Rezultate financiare anuale consolidate la 31.12.2016

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

COMUNICAT DE PRESA

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza ca Situatiile financiare consolidate la 31.12.2016, aprobate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 06.09.2017 pot fi consultate la adresa de internet

http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2017/cons/consolidate.html,

la sediul societatii din Craiova, strada Tufanele nr. 1, precum si accesand link-ul de mai jos.

 

Mentionam ca situatiile financiare consolidate la 31.12.2016 sunt auditate de catre auditorul financiar independent JPA Audit si Consultanta S.R.L. Bucuresti.

 

Situatiile financiare consolidate la 31.12.2016, insotite de Raportul consolidat al Consiliului de Administratie, Raportul auditorului financiar si Declaratia de conformitate au fost transmise la  Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

 

conf. univ. dr.ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General

 

Viorica Balan

Control intern / Conformitate