Rezultate financiare preliminare 2018

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

 

Rezultate financiare preliminare neauditate individuale si consolidate - 2018

 

In anul 2018, Electrica S.A. a obtinut un profit net individual (preliminar neauditat) de 298 milioane RON, in crestere cu 15,4% fata de anul 2017.

De asemenea, in anul 2018, Electrica S.A. a obtinut un profit net consolidat (preliminar neauditat) de 230 milioane RON, in crestere cu 34,3% fata de anul 2017.

Situatiile financiare individuale preliminare neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Situatiile financiare consolidate preliminare neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”) adoptate de Uniunirea Europeana (“IFRS-EU”).

Situatiile financiare preliminare neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 pot fi accesate, in romana si in engleza, in format electronic, pe pagina de internet a societatii la urmatoarele linkuri:

 

http://www.electrica.ro/investitori/rezultate-si-raportari/raportari-interimare/,

respectiv

http://www.electrica.ro/en/investors/results-and-reports/interim-results/.

 

Precum si in linkul de mai jos: