Rezultate financiare preliminare 2018

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

In conformitate cu datele din Calendarul de comunicare financiara si respectand prevederile legislatiei specifice pietei de capital in materie de raportari catre institutiile pietei de capital si actionari, SNTGN Transgaz SA Medias aduce la cunostinta tuturor celor interesati situatiile financiare anuale individuale, preliminate pentru anul 2018 neauditate, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).

Principalii indicatori economico-financiari preliminati la 31 decembrie 2018, comparativ cu cei realizati in perioada similara a anului 2017 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Denumirea

Realizat          2017

Preliminat       2018

Crestere

0

1

2

3

4=3/2x100-100

1.

Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12

1.749.946

1.638.578

-6%

2.

Venituri din activitatea de echilibrare

120.686

235.427

95%

3.

Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12

63.950

388.554

508%

4.

Venituri financiare

190.546

46.853

-75%

5.

Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12

1.085.220

1.055.982

-3%

6.

Cheltuieli din activitatea de echilibrare

120.686

235.427

95%

7.

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

63.950

388.554

508%

8.

Cheltuieli financiare

150.227

25.369

-83%

9.

REZULTATUL BRUT, din care :

705.045

604.080

-14%

 

·         din exploatare

664.726

582.596

-12%

 

·         din activitatea financiara

40.319

21.484

-47%

10.

Impozitul pe profit

122.984

105.124

-15%

11.

PROFITUL NET

582.061

498.956

-14%

12.

Alte elemente ale rezultatului global

17.826

-2.400

X

13.

Rezultatul global total aferent perioadei

599.887

496.556

-17%

Valori exprimate in *mii lei*

Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 scad cu 6% fata de realizarile anului 2017, inregistrandu-se o scadere de 111.368 mii lei.

Veniturile au fost influentate in principal de urmatorii factori:

§ veniturile obtinute din rezervarea de capacitate mai mici cu 33.854 mii lei pe seama:

- capacitatii rezervate mai mici cu 3.855.158 MWh, cu influenta negativa de 9.144 mii lei;

- tarifului de rezervare a capacitatii mai mic cu 0,07 lei/MWh, cu influenta negativa de 24.710 mii lei.

§ veniturile obtinute din componenta volumetrica mai mici cu 125.773 mii lei din cauza:

- tarifului volumetric mai mic cu 0,93 lei/MWh cu o influenta nefavorabila de 130.632 mii lei;

- cantitatii de gaze transportate mai mare fata de anul 2017 cu 1.056.605 MWh/106.013 mii mc, detaliata pe categorii de consumatori astfel:

 

 

12 luni 2017

12 luni 2018

Diferente

Cantitate transportata pentru consumatori directi

MWh

59.201.654

60.559.629

1.357.975

Mii mc

5.537.653

5.672.485

134.832

Cantitate transportata pentru distributii

MWh

78.906.375

78.605.004

-301.371

Mii mc

7.332.255

7.303.436

-28.819

Total*)

MWh

138.108.028

139.164.633

1.056.605

Mii mc

12.869.908

12.975.921

106.013

*) cantitatea transportata pentru care se factureaza serviciile de transport

Scaderea tarifelor in perioada 01.01-31.12.2018 fata de 01.01-31.12.2017 se datoreaza in principal:

- scaderea venitului aprobat in anul gazier octombrie 2017- septembrie 2018 (954.322 mii lei) fata de venitul aprobat in anul gazier octombrie 2016 – septembrie 2017 (1.101.667 mii lei) in principal pe seama diferentelor de ajustare a venitului in anul gazier 2017-2018 (componenta de redistribuire a sporului de eficienta, componenta de corectie a venitului total, etc);

- scaderea venitului aprobat in anul gazier octombrie 2018- septembrie 2019 (882.983 mii lei) fata de venitul aprobat in anul gazier octombrie 2017 – septembrie 2018 (954.322 mii lei) in principal pe seama diferentelor de ajustare a venitului in anul gazier 2018-2019 (componenta de redistribuire a sporului de eficienta, componenta de corectie a venitului total, etc);

- scaderea tarifului volumetric este determinata de asemenea si de prevederile Ordinului presedintelui ANRE nr.10/2017, de modificare a Ordinului presedintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care impune cresterea cu 5% anual a proportiei in care venitul aprobat se recupereaza prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, pana la nivelul de 85% si respectiv scaderea proportiei in care venitul aprobat se recupereaza prin aplicarea tarifului volumetric. In anul gazier 2016-2017 componenta variabila a venitului total care sta la baza tarifelor volumetrice reprezenta 40% din venitul total in timp ce in anul gazier 2017-2018 a scazut la 35% din venitul total, iar in anul gazier 2018-2019 la 30%.

§ veniturile din transportul international al gazelor naturale mai mici cu 8.909 mii lei din cauza variatiilor cursurilor valutare a monedelor de derulare a contractelor si aplicarii prevederilor Ordinului ANRE nr. 34/19 iulie 2016;

§ alte venituri din exploatare mai mari cu 57.168 mii lei.

Veniturile din activitatea de echilibrare au inregistrat o crestere de 114.741 mii lei pe seama urmatorilor factori:

-          cantitate mai mare cu 743.263 MWh cu influenta favorabila de 59.836 mii lei;

-          pret de tranzactionare mai mare cu 24,49 lei/MWh, cu o influenta pozitiva de 54.905 mii lei.

Veniturile din activitatea de constructii mai mari cu 324.604 mii lei, inregistrate in conformitate cu IFRIC 12, conform caruia veniturile si costurile aferente serviciilor de construire sau imbunatatire a retelei de transport, in schimbul carora se inregistreaza activul necorporal, trebuie recunoscute in conformitate cu IAS 11, Contracte de constructii.

Veniturile financiare cu o influenta negativa de 143.693 mii lei datorita reluarii in anul 2017 la venituri a provizionului constituit pentru deprecierea participatiei Transgaz la capitalul social al Nabucco Gas Pipeline International GmbH in valoare de 138.544.435 lei. In luna septembrie 2017 s-a obtinut decizia Tribunalului Comercial Viena prin care societatea Nabucco Gas Pipeline International GmbH (“NIC”) a fost radiata iar societatea a scos la 30 septembrie 2017 din evidentele sale contabile activul in valoare de 138.544.435 lei concomitent cu reluarea la venituri a provizionului constituit in anii precedenti pentru aceeasi valoare.

Cheltuielile de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 scad cu 3% fata de anul 2017, nivelul acestora fiind cu 29.238 mii lei mai mic.

Societatea a inregistrat economii de 47.052 mii lei, in special la urmatoarele elemente de cheltuieli:

§  consumul si pierderile tehnologice de gaze naturale pe sistemul de transport au scazut cu 3.828 mii lei datorita a doi factori:

- cantitatea de gaze naturale destinata consumului tehnologic mai mica cu 165.065 MWh/14.208 mii mc (▼16%), cu o influenta favorabila de 12.032 mii lei;

- pretul mediu de achizitie pe anul 2018 mai mare fata de anul 2017 cu 9,68 lei/MWh, cu o influenta negativa de 8.204 mii lei;

§  cheltuieli cu redevente: 16.854 mii lei;

§  alte cheltuieli de exploatare: 19.267 mii lei, in principal pe seama reducerii provizioanelor pentru deprecierea activelor curente;

§  alte cheltuieli materiale: 4.323 mii lei;

§  cheltuieli cu personalul: 2.781 mii lei.

S-au inregistrat depasiri de 17.814 mii lei, in special la urmatoarele elemente de cheltuieli:

§  cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe: 1.461 mii lei;

§  cheltuieli cu intretinere si transport: 8.489 mii lei;

§  cheltuieli cu impozite si taxe: 4.883 mii lei;

§  cheltuieli cu provizionul pentru beneficiile angajatilor: 2.981 mii lei.

Cheltuielile financiare au inregistrat o scadere de 124.858 mii lei pe seama eliminarii din evidentele contabile la 30 septembrie 2017 a activului in valoare de 138.544.435 lei reprezentand participatia Transgaz la capitalul social al societatii Nabucco Gas Pipeline International GmbH (“NIC”).

Comparativ cu realizarile anului 2017 profitul brut preliminat pe anul 2018 este mai mic cu 14%, respectiv cu 100.965 mii lei.

Mentionam ca situatiile financiare preliminate pe anul 2018 au fost intocmite conform IFRS-UE, si nu sunt auditate. Acestea sunt disponibile la link-ul de mai jos.

 

 

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION