Rezultate financiare preliminare 2017

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 

Rezultate financiare preliminare aferente anului 2017

 

SIF Banat-Crisana prezinta rezultatele financiare preliminare neauditate la 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Norma 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.

Activele totale detinute de SIF Banat-Crisana la 31 decembrie 2017, in valoare de 2.478,2 mil lei, au crescut cu 17,4% fata de anul 2016, ca efect al cresterii valorii juste a unor titluri financiare din portofoliu.  

In cadrul activelor totale, ponderea determinanta o detin activele financiare, de 99% (2016: 98,9%), cuprinzand in principal activele financiare disponibile pentru vanzare, numerar si echivalente si investitii detinute pana la scadenta.

Datoriile totale au crescut fata de anul 2016, in principal ca efect al cresterii impozitului pe profit amanat aferent rezervelor din evaluarea la valoarea justa a titlurilor.

La 31 decembrie 2017, valoarea capitalurilor proprii este de 2.281,6 mil lei, in crestere cu 16,8% fata de finalul anului precedent, datorita cresterii rezervei din evaluarea la valoarea justa a activelor financiare disponibile pentru vanzare si a altor rezerve.

Veniturile din dividende, dobanzi si alte venituri preliminate la 31 decembrie 2017 sunt in suma de 84,9 mil lei.

Indicatorii bugetari pentru anul 2017 s-au axat pe performanta activelor detinute si pe potentialul acestora de generare de venituri din dividende. Obiectivele propuse au fost atinse, fiind obtinut un profit consistent fara vanzari semnificative de titluri din portofoliu.

In timpul anului au aparut insa oportunitati de vanzare care au fost valorificate, in principal fiind iesiri din participatii care nu se incadrau in strategia investitionala. Volumul si valoarea vanzarilor efectuate au fost la nivelul anului precedent. Profitul net din vanzarea activelor este in suma de 2,2 mil. lei.

Ajustarile pentru deprecierea activelor preliminate pentru 2017 reprezinta un venit net de 3,9 milioane lei, fata de o cheltuiala neta de 5,5 milioane lei in anul 2016, ca efect al reluarii la venituri al unor ajustari aferente investitiilor in unitati de fond, in conditiile in care nu au existat cheltuieli de ajustare semnificative in cursul anului 2017.

Alte cheltuieli operationale includ cheltuielile de functionare, sunt la nivelul realizarilor anului precedent.

Profitul net preliminat al exercitiului financiar 2017 este de 69,5 mil lei, cu 13% peste nivelul previzionat in buget. 

Impozitul pe profit a fost stabilit in baza prevederilor Codului fiscal, incluzand cheltuielile cu impozitul pe profit, impozitul aferent dividendelor evidentiate la valoarea bruta si variatia impozitului pe profit amanat.

Pozitia Alte elemente ale rezultatului global include modificari ale valorii juste aferenta activelor financiare disponibile pentru vanzare (suma neta transferata in profit sau pierdere si variatia neta a valorii juste). Valoarea preliminata a altor elemente ale rezultatului global este pozitiva in suma de 259,3 mil. lei. Datorita aprecierii intr-un ritm accelerat al valorii juste a portofoliului de active financiare disponibile pentru vanzare cotate la Bursa, aceasta valoare este in crestere semnificativa fata de anul precedent.

Pozitia Total rezultat global aferent perioadei prezinta o crestere cu 50,4% fata de anul precedent datorita evolutiei valorilor cuprinse in Alte elemente ale rezultatului global, mentionate mai sus.    

 

Rezultatele financiare preliminare aferente anului incheiat la 31 decembrie 2017 sunt disponibile pentru public si investitori pe website-ul societatii, la adresa www.sif1.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Relatia cu Investitorii al SIF Banat-Crisana, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: [email protected]