Rezultate financiare preliminare 2018

M MedLife S.A.

 

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 18.02.2019

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Rezultate preliminare aferente anului financiar 2018

Grupul MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 18.02.2019, ora 10:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori/ Rapoarte Anuale, este disponibil Raportul aferent rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru anul financiar 2018.

 

De asemenea, Raportul poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

 

Website link: https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/anuale

 

Informatii sumplimentare pot fi obtinute la: [email protected]

 

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General

 

1) GRUPUL MEDLIFE

I.SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE NEAUDITATE PENTRU PERIOADA INCHEIATA 31 DECEMBRIE 2018 („SF CONSOLIDATE”)

SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 decembrie 2018 („BILANT CONSOLIDAT”)
 
   

31 decembrie

 

31 decembrie

 

Variatie

   

2018

 

2017

 

2018/2017

ACTIVE

           

ACTIVE IMOBILIZATE

           

Fond comercial

 

82.378.647

 

66.035.963

 

24,7%

Imobilizari necorporale

 

39.385.025

 

34.299.738

 

14,8%

Imobilizari corporale

 

458.014.197

 

325.845.288

 

40,6%

Alte active financiare

 

10.348.396

 

6.161.678

 

67,9%

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

 

590.126.265

 

432.342.667

 

36,5%

ACTVE CIRCULANTE

           

Stocuri

 

31.077.226

 

20.325.330

 

52,9%

Creante

 

78.971.571

 

58.450.406

 

35,1%

Alte active

 

13.190.959

 

5.549.527

 

137,7%

Numerar si echivalente de numerar

 

33.337.537

 

79.227.766

 

-57,9%

   

156.577.293

 

163.553.029

 

-4,3%

Active clasificate ca destinate vanzarii

 

381.665

 

381.665

 

0,0%

CHELTUIELI IN AVANS

 

6.186.462

 

7.068.126

 

-12,5%

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

 

163.145.420

 

171.002.820

 

-4,6%

TOTAL ACTIVE

 

753.271.685

 

603.345.487

 

24,8%

CAPITALURI SI DATORII

           

DATORII CURENTE

           

Datorii comerciale

 

140.105.096

 

103.839.523

 

34,9%

Descoperire de cont

 

30.911.018

 

2.013.469

 

1435,2%

Portiunea curenta a datoriei din leasing financiar

 

8.949.474

 

3.177.961

 

181,6%

Portiunea curenta a datoriilor pe termen lung

 

23.162.490

 

36.642.740

 

-36,8%

Datorii cu impozitul pe profit curent

 

525.897

 

1.112.707

 

-52,7%

Provizioane

 

2.458.957

 

                    -  

 

100,0%

Alte datorii

 

38.207.810

 

20.232.973

 

88,8%

Datorii asociate cu active destinate vanzarii

 

458.785

 

558.370

 

-17,8%

TOTAL DATORII CURENTE

 

244.779.527

 

167.577.743

 

46,1%

DATORII PE TERMEN LUNG

           

Datorii din leasing financiar

 

26.525.231

 

10.111.452

 

162,3%

Datorii pe termen lung

 

287.013.365

 

242.797.699

 

18,2%

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

 

313.538.596

 

252.909.151

 

24,0%

Datorii cu impozitul amanat

 

16.436.342

 

15.196.634

 

8,2%

TOTAL DATORII

 

574.754.465

 

435.683.528

 

31,9%

CAPITALURI

           

Capital emis

 

     81.495.470

 

     81.495.470

 

0,0%

Actiuni proprii

 

   (6.056.105)

 

                    -  

 

-100,0%

Rezerve

 

     93.540.770

 

      93.181.880

 

0,4%

Rezultat reportat

 

(10.005.007)

 

   (22.640.779)

 

-55,8%

Capitaluri atribuibile proprietarilor Grupului

 

 158.975.128

 

 152.036.571

 

4,6%

Interese care nu controleaza

 

    19.542.092

 

       15.625.388

 

25,1%

TOTAL CAPITALURI

 

178.517.220

 

    167.661.959

 

6,5%

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

753.271.685

 

    603.345.487

 

24,8%

 

SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 decembrie 2018 („CPP CONSOLIDAT”)

   

Perioada incheiata la

 

Variatie

   

31 decembrie 2018

 

31 decembrie 2017

 

2018/2017

             

CIFRA DE AFACERI

 

       794.559.077

 

     623.219.949

 

27,5%

Alte venituri operationale

 

           9.844.865

 

       7.496.681

 

31,3%

VENITURI OPERATIONALE

 

     804.403.942

 

   630.716.630

 

27,5%

             

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

   (766.570.787)

 

(595.857.844)

 

28,6%

             

PROFIT OPERATIONAL

 

        37.833.155

 

     34.858.786

 

8,5%

             

Costul finantarii

 

 (17.567.816)

 

    (14.201.686)

 

23,7%

Alte venituri (cheltuieli) financiare

 

           3.009.187

 

      (6.380.555)

 

-147,2%

             

REZULTAT FINANCIAR

 

   (14.558.629)

 

  (20.582.241)

 

-29,3%

   

                       

 

                          

   

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

23.274.526

 

  14.276.545

 

63,0%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

         (6.847.570)

 

      (5.544.920)

 

23,5%

REZULTAT NET

 

        16.426.956

 

       8.731.625

 

88,1%

Proprietarilor Grupului

 

 12.994.662

 

       4.382.702

 

196,5%

Intereselor care nu controleaza

 

 3.432.294

 

       4.348.924

 

-21,1%

             

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL CARE NU VOR FI RECLASIFICATE IN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

           
             

Castig/pierdere rezultat/a din reevaluare

 

                        -  

 

                      -  

 

0,0%

Corectii referitoare la ani precedenti

 

                        -  

 

                     -  

 

0,0%

Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global

 

                        -

 

                      -  

 

0,0%

TOTAL ALTE ELEMENTE DE REZULTAT GLOBAL

 

                        -  

 

                     -  

 

0,0%

   

 

 

 

   

Total alte elemente de rezultat global atribuibile

           

Proprietarilor Grupului

 

                        -  

 

                      -  

 

0,0%

Intereselor care nu controleaza

 

                        -  

 

                     -  

 

0,0%

TOTAL REZULTAT GLOBAL

 

        16.426.943

 

       8.731.625

 

88,1%

   

 

 

 

   

Total rezultat global atribuibil:

           

Proprietarilor Grupului

 

 12.994.662

 

       4.382.702

 

196,5%

Intereselor care nu controleaza

 

 3.432.294

 

       4.348.924

 

-21,1%

 

II. ANALIZA FINANCIARA

Analiza Contului de Profit si Pierdere Consolidat

Cifra de afaceri a perioadei de 12 luni incheiate la 31 decembrie 2018 s-a ridicat la  794.559.077 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primele 12 luni ale lui 2017 cu 27,5%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii semnificative din toate liniile de afaceri ale Grupului, cu preponderenta in Clinici, Spitale, Vanzari Corporative si Laboratoare, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2017 si 2018.

Linie de afaceri

12 luni 2018

% din Total Vanzari

12 luni 2017

% din Total Vanzari

Variatie

 

Vanzari

Vanzari

2018/2017

Clinici

233.339.171

29,4%

166.650.648

26,7%

40,0%

Stomatologie

44.733.559

5,6%

37.565.681

6,0%

19,1%

Spitale

167.320.772

21,1%

119.106.274

19,1%

40,5%

Laboratoare

134.680.878

17,0%

115.259.329

18,5%

16,9%

Vanzari Corporative

169.171.271

21,3%

144.621.716

23,2%

17,0%

Farmacii

36.111.885

4,5%

29.526.655

4,7%

22,3%

Altele

9.201.541

1,2%

10.489.646

1,7%

-12,3%

 TOTAL

794.559.077

100%

623.219.949

100%

27,5%

 

Alte venituri operationale inregistreaza o crestere in perioada de 12 luni incheiatala 31 decembrie 2018 comparativ cu perioada corespondenta a lui 2017, ajungand la 9.844.865 RON la 31 decembrie 2018.

Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de 766.570.787 RON in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2018, reprezentand o crestere de 28,6%, sau 170.712.943 RON, comparativ cu perioada corespunzatoare a lui 2017. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 95,3% in 2018 si 94,5% in 2017.

Evolutie cheltuielile operationale

 

31 decembrie 2018

31 decembrie
2017

Variatie 2017/2018

Consumabile si materiale de reparatii

    126.042.260

97.974.250

29%

Cheltuieli cu marfurile

     29.367.048

24.115.025

22%

Utilitati

        9.055.571

6.573.637

38%

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

        8.984.186

6.435.809

40%

Chirii

      41.986.204

38.281.750

10%

Prime din asigurari

       2.538.221

2.103.123

21%

Reclama si publicitate

      15.009.240

10.976.803

37%

Comunicatii

       3.748.038

3.326.050

13%

Cheltuieli cu tertii (inclusiv contractele cu medicii)

    206.073.087

165.638.063

24%

Cheltuieli cu salariile cele asimilate salariilor

    245.138.320

152.403.119

61%

Contributii sociale

        8.136.153

34.608.368

-76%

Amortizare

    57.552.894

43.078.621

34%

Pierderi din depreciere recunoscute in contul de profit si pierdere

                     -  

                -  

0%

Alte cheltuieli administrative si de exploatare*

      12.939.565

10.343.226

25%

TOTAL

    766.570.787

595.857.844

29%

         

Note *:

Prin decizia Consiliului Concurentei nr. 19/11.04.2018, Consiliul Concurentei a aplicat Med Life S.A. si unora dintre societatile din grup amenzi dupa cum urmeaza: 755.926 RON catre Med Life S.A., 86.617 RON catre Genesys Medical Clinic S.R.L. si 22.577 RON catre Rur Medical S.A.

Aceste cheltuieli sunt clasificate ca nerecurente, neavand legatura cu activitatea operationala in desfasurare a Grupului.

Profitul operational a inregistrat o crestere de 8,5% in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2018, comparativ cu perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017, de la  34.858.786 RON in 2017 la 37.833.155 RON in perioada incheiata la 31 decembrie 2018.

Pierderea financiara a scazut in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2018 cu  6.023.612 RON, de la 20.582.241 RON in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017, la o pierdere de 14,558,629 RON in perioada incheiata la 31 decembrie 2018.

Rezultatul net inregistrat in 2018 a crescut cu 7.695.331 RON, comparativ cu 2017, de la un profit de 8.731.625 RON in 2017 la un profit de 16.426.956 RON in 2018. Cresterea reprezinta translatarea cresterii profitului operational in rezultatul net si diminuarea cheltuielilor financiare.

Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2018 insumeaza 804.068.936 RON si o EBITDA ajustata de 103.446.746 RON. Pentru mai multe informatii despre informatiile financiare proforma regasiti la capitolul VI – INFORMATII FINANCIARE PRO-FORMA CONSOLIDATE NEAUDITATE PRELIMINARE.

 

Analiza Bilantului Consolidat

Active imobilizate insumeaza 590.126.265 RON la 31 decembrie 2018, inregistrand o crestere de 157.783.598 RON sau 36,5% comparativ cu 31 decembrie 2017. Cresterea este in principal influentata de achizitiile societatilor Polisano, Solomed si Ghencea.

Activele curente scad cu 7.857.400 RON sau 4,6% de la 171.002.820 RON in 2017 la 163.145.420 RON la 31 decembrie 2018.

Cheltuielile inregistrate in avans la 31 decembrie 2018 insumeaza 6.186.462 RON. Comparativ cu decembrie 2017, a fost inregistrata o scadere de 881.664 RON.

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 56.012.971 RON, sau 45%, de la 125.743.573 RON in 31 decembrie 2017, la 181.756.545 RON in 31 decembrie 2018.

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 81.818.257 RON, de la 294.743.321 RON la 31 decembrie 2017 la 376.561.578 RON la 31 decembrie 2018. Cresterea este datorata finantarii activitatii curente a grupului si refinantarii unor contracte de leasing.

PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI

Linie de afaceri

Informatii

 12 luni perioada incheiata
31 decembrie,
2018

 12 luni perioada incheiata
31 decembrie,
2017

Clinici

Venit

233.339.171

166.650.648

Clinici

Vizite

1.478.211

1.153.218

Clinici

Venit mediu

157,9

144,5

Stomatologie

Venit

44.733.559

37.565.681

Stomatologie

Vizite

102.714

99.682

Stomatologie

Venit mediu

435,5

376,9

Spitale

Venit

167.320.772

119.106.274

Spitale

Pacienti

75.031

58.610

Spitale

Venit mediu

2.230,0

2.032,2

Laboratoare

Venit*

134.680.878

115.259.329

Laboratoare

Analize

5.666.665

5.320.695

Laboratoare

Venit mediu

23,8

21,7

Corporate

Venit

169.171.271

144.621.716

Corporate

PPM

649.292

568.593

Corporate

Venit mediu

260,5

254,4

Farmacii

Venit

36.111.885

29.526.655

Farmacii

Clienti

269.737

269.104

Farmacii

Venit mediu

133,9

109,7

Altele

Venit

9.201.541

10.489.645

2) MED LIFE S.A.

I.SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE NEAUDITATE PENTRU PERIOADA INCHEIATA 31 DECEMBRIE 2018 (“SF INDIVIDUALE”)

SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2018 (“BILANT INDIVIDUAL”)

   

31 decembrie

 

1 ianuarie,

 

Variatie

   

2018

 

2018

 

2018/2017

ACTIVE

           
             

ACTIVE IMOBILIZATE

           

Imobilizari necorporale

 

8.514.040

 

7.660.785

 

11,1%

Imobilizari corporale

 

183.020.161

 

168.861.934

 

8,4%

Alte active financiare

 

148.506.184

 

132.815.223

 

11,8%

   

340.040.385

 

309.337.942

 

9,9%

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

     
             

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVE CIRCULANTE

           

Stocuri

 

 6.534.095

 

6.668.022

 

-2,0%

Creante comerciale si alte creante

 

 47.151.809

 

36.182.268

 

30,3%

Creante de la societatile din grup

 

 74.915.161

 

31.440.718

 

138,3%

Alte active

 

 3.944.288

 

1.351.116

 

191,9%

Numerar si echivalente de numerar

 

 20.889.864

 

70.007.531

 

-70,2%

   

153.435.217

 

145.649.655

 

5,3%

             

CHELTUIELI IN AVANS

 

2.204.277

 

2.559.451

 

-13,9%

             

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

 

155.639.494

 

148.209.106

 

5,0%

             

TOTAL ACTIVE

 

495.679.879

 

457.547.048

 

8,3%

             

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALURI SI DATORII

           

DATORII CURENTE

           

Datorii comerciale

 

74.979.866

 

62.556.608

 

19,9%

Descoperire de cont

9,327,799

 

-

 

100,0%

Portiunea curenta a datoriei din leasing financiar

2,252,331

 

515.738

 

336,7%

Portiunea curenta a datoriilor pe termen lung

14,669,616

 

25.782.427

 

-43,1%

Datorii catre societatile din grup

 

 2.754.866

 

2.855.697

 

-3,5%

Datorii cu impozitul pe profit curent

 

 143.116

 

337.304

 

-57,6%

Alte datorii

 

 6.994.893

 

10.395.267

 

-32,7%

   

111.122.487

 

102.443.041

 

8,5%

TOTAL DATORII CURENTE

     
             

DATORII PE TERMEN LUNG

           

Datorii din leasing financiar

 

 15.161.217

 

6.045.842

 

150,8%

Datorii pe termen lung

 

205.624.681

 

184.328.369

 

11,6%

   

220.785.898

 

190.374.211

 

12,9%

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

     
             

Datorii cu impozitul amanat

 

10.785.523

 

10.785.523

 

0,0%

             

TOTAL DATORII

 

342.693.908

 

303.602.775

 

12,9%

             

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALURI

           

Capital emis

 

 81.495.470

 

81.495.470

 

0,0%

Actiuni proprii

 

 (6.056.105)

 

-

 

-100,0%

Rezerve

 

 73.067.658

 

72.708.768

 

0,5%

Rezultat reportat

 

 4.478.948

 

(259.965)

 

-1822,9%

Capitaluri atribuibile proprietarilor Societatii

 

 

152.985.971

 

153.944.273

 

 

-0,6%

             

TOTAL CAPITALURI

 

152.985.971

 

153.944.273

 

-0,6%

             

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

495.679.879

 

457.547.048

 

8,3%

SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2018 (“cpp INDIVIDUAL”)

   

Perioada de 12 luni incheiata la

 

Variatie
2018/2017

   

2018

 

2017

 

CIFRA DE AFACERI

 

 419.850.605

 

 379.664.698

 

10,6%

Alte venituri operationale

 

 3.291.808

 

 4.418.145

 

-25,5%

VENITURI OPERATIONALE

 

423.142.413

 

384.082.843

 

10,2%

             

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

(406.241.445)

 

(371.724.783)

 

9,3%

             

PROFIT OPERATIONAL

 

16.900.968

 

12.358.060

 

36,8%

             

Costul finantarii

 

 (11.238.160)

 

 (9.933.607)

 

13,1%

Alte venituri (cheltuieli) financiare

 

 1.238.211

 

 (4.139.341)

 

-129,9%

             

REZULTAT FINANCIAR

 

(9.999.949)

 

(14.072.948)

 

-28,9%

             

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

6.901.019

 

(1.714.888)

 

-502,4%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

(1.803.216)

 

(805.134)

 

124,0%

REZULTAT NET

 

5.097.803

 

(2.520.022)

 

-302,3%

             

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL CARE NU VOR FI RECLASIFICATE IN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

           
             

Castig/pierdere rezultat/a din reevaluare

 

-

 

-

 

0%

Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global

 

-

 

-

 

0%

TOTAL ALTE ELEMENTE DE REZULTAT GLOBAL

 

-

 

-

 

0%

TOTAL REZULTAT GLOBAL

 

5.097.803

 

(2.520.022)

 

-302,3%

II. Analiza Financiara

Analiza contului de profit si pierdere

Vanzarile pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2018 (“12 luni 2018”) au fost in valoare de 419.850.605 RON, mai mare cu 10,6% comparativ cu vanzarile inregistrate in primele 12 luni ale anului 2017 (“12 luni 2017”). Aceasta crestere este rezultanta cresterii pe toate liniile de business determinata de mixul dintre cresterea pretului si a volumului.

Alte venituri operationale au inregistrat o scadere semnificativa in 12 luni 2018 comparativ cu 12 luni 2017, ajungand la 3.291.808 RON la 31 decembrie 2018.

Cheltuielile operationale includ costuri fixe si variabile, precum si costul bunurilor vandute si al materialelor folosite in prestarea de servicii. Med Life S.A. a inregistrat cheltuieli operationale in valoare de 406.241.445 RON in 12 luni 2018, reprezentand o crestere de 9,3% sau 34.516.662 RON, comparativ cu 12 luni 2017. Cresterea este in principal determinata de cresterea activitatii grupului.

Profitul operational a inregistrat o crestere de 36,8% in 12 luni 2018 comparativ cu 12 luni 2017, de la 12.358.060 RON in 12 luni 2017 la 16.900.968 RON in 12 luni 2018.

Pierderea financiara a scazut in 12 luni 2018 cu 4.072.999 RON, de la 14.072.948 RON in 12 luni 2017 la 9.999.949 RON in 12 luni 2018.

Rezultatul net a crescut in 12 luni 2018 cu 7.617.825 RON, de la o pierdere de 2.520.022 RON in 12 luni 2017 la un profit de 5.097.803 RON in 12 luni 2018.

 

Analiza conturilor de bilant

Active imobilizate ajung la 340.040.385 RON la 31 decembrie 2018, inregistrand o crestere de 9,9% comparativ cu 31 decembrie 2017. Cresterea este ocazionata de activele financiare inregistrate, datorata achizitiilor societatilor: Polisano, Solomed, Ghencea Medical Center, Sfatul medicului si Transilvania Imagistica. De asemenea, cresterea este datorata si de variatia de 14.158.227 RON pe imobilizari corporale, ocazionata in principal de achizitia a 4 RMN-uri noi.

Cheltuielile inregistrate in avans insumeaza la 31 decembrie 2018 2.204.277 RON. Comparativ cu 31 decembrie 2017, s-a inregistrat o scadere de 355.174 RON. Scaderea este corelata cu descarcarea cheltuielilor si a taxelor locale.

Activele circulante au crescut cu 7.430.388 RON sau 5,0% de la 148.209.106 RON in 31 decembrie 2017 la 155.639.494 RON in 31 decembrie 2018.

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 8.727.865 RON, sau 11,5%, de la 76.144.876 RON in 31 decembrie 2017, la 84.872.741 RON la 31 decembrie 2018.

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 30.363.268 RON, de la 216.672.376 RON in 31 decembrie 2017 la 247.035.644 RON in 31 decembrie 2018. Cresterea este datorata finantarii activitatii curente a societatii.