Rezultate financiare preliminare 2016

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

 

 

 

 

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

 

 

 

Rezultate preliminare neauditate individuale

31 decembrie 2016

 

 


 

 

 

 

 

   

Preliminat

31 decembrie 2016

(neauditat)

31 decembrie 2015

(auditat)

 

ACTIVE

 

 

 

 

   

 

 

 

Active imobilizate

 

 

 

 

Imobilizari corporale

 

275.008.415

293.375.460

 

Imobilizari necorporale

 

1.836.710

1.498.663

 

Investitii in filiale

 

1.430.819.457

1.430.819.457

 

Numerar restrictionat

 

134.491.752

-

 

Creante privind impozitul amanat

 

-

7.249.634

 

Total active imobilizate

 

1.842.156.334

1.732.943.214

 

 

 

 

 

 

Active circulante

 

 

 

 

Numerar si echivalente de numerar

 

197.644.018

283.366.031

 

Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale

 

1.867.115.360

1.900.395.387

 

Creante comerciale

 

64.074.773

77.531.461

 

Alte creante

 

12.597.869

13.056.225

 

Stocuri

 

161.205

116.597

 

Cheltuieli in avans

 

48.926

56.033

 

Creante privind impozitul pe profit curent

 

2.359.595

23.134.100

 

Total active circulante

 

2.144.001.746

2.297.655.834

 

 

 

 

 

 

Total active

 

3.986.158.080

4.030.599.048

 

 

 

 

 

 

CAPITALURI PROPRII SI DATORII

 

 

 

 

Capitaluri proprii

 

 

 

 

Capital social, din care:

 

3.459.399.290

3.459.399.290

 

     Capital social subscris

 

3.459.399.290

3.459.399.290

 

     Ajustare la inflatie a capitalului social

 

-

-

 

Prima de emisiune

 

103.049.177

103.049.177

 

Actiuni proprii

 

(75.372.435)

(75.372.435)

 

Contributii in avans ale actionarilor in natura

 

5.144.025

2.861.525

 

Rezerva din reevaluare

 

709.974

769.261

 

Rezerve legale

 

155.253.514

142.932.218

 

Rezultat reportat

 

227.698.042

292.266.081

 

Total capitaluri proprii

 

3.875.881.587

3.925.905.117

 

 

 

 

 

 

   

Preliminat

31 decembrie 2016

(neauditat)

31 decembrie 2015

(auditat)

Datorii

 

 

 

 

 

 

 

Datorii pe termen lung

 

 

 

Beneficiile angajatilor

 

1.580.589

1.795.588

Total datorii pe termen lung

 

1.580.589

1.795.588

 

 

 

 

Datorii curente

 

 

 

Datorii comerciale

 

67.591.033

60.633.718

Alte datorii

 

11.716.925

7.632.190

Venituri amanate

 

540.944

497.084

Beneficiile angajatilor

 

3.037.967

2.884.701

EL_20170210190635_ELSA-RO-2016-Rezultate-preliminare-neauditate-individuale-10.pdf EL_20170210190649_ELSA-EN-2016-Separate-preliminary-unaudited-results-10Feb201.pdf 44681