetul de Nominalizare si Remunerare, in locul dnei. Ramona Ungur este ales dl. Gicu Iorga, componenta comitetului fiind:

·         Dl. Bogdan George Iliescu – Presedinte

·         Dl. Valentin Radu – Membru

·         Dl. Gicu Iorga – Membru

 

In Comitetul de Audit si Risc, in locul dlui. Gicu Iorga este ales dl. Cristian Bosoanca, componenta comitetului fiind:

·         Dna. Ramona Ungur – Presedinte

·         Dl. Bogdan Iliescu – membru

·         Dl. Cristian Bosoanca – membru

 

Componenta Comitetului de Strategie si Guvernanta Corporativa ramane neschimbata, respectiv:

·         Dl. Dragos Andrei – Presedinte

·         Dl. Radu Florescu – Membru

·         Dl. Valentin Radu – Membru

 

Director General                                                         

Georgeta Corina Popescu