Rezultate financiare preliminare 2018

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

 

   Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Comunicat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Codului BVB

Data raportului: 15 februarie 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:  – Rezumat al rezultatelor financiare preliminare aferente anului 2018

Raportarea include:

-               Raportul preliminar cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA in perioada ianuarie-decembrie 2018

-               Situatiile financiare interimare separate preliminare neauditate la data de 31 decembrie 2018

 

In anul 2018 Compania a realizat un profit de exploatare in crestere cu 54% fata de anul 2017 pe fondul diminuarii cu 13% a costurilor totale operationale (inclusiv amortizarea) compensand scaderea cu 11% a veniturilor operationale.

Segmentul activitatilor cu profit permis: a inregistrat o usoara crestere a veniturilor in procent de 0,4% determinata de cresterea tarifului reglementat valabil de la data de 01 iulie 2018 si de cresterea cantitatii tarifate de energie electrica in procent de 2%.

In perioada analizata veniturile din alocarea capacitatii de interconexiune au inregistrat o crestere de 8% fata de valoarea realizata in anul 2017 (82 mil lei in 2018 fata de 76 mil lei in 2017) corespunzator nivelului de utilizare a disponibilitatilor capacitatii de interconexiune de catre traderii de pe piata de energie electrica.

Totodata veniturile din tranzactii CPT au fost mai mari in anul 2018 comparativ cu anul 2017 cu suma de 5,1 mil lei (5,9 mil lei in 2018 de la 0,8 mil lei in 2017), datorita inregistrarii in anul 2018 de venituri din tranzactii CPT pe Piata de Echilibrare.

EBITDA a fost impactata de evolutia negativa a segmentului serviciilor de sistem functionale si schimburi neplanificate in scadere cu un procent de 7% fata de anul 2017 (64 mil lei in anul 2018 fata de 68 mil lei in anul 2017).

Segmentul activitatilor cu profit zero: inregistreaza un rezultat negativ dar in evolutie pozitiva fata de aceeasi perioada a anului 2017, determinata de cresterea veniturilor din servicii de sistem tehnologice cu 9%, a cantitatii tarifate de energie electrica si a tarifului mediu aprobat de ANRE.

 

U.M.

2018

2017

Financiar

 

 

 

 

Cantitate tarifata

[TWh]

55,78

54,75

▲ 2%

ACTIVITATI CU PROFIT PERMIS

       

Venituri totale

[mil lei]

1.178

1.173

▲ 0,4%

Tarif mediu transport (realizat)

[lei/MWh]

17,45

17,73

▼ 2%

Venituri din transport si alte activitati pe piata de energie

[mil lei]

1.067

1.055

▲ 1%

EBITDA

[mil lei]

443

459

▼ 3%

Amortizare

[mil lei]

298

312

▼ 4%

EBIT

[mil lei]

145

147

▼ 1%

ACTIVITATI PROFIT ZERO

       

EBIT

[mil lei]

(40)

(79)

▲ 49%

TOATE ACTIVITATILE (CU PROFIT PERMIS SI PROFIT ZERO)

       

EBIT

[mil lei]

105

68

▲ 54%

Profit net

[mil lei]

89

28

▲ 216%

Operational

 

 

 

 

Consum intern net

[TWh]

58,2

56,9

▲ 2%

Productie neta interna

[TWh]

60,7

59,8

▲ 1%

Export

[TWh]

5,4

6,1

▼ 12%

Raportul cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA in perioada ianuarie-decembrie 2018 si Situatiile financiare interimare separate preliminare neauditate la data de 31 decembrie 2018 sunt disponibile incepand cu data de 15 februarie 2019.

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2018;

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.

si la linkul de mai jos

 

Marius Danut CARASOL

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

Claudia-Gina ANASTASE

Membru Directorat