Rezultate financiare anuale consolidate 2018

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca RAPORTUL ANUAL  CONSOLIDAT pentru anul 2018 aprobat prin Hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21 mai 2019, este pus la dispozitia publicului astfel:

·         In format electronic – pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa:

https://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare?field_tip_raportare_target_id=24&field_data_value%5Bmin%5D=&field_data_value%5Bmax%5D=

·         In format electronic – pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos;

·         In forma scrisa – la sediul social al TRANSGAZ SA, din Medias, Piata C.I.Motas nr.1, judetul Sibiu.

Raportul anual cuprinde:

·         Raportul anual consolidat al Administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru anul 2018;

·         Situatiile financiare anuale consolidate auditate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018;

·         Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate pentru anul 2018;

·         Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii cu privire la situatia financiar-contabila consolidata pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018 si Raportul administratorilor consolidat;

 

 

Director General

Sterian Ion