Rezultate financiare preliminare 2018

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Data raportului: 25.02.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:                    Bursa de Valori Bucuresti

                               Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:                        Raport curent in conformitate cu calendarul financiar publicat de Societatea Nationala Nuclearelectrica SA

 

Eveniment important de raportat:

Situatii financiare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. informeaza publicul si investitorii asupra disponibilitatii situatiilor financiare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018. Acestea sunt disponibile incepand cu data de 25 februarie 2019 astfel:

-          La sediul S.N. Nuclearelectrica S.A. din Bucuresti, strada Polona nr. 65, sector 1

-          In format electronic pe pagina de internet a societatii, la sectiunea Relatii cu investitorii – Situatii Financiare 2018 (www.nuclearelectrica.ro)

 

Principalele rezultate

 

Indicatori (mii. lei)*)

2018

(neauditat)

2017

(auditat, retratat)

Var %

Venituri din exploatare, din care:

2.178.762

1.932.901

12,7%

   Venituri din vanzarea energiei electrice

2.116.991

1.884.741

12,3%

Cheltuieli din exploatare

(1.089.434)

(1.009.107)

8,0%

EBITDA

1.089.328

923.794

17,9%

Depreciere si amortizare

(554.112)

(545.800)

1,5%

EBIT

535.216

377.994

41,6%

Venit/(Cheltuiala) financiara neta

36.187

(18.449)

n/a

Cheltuiala cu impozitul pe profit

(180.857)

(53.002)

241,2%

Profit net

390.546

306.543

27,4%

 *) extras din situatiile financiare individuale preliminare neauditate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

Informatii suplimentare pot fi obtinute la : [email protected]

 

Director General                                                                                                               

Cosmin Ghita