Rezultate financiare preliminare 2016

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Rezultate financiare preliminare la data de 31 decembrie 2016

Pentru anul 2016 Conpet S.A. estimeaza un profit net in valoare de 64.360 mii lei in crestere cu 1.161 mii lei (+1,8%) fata de anul 2015 si de 1.727 mii lei (+2,8%) fata de buget.

Rezultatele preliminare pentru anul 2016 au fost influentate in principal de urmatori factori:

- cifra de afaceri estimata pentru anul 2016 reprezinta 380.489 mii lei, in scadere cu 0,2% fata de anul 2015 si in crestere cu 2,0% fata de buget. Referitor la volumul de activitate desi cantitatea totala transportata in 2016 a fost cu 1,3% mai mare fata de anul 2015, ponderea subsistemelor de transport Tara si respectiv Import a fost diferita, astfel compania a realizat venituri totale din servicii de transport in valoare de 378.575 mii lei intr-o usoara scadere cu 0,1% fata de anul anterior in timp ce comparativ cu bugetul a inregistrat o crestere de 2,1%.

- veniturile din exploatare au avut o evolutie relativ constanta inregistrand o scadere nesemnificativa de 0,3% (respectiv cu 1.321 mii lei) fata de anul 2015; comparativ cu bugetul, veniturile din exploatare prezinta o usoara crestere favorabila de 0,8% (3.376 mii lei);

- cheltuielile de exploatare au fost cu 2,0% mai mici fata de 2015 ceea ce reprezinta o diferenta favorabila de 6.884 mii lei. Cheltuielile operationale au fost mentinute in valoarea bugetata fiind realizate in proportie de 99,9% fata de plan. Variatiile semnificative sunt prezentate mai jos:

· cheltuieli cu bunuri si servicii: scadere cu 5.366 mii lei (-5,6%) fata de anul 2015 si cu 2.415 mii lei (-2,6%) fata de buget;

· cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate: crestere de 3.497 mii lei (+11,3%) fata de anul 2015 si crestere cu 2.347 mii lei (+7,3%) fata de buget;

· cheltuieli cu personalul: crestere de 6.002 mii lei (+5,6%) si se incadreaza in valoarea planificata reprezentand 99,5% din bugetul aprobat;

· cheltuieli cu ajustari de valoare privind activele imobilizate: scadere cu 8.623 mii lei (-16,9%) fata de anul 2015 si cu 4.351 mii lei (-9,3%) fata de buget;

· alte cheltuieli de exploatare: scadere de 2.394 mii lei (-4,0%) fata de anul 2015 si crestere cu 4.509 mii lei (+8,5%) fata de buget.

Compania estimeaza pentru indicatorul EBITDA o realizare de 99,6% fata de plan.Comparativ cu anul 2015 efectul combinat al scaderii cu 0,3% a veniturilor din exploatare si al cresterii de 0,6% al cheltuielilor din exploatare (excluzand amortizarea) a produs o scadere de 3.059 mii lei care reprezinta 2,5% fata de anul 2015.

Asa cum este prezentat in situatiile financiare preliminate compania estimeaza sa realizeze un profit brut de 78.819 mii lei reprezentand o crestere de 4,7% fata de anul 2015 si respectiv de 5,8% fata de buget.

Rezultate financiare relevante (mii lei)

Preliminat An 2016

Realizat An 2015

Variatie

(%)

Indicatori principali

(mii lei)

Buget An 2016

Variatie

(%)

380.489

381.353

-0,2%

Cifra de afaceri neta

373.024

2,0%

412.455

413.775

-0,3%

Venituri din exploatare

409.079

0,8%

337.363

344.247

-2,0%

Cheltuieli din exploatare

337.813

-0,1%

117.496

120.555

-2,5%

EBITDA

118.021

-0,4%

42.404

51.027

-16,9%

Amortizare

46.755

-9,3%

75.092

69.528

8,0%

Profit din exploatare (EBIT)

71.266

5,4%

3.727

5.757

-35,3%

Profit financiar

3.234

15,3%

416.292

419.569

-0,8%

Venituri totale

412.393

0,9%

337.473

344.284

-2,0%

Cheltuieli totale

337.893

-0,1%

78.819

75.285

4,7%

Profit brut (EBT)

74.500

5,8%

14.459

12.086

19,6%

Impozit pe profit

11.867

21,8%

64.360

63.199

1,8%

Profit net

62.633

2,8%

Mentionam ca situatiile financiare preliminate pe anul 2016 nu sunt auditate.

Versiunea integrala a raportului preliminar si a situatiilor financiare preliminare la data de 31 decembrie 2016 al CONPET S.A. este disponibila pentru actionari, investitori si public atat in format fizic, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr.1-3. jud. Prahova, precum si pe pagina oficiala de internet www.conpet.ro, la sectiunea „Relatii cu investitorii/Raportari/Alte rapoarte”, accesand link-ul http://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/raportari/alte-rapoarte/.

Director General

ing. Liviu Ilasi

Director Economic

ec. Sanda Toader