Rezultate financiare preliminare 2017

M MedLife S.A.

 

Data : 12.02.2018

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,50 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Rezultatele preliminare aferente anului financiar  2017 

GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 12 februarie 2018, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori / Rapoarte Anuale, este disponibil Raportul aferent rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru anul financiar 2017.

 

Website link : https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/anuale .

 

De asemenea, Raportul poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la : investors@medlife.ro

 

 

___________

Mihail Marcu

Director General

REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE 2017

A.                 GRUPUL MEDLIFE

·      SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2017

   

Anul incheiat la 31 decembrie,

 

Variatie

   

2017

 

2016

 

2017/2016

             

CIFRA DE AFACERI

 

623.219.949

 

502.986.790

 

24%

Alte venituri operationale

 

7.496.681

 

5.468.590

 

37%

VENITURI OPERATIONALE

 

630.716.630

 

508.455.380

 

24%

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

(595.589.780)

 

(488.901.027)

 

22%

PROFIT OPERATIONAL

 

35.126.850

 

19.554.353

 

80%

Costul finantarii

 

(14.201.673)

 

(13.336.592)

 

6%

Alte cheltuieli financiare

 

(6.380.555)

 

(5.048.649)

 

26%

REZULTAT FINANCIAR

 

(20.582.228)

 

(18.385.241)

 

12%

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

14.544.622

 

1.169.112

 

1144%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

(5.699.385)

 

(2.411.102)

 

136%

REZULTAT NET

 

8.845.237

 

(1.241.990)

 

-812%

Proprietarilor Grupului

 

4.412.724

 

(5.109.958)

 

-186%

Intereselor care nu controleaza

 

4.432.513

 

3.867.968

 

15%

             

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL CARE NU VOR FI RECLASIFICATE IN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

           
             

Castig/pierdere rezultat/a din reevaluare

 

-

 

3.398.211

 

-100%

Corectii referitoare la ani precedenti

 

-

 

-

   

Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global

 

-

 

(543.714)

 

-100%

TOTAL ALTE ELEMENTE DE REZULTAT GLOBAL

 

-

 

2.854.497

 

-100%

             

Total alte elemente de rezultat global atribuibile

           

Proprietarilor Grupului

 

-

 

5.439.256

 

-100%

Intereselor care nu controleaza

 

-

 

(2.584.759)

 

-100%

TOTAL REZULTAT GLOBAL

 

8.845.237

 

1.612.507

 

449%

             

Total rezultat global atribuibil:

           

Proprietarilor Grupului

 

4.412.724

 

329.298

 

1240%

Intereselor care nu controleaza

 

4.432.513

 

1.283.209

 

245%

 

·      SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2017

   

31 decembrie

 

31 decembrie

 

Variatie

   

2017

 

2016

 

2017/2016

Active imobilizate

 

425.814.934

 

375.364.713

 

13%

Active circulante

 

178.037.182

 

90.754.747

 

96%

TOTAL ACTIVE

 

603.852.116

 

466.119.460

 

30%

Datorii curente

 

167.970.761

 

145.300.339

 

16%

Datorii pe termen lung

 

252.909.151

 

213.144.255

 

19%

Datorii cu impozitul amanat

 

15.196.634

 

14.655.982

 

4%

TOTAL DATORII

 

436.076.546

 

373.100.576

 

17%

Capital emis

 

81.495.470

 

13.932.034

 

485%

Rezerve

 

92.360.860

 

91.961.424

 

0%

Rezultat reportat

 

(21.789.737)

 

(24.346.985)

 

-11%

Capitaluri atribuibile proprietarilor Grupului

 

152.066.593

 

81.546.473

 

86%

Interese care nu controleaza

 

15.708.977

 

11.472.411

 

37%

TOTAL CAPITALURI

 

167.775.570

 

93.018.884

 

80%

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

603.852.116

 

466.119.460

 

30%

 

ANALIZA SITUATIEI CONSOLIDATE NEAUDITATE A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri a perioadei de 12 luni incheiate la 31 decembrie 2017 s-a ridicat la  623.219.949 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primele 12 luni ale lui 2016 cu 24%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii semnificative din toate liniile de afaceri ale Grupului, cu preponderenta in Stomatologie, Clinici si Laboratoare, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2016 si 2017.

 

Linie de Business

12 luni 2017

% din Total Vanzari

12 luni 2016

% din Total Vanzari

Variatie

Vanzari

Vanzari

2017/2016

Clinici

    166.650.648

26,7%

    130.109.363

25,9%

28,1%

Stomatologie

      37.565.681

6,0%

      18.504.217

3,7%

103,0%

Spitale

    119.106.274

19,1%

    104.977.229

20,9%

13,5%

Laboratoare

    115.259.329

18,5%

      93.161.917

18,5%

23,7%

Corporate

    144.621.716

23,2%

    127.988.835

25,4%

13,0%

Farmacii

      29.526.655

4,7%

      23.597.580

4,7%

25,1%

Alte venituri

      10.489.645

1,7%

        4.647.649

0,9%

125,7%

 TOTAL

  623.219.949

100%

  502.986.790

100%

24%

 

Alte venituri operationale inregistreaza o crestere semnificativa in perioada de 12 luni incheiatala 31 decembrie 2017 comparativ cu perioada corespondenta a lui 2016, ajungand la  7.496.681 RON la 31 decembrie 2017.

 

Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de  595.589.780  RON in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017, reprezentand o crestere de 22%, sau 106.688.753 RON, comparativ cu perioada corespunzatoare a lui 2016. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 94.4% in 2017 si 96.2% in 2016.

 

Evolutie cheltuielile operationale

 

12 luni 2017

12 luni 2016

Consumabile si materiale de reparatii

97.906.188

83.701.521

Cheltuieli cu marfurile

24.111.526

18.908.567

Utilitati

6.573.637

5.074.199

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

6.435.809

5.133.520

Chirii

38.281.750

28.055.943

Prime din asigurari

2.103.123

1.868.261

Reclama si publicitate

10.414.662

10.371.665

Comunicatii

3.326.050

3.249.114

Cheltuieli cu tertii (inclusiv contractele cu medicii)

165.638.063

133.552.240

Cheltuieli cu salariile cele asimilate salariilor

152.403.119

113.810.954

Contributii sociale

34.608.368

25.748.024

Amortizare

43.444.329

36.093.805

Pierderi din depreciere recunoscute in contul de profit si pierdere

                       -  

            (970.918)

Alte cheltuieli administrative si de exploatare

10.343.156

24.304.132

TOTAL

595.589.780

488.901.027

 

Profitul operational a inregistrat o crestere de 80% in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017, comparativ cu perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2016, de la  19.554.353 RON in 2016 la 35.126.850 RON in perioada incheiata la 31 decembrie 2017.

 

Pierderea financiara a crescut in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017 cu  2.196.987 RON, de la  18.385.241 RON in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2016, la o pierdere de 20.582.228 RON in perioada incheiata la 31 decembrie 2017, in principal datorita pierderilor nete din cursul valutar inregistrate in anul 2017, in valoarea  7.109.598 RON, comparativ cu o pierdere din cursul valutar in valoarea de  2.608.878 RON inregistrata in anul 2016.          

 

Rezultatul net inregistrat in 2017 a crescut cu 10.087.227 RON, comparativ cu 2016, de la o pierdere 1.241.990 RON in 2016 la un profit de 8.845.237 RON in 2017. Cresterea reprezinta translatarea cresterii profitului operational in rezultatul net.

 

Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017 insumeaza  638.060.929 RON si o EBITDA ajustata de  82.336.019 RON. Pentru mai multe informatii despre informatiile financiare proforma regasiti la capitolul VI – INFORMATII FINANCIARE PRO-FORMA CONSOLIDATE NEAUDITATE PRELIMINARE din Raportul aferent rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru anul financiar 2017.

 

ANALIZA SITUATIEI CONSOLIDATE NEAUDITATE A POZITIEI FINANCIARE

Active imobilizate insumeaza 425.814.934 RON la 31 decembrie 2017, inregistrand o crestere de  50.450.221 RON sau 13% comparativ cu 31 decembrie 2016. Cresterea este in principal influentata de achizitiile societatilor Almina Trading, Anima si Valdi Medica.

 

Activele curente cresc cu 86.388.944 RON sau 103% de la 83.637.054 RON in 2016 la 170.025.998 RON la 31 decembrie 2017. Cresterea este datorata in principalfinantarii obtinute prin procesul de majorare de capital.

 

Cheltuielile inregistrate in avans la 31 decembrie 2017 insumeaza 7.629.519 RON. Comparativ cu decembrie 2016, o crestere de 893.491 RON a fost inregistrata. Cresterea este corelata cu plata in avans a cheltuielilor si al taxelor locale.

 

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 8.262.409 RON, sau 7%, de la 117.874.182 RON in 31 decembrie 2016, la 126.136.591 RON in 31 decembrie 2017.

 

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 54.172.909 RON, de la 240.570.412 RON la 31 decembrie 2016 la 294.743.321 RON la 31 decembrie 2017. Cresterea este datorata finantarii cladirii din Banu Manta si societatilor Almina Trading si Anima, si refinantarea contractelor de leasing printr-un contract de imprumut.

 

 

Linie de afaceri

Informatii

 12 luni perioada incheiata
31 decembrie,
2017

 12 luni perioada incheiata
31 decembrie,
2016

Clinici

Venit

166.650.648

130.109.363

Clinici

Vizite

1.153.218

909.132

Clinici

Venit mediu

144,5

143,1

Stomatologie

Venit

37.565.681

18.504.217

Stomatologie

Vizite

99.682

69.111

Stomatologie

Venit mediu

376,9

267,7

Spitale

Venit

119.106.274

104.977.229

Spitale

Pacienti

58.610

56.283

Spitale

Venit mediu

2.032,2

1.865,2

Laboratoare

Venit*

115.259.329

93.161.917

Laboratoare

Analize

5.320.695

4.223.840

Laboratoare

Venit mediu

21,7

22,1

Corporate

Venit

144.621.716

127.988.835

Corporate

PPM

568.593

420.933

Corporate

Venit mediu

254,4

304,1

Farmacii

Venit

29.526.655

23.597.580

Farmacii

Clienti

269.104

264.604

Farmacii

Venit mediu

109,7

89,2

Altele

Venit

10.489.645

4.647.649

 

*  Vanzarile obtinute pentru serviciile de recoltare a celulelor stem sunt clasificate pentru perioada de douasprezece luni care s-a incheiat la 31 decembrie 2017 pe linia de venituri „Altele". Veniturile pentru aceste servicii ai fost clasificate anterior pe linia de activitate a laboratoarelor. Pentru a asigura comparabilitatea intre perioade, am reclasificat aceste venituri pentru perioada de douasprezece luni incheiate la 31 decembrie 2016 de pe linia de venituri a Laboratoarelor pe linia de venituri „Altele”.

 

B.                 MED LIFE S.A.

·      SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2017

   

Decembrie 31,

 

Decembrie 31,

 

Variatie

   

2017

 

2016

 

2017/2016

Active imobilizate

 

309.337.942

 

264.918.255

 

16,8%

Active circulante

 

      148.983.451

 

        78.786.958

 

89,1%

             

TOTAL ACTIVE

 

      458.321.393

 

      343.705.213

 

33,3%

             

Datorii curente

 

102.596.431

 

95.597.950

 

7,3%

             

Datorii pe termen lung

 

190.374.211

 

148.420.881

 

28,3%

             

Datorii cu impozitul amanat

 

          10.785.523

 

          10.785.523

 

0,0%

             

TOTAL DATORII

 

303.756.165

 

254.804.354

 

19,2%

             

Capitaluri

 

        154.565.228

 

          88.900.859

 

73,9%

             

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

      458.321.393

 

      343.705.213

 

33,3%

 

·      SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2017

 

   

Anul incheiat la 31 ecembrie,

 

Variatie
2017/2016

 

   

2017

 

2016

   

 

             

 

CIFRA DE AFACERI

 

379.664.697

 

341.731.549

 

11,1%

Alte venituri operationale

 

4.418.145

 

3.924.743

 

12,6%

VENITURI OPERATIONALE

 

384.082.842

 

345.656.292

 

11,1%

             

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

(371.094.638)

 

(338.693.007)

 

9,6%

             

PROFIT OPERATIONAL

 

12.988.204

 

6.963.285

 

86,5%

             

Costul finantarii

 

(9.933.594)

 

(9.403.108)

 

5,6%

Alte cheltuieli financiare

 

(4.139.341)

 

(4.504.633)

 

-8,1%

             

REZULTAT FINANCIAR

 

(14.072.935)

 

(13.907.741)

 

1,2%

             

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

(1.084.731)

 

(6.944.456)

 

-84,4%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

(814.336)

 

(808.397)

 

0,7%

REZULTAT NET

 

(1.899.067)

 

(7.752.853)

 

-75,5%

             

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL CARE NU VOR FI RECLASIFICATE IN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

           
             

Castig/pierdere rezultat/a din reevaluare

 

-

 

7.156.888

 

-100%

Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global

 

-

 

(1.145.102)

 

-100%

TOTAL ALTE ELEMENTE DE REZULTAT GLOBAL

 

-

 

6.011.786

 

-100%

             

TOTAL REZULTAT GLOBAL

 

(1.899.067)

 

(1.741.067)

 

9%

                       

 

 

ANALIZA SITUATIEI INDIVIDUALE NEAUDITATE A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Vanzarile pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017 (“12 luni 2017”) au fost in valoare de 379.664.697 RON, in crestere cu 11,1% comparativ cu vanzarile inregistrate in aceeasi perioada a anului2016 (“12 luni 2016”). Aceasta crestere este rezultantul cresterii intregistrate pe toate liniile de business, crestere determinata de mixul dintre majorarea pretului si a volumului.

 

Alte venituri operationale au inregistrat o crestere de 493.402 RON in 2017 comparativ cu 2016, ajungand la 4.418.145 RON la 31 decembrie 2017. Cresterea inregistrata pe linia de „Alte venituri operationale” este determinata in principal, de costurile capitalizate cu activele necorporale, ca urmare a investitiilor resurselor proprii ale Grupului in dezvoltarea continua a platformei de IT a Grupului.

 

Cheltuielile operationale includ costuri fixe si variabile, precum si costul bunurilor vandute si al materialelor folosite in prestarea de servicii. MedLife S.A. a inregistrat cheltuieli operationale in valoare de 371.094.638 RON in 2017, reprezentand o crestere de 9,6%, sau  32.401.631 RON, comparativ cu anul financiar 2016.

 

Profitul operational a inregistrat o crestere de 86,5% in 2017 comparativ cu 2016, de la 6.963.285 RON in 2016 la 12.988.204 RON in 2017.

 

Pierderea financiara a crescut in 2017 cu 165.194 RON, de la o pierdere de 13.907.741  RON in 2016 la o pierdere de 14.072.935 in 2017.

 

ANALIZA SITUATIEI INDIVIDUALE NEAUDITATE A POZITIEI FINANCIARE

Active imobilizate ajung la 309.337.942 RON la 31 decembrie 2017, inregistrand o crestere de 16,8% comparativ cu 31 decembrie 2016. Cresterea este corelata cu activele finaciare inregistrate la 31 decembrie 2017 ocazionate de achizitiile societatilor Almina Trading, Anima si Valdi Medica.

 

Active circulante au crescut cu 69.799.707 RON, sau 91,8%, de la 76.062.900 RON in 31 decembrie 2016 la 145.862.607  RON in 31 decembrie 2017.

 

Cheltuielile inregistrate in avans insumeaza la 31 decembrie 2017 3.120.844 RON. Comparativ cu 31 decembrie 2016, s-a inregistrat o crestere de 396.786 RON. Cresterea este corelata cu plata in avans a cheltuielilor si a taxelor locale.

 

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda), au scazut cu 3.710.383 RON, sau 4,6%, de la 80.008.649 RON in 31 decembrie 2016, la  76.298.266 RON la 31 decembrie 2017.

 

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 52.662.194 RON, de la 164.010.182 RON in 31 decembrie 2016 la 216.672.376 RON in 31 decembrie 2017. Cresterea este datorata finantarii cladirii din Banu Manta si achizitiei societatilor Almina Trading & Anima, si refinantarii de contracte de leasing printr-un imprumut nou.