Rezultate financiare preliminare 2017

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si Codului BVB

Data raportului: 15 februarie 2018

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Cod LEI: 254900OLXOUQC90MO36

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Comunicat – Rezumat al rezultatelor financiare preliminare an 2017

 

Rezultate in scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent, situatie determinata atat de scaderea profitului din activitatile cu profit permis (pe fondul reducerii tarifului de transport cu 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut) cat mai ales de inregistrarea unei pierderi semnificative corespunzatoare activitatilor derulate in baza unui model de reglementare profit zero.

Segmentul operatiunilor cu profit permis: evolutia negativa EBITDA influentata in pricipal de scaderea tarifului de transport cu 10%  pe fondul  inregistrarii unor  ajustari de depreciere a unor creante si de cresterea preturilor de achizitie a energiei electrice pe piata angro pentru acoperirea consumului propriu tehnologic in reteaua de transport.

Segmentul operatiunilor cu profit zero: rezultat negativ de -79 mil lei fata de profitul de +88 mil lei inregistrat in aceeasi perioada a anului  precedent, evolutia negativa din 2017 fiind determinata de scaderea tarifului pentru serviciile tehnologice de sistem cu cca. 12% si de cresterea semnificativa a preturilor pe piata serviciilor de sistem de unde Compania procura cea mai mare parte din necesarul de servicii tehnologice pentru functionarea sigura a Sistemului Electroenergetic National.

Indicatorii operationali - consumul extras din retea a inregistrat cresteri fata de aceeasi perioada anului precedent productia si exportul inregistrand scaderi.

 

U.M.

2017 prelim

2016

Financiar

 

 

 

 

%

ACTIVITATI CU PROFIT PERMIS

 

 

 

 

 

Cantitate tarifata

[TWh]

54,75

53,52

1,23

 ▲ 2%

Venituri totale

[mil lei]

1.173

1.260

(87)

 ▼ 7%

Tarif mediu transport (realizat)

[mil lei]

17,73

19,74

(2,01)

  ▼10%

Venituri din transport

[mil lei]

1.055

1.146

(91)

 ▼ 8%

EBITDA

[mil lei]

458

587

(129)

  ▼22%

Amortizare

[mil lei]

312

323

(11)

▼4%

EBIT

[mil lei]

146

264

(118)

  ▼45%

ACTIVITATI PROFIT ZERO

 

 

 

 

 

EBIT

 

(79)

88

(167)

   n/a

TOATE ACTIVITATILE (CU PROFIT PERMIS SI PROFIT ZERO)

 

 

 

 

 

EBIT

[mil lei]

67

352

(284)

▼81%

Profit net

[mil lei]

26

272

(246)

▼90%

 

 

 

 

 

 

Operational

 

 

 

 

 

Consum

TWh

56,9

55,64

1,3

   ▲2,3%

Productie

TWh

59,8

60,66

(0,9)

   ▼1,4%

Export

TWh

  6,1

  7,3

(1,2)

   ▼16%

 

Raportul va fi disponibil incepand cu data de 15 februarie 2018.

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2017;

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.

· si la link-ul de mai jos

 

Georgeta-Corina POPESCU

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

 

Andreea Georgiana FLOREA

Membru Directorat